Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 2: I Chronicles-Tobit. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1896.

 1. ᵇυσιάζων ἐξ ἀδίκου, προσφορὰ μεμαοκημένη.
 1. καὶ οὐκ εἰς εὐδοκίαν μωκήματα ἀνόμων·
 1. οὐκ εὐδοκεῖ ὁ ὕψιστος ἐν προσφοραῖς ἀσεβῶν,
 2. οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας
 1. ἡύωυ υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
 2. ὁ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων.
 1. ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν.
 2. ὁ ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων·
 1. φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος συμβίωσιν,
 1. καὶ ἐκχέων αἶμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου.
 1. εἴς οἰκοδομῶν καὶ εἶς καθαιρῶν,
 2. τί ὥφέλησαν πλεῖον ἦ κόπου;
 1. εἶς εὐχόμενος καὶ εἴς καταρώμενος,
 2. τίνος φωνῆς εἰσακούσεται ὁ δεσπότης;
 1. βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροῦ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοῦ,
 2. τί ὠφέλησεν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ;
 1. οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ
 2. καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν·
 3. τῆς προσευχῆς αὐτοῦ τίς εἰσακούσεται
 4. καὶ τί φέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν