De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Priori quidem uolumine, karissime mihi Epaphrodite, de antiquitate nostra monstraui Phoenicum et Chaldaeorum Aegyptiorumque litteris satisfaciens ueritati multosque Graecorum conscriptores adducens et meam e diuerso disputationem aduersus Manethonem et Chaeremonem et alios quosdam exhibui.

nunc autem inchoabo reliquos arguere, qui ! contra nos aliqua conscripsere: inpulsus enim sum contra I Apionem respondere grammaticum, si tamen assumi hoc oportet officium.

horum igitur, quae ab eo conscripta sunt, alia quidem similia sunt dictis aliorum, alia, ualde frigida, plurima uero quandam tantummodo detractionem habentia, et multam, ut ita dixerim, ineruditi probationem, tamquam ab [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*](Inscriptio: Incipit liber uigesimus secundus Flauii Iosephi contra I apionem et plures alios, qui non distinguitur per ca\'pitula sed totum simul legitur sub primo capitulo. I Incipit capitulum primum -::-:::: C minio Iscr., Incipit liber secundus Iosephy contra Appionem Alexandrinum gramaticum P Phlauii Iosephi de antiquitate Iudeorum ad Epaphroditum (liber secundus) (D)e, deest in LBCrR Φλαι̃̔ου\'Ιωσήπου1t£pl ἀρχαιότητος ὰvτιρρητιϰὸςλόγος P\'. ) [*]( 2 karissimi P charissime e e(e B pafrodite codd 5 et meam e] etm eame L et mea me B 6 chermonem LBReP cherimonem C 7 realiquos P 8 conscripsere] ex conscribere corr. L2 impulsus-10 officium] ϰαὶ tocs (sic A, xaitoi icepl ed. pr. xdtv tot; coniecerim) rfjs πρὸς ̓Απὶωva τὸv γραμματιϰὸvὰvτιρρήσεωςτετολμημέvοις(τετολμημέvοιςoni. ed. ipr.) ἐπη̄λθέjiot διαπορει̃v st xPiJ onouSaoat 9 appionem L et semper e appionem ex oppionem corr. P2 grammaticorum LB, orum erasit et um in ras. scr. L2 (an L3, discerni nequit) tamen] tum (D)e 10 ab eo] ideo R scripta R 11 alia] ai L quidem] quod R frigida, ida in ras. B ψυχρω̄ς προςτέϑειϰεv12 detracionem C habentia] ἔχει, habent coniecerim 13 ut ita dixerim] it sst τἀληθὲς skstv I )

74
homine composita et moribus prauo et totius uitae suae temporibus importune.

quia uero multi hominum propter stultitiam suam his potius sermonibus capiuntur quam illis, quae multo studio conscribuntur, et derogationibus quidem gaudent, praeconiis uero mordentur aliorum, necessarium iudicaui, ut neque hunc sine examinatione relinquerem accusationem. sationem nostram e diuerso uelut in iudicio conscribentem,

sed etiam illud in multis hominibus uideo consequens esse, eo quod ualde delectentur, quando quis inchoans blasphemare alio ipse de suis malis arguitur.

est itaque non facile eius transire sermonem nec aperte nosse quid nititur edicere, et paene tamquam in multo tumultu et confusione mendaciorum alia quidem in similem incidunt speciem eorum, quae uti reor examinauimus de regressu nostrorum progenitorum ex

Aegypto, alia uero ad accusationem pertinent in Alexandria habitantium Iudaeorum, tertium uero caput in his mixtum est de templi cultura et de accusatione aliarum legum.

Quia uero neque Aegyptii genere fuerunt nostri patres nec propter morbum corporis aut huiusmodi alias calamitates inde sunt pulsi, non solum sufficienter, sed ultra mensuram ut credo monstratum est.

de quibus autem rebus adiecit Apion, breuiter memorabo.

in tertio namque Aegyptiacorum [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr.. ) [*]( 1 compositam R et] ut R praua (a ex 0 corr. U1) L2B(D)e 2 importuna (a ex 0 corr. L1) L2B(D)e ὀχλαγωγου̃ 5 aliorum-p. 80, 19 si uero] om. L et qui ab eo pendent codices quo de conferas praefationem . hic unum folium deest in marg. manus ut uid.etur saeculi XV adnotauit in L aliorum-iudicaui] in ras. B aliorum] non praebuit textus Graecus necessariorum V 6 relinquere P 8 illudj post hominibus tr. Pa 10 alio] alios CPPa eius] eis Pa et C 11 sermonem] sed monere Pa nosce RPa quid] quod BVC et confusione] scripsi ea confusione codd 13 alia C in similem] insimiliter V incididunt B uti reor] addid. interpres 14 progenitorum nostrorum tr. R V 17 templi] scripsi templo codd 19 nec] neque P huiusmodi] ex Graeco toiauxai; emendaui; huius codd. (R post huius erasam unam litteram habet) 20 sufficienter] p,6tpiw; 22 naque C-)

75
sic ait: Moyses, sicut audiui a senioribus Aegyptiorum, fuit Heliopolitanus de ciuitate Solis. qui patriis moribus eruditus subdiuales ac montanas orationes agebat; templa enim, quae habuit haec ciuitas, omnia contra subsolanum conuertit, ubi et Solis est ciuitas constituta.

pro obeliscis autem columnas statuit, in quibus figuram scaphae fecit, ut umbra sub aethere solis circuitionem seruaret.

* huiusmodi quidem mira gramma-: tici locutio est, mendacium uero sermonibus non egens sed operibus manifestum uehementer apparens; non enim ipse Moyses, quando primum tabernaculum deo construxit, ullam figurationem huiusmodi in eo constituit neque facere posteris delegauit, sed et postea, quando templum Hierosolymis Salomon aedificauit, ab omni hac adinuentione cessauit, quam concinnauit Apion.

audire uero se dicit a senioribus, quia Moyses Heliopolitanus fuit, unde palam est, quia ipse iuuenis existens illis credidit, qui propter aetatem nouerant eum et cum eo fuerant enutriti.

considerandum est, utrum sit uerisimile, quia iste quidem, cum sit grammaticus, de Homero affirmare non potest, quae, patria sit eius, neque de [*]( BRV, CPPa. — A, ed. pr. ) [*]( 1 puoijs A 2 de ciuitate Solis] addidit, ut explicaret nomen, interpres patriis] patris (is in iis corr. B1) BPPa eruditus] ϰατηγγυημέvος 3 subcliuales C subdiuales ac montanas] αἰθρίουςfortasse iteratum et in (x)atoptoos corruptum interpretem uertisse monet Guenther agebat —ciuitas] avfjYEV Stç otoug stXEV ἥλιος (Λ, ἡ πόλις ed, pr,) περιβόλους4 contra subsolanum] icpbq ἀϕηλtώτηv; sub contrasolanum (-arium Pa) codd ubi] ω̍δε, parum intellexit interpres 5 pro obeliscis-7 seruaret] dcvtt aè ὸβεω̃v ἔστησεxtovas, u«p\' ots rtv ἐϰτύπωμα σϰάϕη, σϰιὰ δ\'ὰvδρὸςι;a\' αὐτὴv διαϰειμέvη, wç 5tt fev atQept totkov fitet tov Spojxov ἡλίω̩συμπεριπολει̃ A obeliscis] obelicis R obesiscis V columpna B colum(p)nam CPPa 6 umbram codd 7 circuitione BRVPPa -nes C quidem] autem RV grammatici] too γραμματιϰου̃; grammatice codd praeter V qui grammatiae exhibet 10 ullum V 11 huiusmodi bis ponit V in eo] orn. B V 12 sed et] E te et] sup. lin. add. B 14 coucinnauit] coinquinauit R 15 μωση̃ς A 17 considerandum-quia] xat est] om. BBVPPa şiţ ueri simile sit R 18 Homero] humero B (ipse corr.), omero C 19 sit patria tr. V phitagora BP pitagora CPa )

76
Pythagora, qui non ante multum fuit tempus, Moysen uero, qui tanta annorum multitudine iam praecedit, ita facile pronuntiat credens auditui seniorum, unde palam est, quia mentitur.

de temporibus autem, quibus ait Moysen eduxisse leprosos et caecos et claudos, satis cum prioribus sui arbitror concordare grammaticum.

Manethon enim sub regno Pathmosii discessisse dicit ex Aegypto Iudaeos ante trecentos nonaginta tres annos fugae Danai apud Argos, Lysimachus autem sub rege Bochore, hoc est ante annos mille septingentos, Molon uero et alii quidam sicuti eis uisum est.

omnium uero fidelissimus Apion egressum certissime definiuit septima olympiade factum eo anno, quo Carchedonem Phoenices fabricati sunt; hoc autem adiecit de Carchedonen arbitratus indicium sibimet apertum ueritatis existere, non autem intellexit, quia contra se magis signum falsitatis afferret.

si enim de incredulitate credere conuenit conscriptionibus Phoenicum, in illis Iromus rex scriptus est senior fundatione Carcheedonis annis amplius quinquaginta et centum, cuius rei superius fidem exhibui ex historiis Phoenicum:

quia Salomoni aedificanti templum in [*]( BRV, CPPa. - A, ed. pr. ) [*]( 1 fuit] γεγοvότοςfuerint B fuerunt R fuere V fuerit CPPa tempus fuerunt tr. R moise B moyse PPa Μση̄v A qui uero tr. R 2 procedit R pronuntiat] prona[ P 3 auditu\' < i s. Pa2) Pa quia] quod CPa qui P mentitur] nititur P de temporibus] de om., t in ras. R 4 quibus] qui P μωση̃v A et caecos] euanuerunt in Pa 5 clodos Pa prioribus sui] τοι̃ς πρὸ αὺτοῡ sui] scripsi, suis codd concordasse RVPa 6 grammaticum] γραuματιὸς 6 ὰριβήςΡathmosii] pathinosii RPa Τεθμώσιος discessisse] descendisse V 7 iudaeos ex Aegypto tr. R 8 bocchore PPa pdxjropiv 10 quidem Rx fidelissimus ap in ras. R 11 Appion V gressum P diffiniuit RVCPa septimo R V 12 eo anno, quo] xat tautYjs itoç etvat npuitov àv co carcedonem BCPPa carchadonem R 13 adiecit] πάvτως προςέθηϰε sibimet <et> P 15 〈şi〉 signum R incredulitate] ἀπιστας A ajrotxtas ed. pr. 16 Iromus] om. R yromus VPPa iram C 17 carcedonis PPa 18 reij om. RV supius P exhibui bis posuit V exhibuit BCPPa 19 hystorias P salomon PPa hedifiijcanti P )

77
Hierosolymis Iromus amicus fuit et multum praestitit ad aedificationem templi. ipse uero Salomon aedificauit templum post annos sexcentos et duodecim Iudaeorum egressionis ex Aegypto.

numerum uero expulsorum eundem quem Lysimachus posuit; ait enim centum et decem milia eos tuisse mirabilemque insuper et credibilem reddidit rationem, ex qua sabbatum nominatum dicit: