Hymn 2 to Demeter

Homeric Hymns

Hymni Homerici, creator; Hesiod, creator; Homer, creator; Evelyn-White, Hugh G. (Hugh Gerard), d. 1924, editor; Evelyn-White, Hugh G. (Hugh Gerard), d. 1924, translator

 1. ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαΐζετο χερσὶ φίλῃσι,
 2. κυάνεον δὲ κάλυμμα κατʼ ἀμφοτέρων βάλετʼ ὤμων,
 3. σεύατο δʼ ὥστʼ οἰωνός, ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
 4. μαιομένη· τῇ δʼ οὔτις ἐτήτυμα μυθήσασθαι
 5. ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
 6. οὔτʼ οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν.
 7. ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια Δηὼ
 8. στρωφᾶτʼ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα,
 9. οὐδέ ποτʼ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυπότοιο
 10. πάσσατʼ ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖς.
 11. ἀλλʼ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ἠώς,
 12. ἤντετό οἱ Ἑκάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα
 13. καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
 14. πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε,
 15. τίς θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων
 16. ἥρπασε Περσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν;
 17. φωνῆς γὰρ ἤκουσʼ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
 18. ὅστις ἔην· σοὶ δʼ ὦκα λέγω νημερτέα πάντα.
 19. ὣς ἄρʼ ἔφη Ἑκάτη· τὴν δʼ οὐκ ἠμείβετο μύθῳ
 20. Ῥείης ἠυκόμου θυγάτηρ, ἀλλʼ ὦκα σὺν αὐτῇ