Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse)

Gregory, of Nazianzus

Gregorius Nazianzenus, Christus Patiens, Brambs, Teubner, 1885

 1. Πῶς σε στενάξω; πῶς σε θρηνήσω φόνου;
 2. Ἀλλ’, ὦ λιποῦσαι Γαλιλαίας χωρίον,
 3. ἐμὸς θίασος, ἃς συνεμπόρους ἐμοὶ
 4. ἐκεῖθεν ἕλκει μυστίδας μυστηρίων
 5. ὁ νῦν νέκυς, φεῦ, τῷ λάκῳ τεθειμένος,
 6. ἐᾶτε τἀπιχώρι᾿ νεκρῷ μέλη,
 7. λεπτοῖς δὲ θρήνοις νῦν μιν ἀνυμνήσατε,
 8. ἔπειτ’ Ἄνακτα ζῶντ᾿ ἀνευφημήσετε,
 9. ὡς ἔστιν ἐλπὶς ἀσφαλεστάτη δ’ ἐμοί.
 10. χωρεῖτε χωρεῖτ’, οὐκέτ᾿ εἰμὶ προσβλέπειν
 11. οἵα πρὸς αὐτοῦ καὶ τάφον καὶ τὸν λίθον.
 12. Εἴχωμεν οὖν, εἴκωμεν, ὦ φίλαι κόραι·
 13. ἴτ᾿ ἴτε, κἀπίωμεν ἡσύχῳ βάσει
 14. εἰς δῶμ’, ἐν ᾧ θηλυγενὲς μένει γένος,
 15. μήτηρ ὅπου μάλιστα Μάρκου Μαρία,
 16. μύστην ὅπου θίασον οἶμαι συντρέχειν·
 17. κἀκεῖ μενοῦμεν γλυκεροῦ φάους δρόμον·
 18. ἢ μᾶλλον ἀπίωμεν εἰς παιδὸς νέου,
 19. ὅν μοι τέθεικεν υἱὸν γἱός μοι μόνος.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
 1. Ναὶ καὶ δίκαιον τοῦτο, κοὐκ ἄλλως λέγεις·