Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta, Ecclesiasticus, Swete, Cambridge, 1896

 1. μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς,
 2. καὶ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον.
 1. μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθεία,
 2. μηδὲ μίσθιον διδόντα ψυχὴν αὐτοῦ·
 1. οἰκέτην ἀγαθὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή·
 2. μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας.
 1. Κτήνη σοί ἐστιν ; ἐπισκέπτου αὐτά,
 2. καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα, ἐμμενέταω σοι.
 1. τέκνα σοί ἐστιν; παίδευσον αὐτά,
 2. καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν.
 1. θυγατέρες σοί εἰσιν; πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν,
 2. καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσαωπόν σου.
 1. εκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα,
 2. καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν.
 1. γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν.
 1. ἐν ὅλῃ καρδἰᾳ (29)δόξασον τὸν πατέρα σου,
 2. καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ·
 1. μνήσθητι ὅτι δι᾿ αὐτῶν ἐγενήθης,
 2. καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί;
 1. ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον.
 2. καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε·
 1. ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε,
 2. καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς.
 1. φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα,
 2. (34)καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καθὼς ἐντέταλταί σοι ἀπʼ ἀρχῆς.
 3. (35)καὶ περὶ πλημμελίας καὶ δόσιν βραχιόνων
 4. καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχήν.
[*](U+05D0A)[*](18 om ενεκεν U+05D0A 19 και γαρ καρις] η γαρ χ. U+05D0¹ (incep η χ U+05D0*) A 20 ψυχην] pr την U+05D0A 21 αγαθον] συνετον U+05D0A 24 ιλαρωσης] ιλαρυνης U+05D0 | προς] incep α U+05D0* (improb α U+05D0¹) προς αυτα A 25 τετε- λιωκως U+05D0* (τετελεκως U+05D0c.a) | αυτην] + και μισουμενω (μισουση σε U+05D0c.a ) μη εμπιστευσης σεαυτον U+05D0* (post 26 poni vult U+05D0c.a) 26 ψυχην] pr την U+05D0 27 καρδια] δυναμι A + σου U+05D0A | ον U+05D0* (τον U+05D01) 28 εγεννηθης U+05D0A 30 δυναμει] +σου U+05D0 | λειτουργους αυτου] λιτουργουντας (λειτ, U+05D0c.c) αυτω U+05D0* (-γους αυτου U+05D0 c.a) | ενκαταλιπης U+05D0 εγκαταλειπης A 31 απ αρχης] απαρ- χην BᵃᵇU+05D0A (c seqq coniung BU+05D0A) | πλημμελειας Bᵃᵇ | βραχιονος U+05D0* ( -νων c.a) | απαρχην] + αγιων U+05D0A)
659
 1. καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου,
 2. ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου.
 1. χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος,
 2. καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν.
 1. μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων,
 2. καὶ μετὰ πευθούντων πένθησον.
 1. μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον·
 2. ἐκ γὰρ τῶν τοιούταων ἀγαπηθήσῃ.
 1. ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου,
 2. καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις.