Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 2: I Chronicles-Tobit. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1896.

 1. θάνατος πονηρὸς ὁ θάνατος αὐτῆς,
 2. καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ἄδης αὐτῆς.
 1. οὐ μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν,
 2. καὶ ἐν τῇ φλογὶ αὐτῆς οὐ καήσονται·
 1. οἱ καταλείποντες Κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτήν,
 2. καὶ ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσεται καὶ οὐ μὴ σβεσθῇ·
 3. ἐξαποσταλήσεται ἐπʼ αὐτοῖς ὡς λέων,
 4. καὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούς.
 1. δὲ, περίφραξον τὸ κτῆμά σου ἀκάνθαις,
 2. (29)τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον κατάδησον·
[*](¶C)
 1. καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμόν,¶
 2. καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόν.
 1. πρόσεχε μὴ πως ὀλισθήσῃς ἐν αὐτῇ,
 2. μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντος.