Scholia in Pindarum Olympian Odes

Scholia in Pindarum

Scholia in Pindarum. Scholia Vetera in Pindari Carmina, Volume 1. Drachmann, A.B., editor. Leipzig: Teubner, 1903.

[*]()ὁδοὶ περαίτεραι: πρακτικώτεραι, ἀνυστικώτεραι.

[*]()a. μία δ᾿ οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει: οὐ γὰρ ἡ μία μελέτη καὶ τὸ ἓν ἐπιτήδευμα πάντας ἡμᾶς δύναται τρέφειν.

b. μελέτη δὲ ἄσκησις. ἐπιτήδευμα.[*]()

[*]()a. αἰπειναί: δυσέφικτοι.

[*]()b. σοφίαι μὲν αἰπειναί: τουτέστιν ἐφ᾿ ὑψηλοῦ καὶ προβάσεως κεῖνται αἱ σοφίαι, ὥστε εἶναι τὴν ἐπ᾿ αὐτὰς

1.305
ὁδὸν δυσχερῆ.

c. ἢ οὕτως· ὑψηλόν ἐστι καὶ ἐν μετεώρῳ [*]() κείμενον τὸ ἀρετὴν ἔχειν. ὡς Ἡσίοδος (Op. 289)·

τῆς δ᾿ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν.

d. ἢ οὕτως· αἱ μὲν σοφίαι ὑψηλαί εἰσιν καὶ πόρρω καὶ [*]() δυσχερεῖς.[*]()