Scholia in Pindarum Olympian Odes

Scholia in Pindarum

Scholia in Pindarum. Scholia Vetera in Pindari Carmina, Volume 1. Drachmann, A.B., editor. Leipzig: Teubner, 1903.

[*]()a. κινδύνῳ κεκαλυμμένον: πρὸς τὴν νίκην· ἄδηλος γάρ ἐστιν αὕτη τοῖς ἀγωνιζομένοις.

1.149

b. ἔργον κινδύνῳ: τῇ ἀδηλίᾳ· ἄδηλος γὰρ ἡ τῆς [*]() νίκης ἔκβασις.

c. πρὸς ἔργον: τὴν νίκην λέγει, ὅτι ἄδηλός ἐστιν.

a. εὖ δὲ ἔχοντες: εὐδαιμονήσαντες δὲ καὶ σοφοὶ [*]() καὶ λόγιοι τοῖς πολίταις ἔδοξαν εἶναι.