Scholia in Pindarum Olympian Odes

Scholia in Pindarum

Scholia in Pindarum. Scholia Vetera in Pindari Carmina, Volume 1. Drachmann, A.B., editor. Leipzig: Teubner, 1903.

a. ἀείδετο δέ: τῶν ἐπινίκων λεγομένων ἤχει ἡ [*]() Πίσα.

b. ἀείδετο δὲ πᾶν τέμενος: ἐν δὲ ταῖς εὐωχίαις [*]() περιῄδετο καὶ ἠχεῖτο τὸ πᾶν τέμενος εὐφημιῶν καὶ ὕμνων λεγομένων. οὗτος γὰρ ἐγκωμιαστικὸς τρόπος.

c. ἢ οὕτως· [*]() ἐνεκωμιάζετο ἐκ τῶν νικώντων τὸ τέμενός, φησιν.