Scholia in Pindarum Olympian Odes

Scholia in Pindarum

Scholia in Pindarum. Scholia Vetera in Pindari Carmina, Volume 1. Drachmann, A.B., editor. Leipzig: Teubner, 1903.

a. σταθμᾶτο: περιεγράφετο. ἐσημειοῦτο. ἐχωρογράφει. [*]()ἐποίει.

b. σταθμᾶτο: κατεμετρεῖτο. περιώριζε. περιεσκέπτετο. [*]() ἢ κατεσκεύαζεν.

c. ἄλσος δὲ τὸ ἀνιερωμένον τῷ θεῷ γῆς μέρος, εἰ καὶ ψιλὸν εἴη φυτῶν.

d. ἄλσος: ὁ σύμφυτος καὶ ἀνιερωμένος τῷ θεῷ [*]() τόπος.