Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

661. ὧδε ὡς ἐπιφέρει

755. ῥυστάζεσκεν εἷλκεν, ἔσυρεν

757. ἑρσήεις ἀνθηρός

768. ἐνίπτοι ἐπιπλήττοι

775. πεφρίκασιν νῦν βδελύττονται