Historiae Animalium Epitome

Aristophanes of Byzantium

Aristophanes of Byzantium. Excerptorum Constantini De Natura Animalium Duo Aristophanis Historiae Animalium Epitome subiunctis Aeliani Timothei aliorumque eclogis (Supplementum Aristotelicum, Volume 2). Lampros, Spyridon Paulou, editor. Berlin: Reimer, 1885

(624) Τραχούρου γε μὴν ζῶντος ἐὰν ἀποκόψῃς τὴν οὐράν, καὶ τὸν τράχουρον ἄρα ἐλεύθερον ἀπολύσῃς εἰς τὴν θάλασσαν, τήν γε μὴν προειρηαένην οὐρὰν ἐξαρτήσῃς ἵππου κυούσης, οὐ μετὰ μακρὸν ἐκπεσεῖται τὸ ἔμβρυον καὶ ἐξαμβλώσει ἡ ἵππος.

(625) Ἡ ἵππος ὅταν τέκῃ, τοῦ βρέφους ἐκπεφυκυῖαν σάρκα οὐ πολλὴν ἀλλὰ ὀλίγην ἀπηρτῆσθαι οἱ μὲν κατὰ τοῦ μετώπου φασίν, οἱ δὲ κατὰ τῆς ὀσφύος, ἄλλοι γε μὴν κατὰ τοῦ αἰδοίου. ταύτην γοῦν ἀποτραγοῦσα ἀφανίζει, καλεῖται δὲ τὸ σαρκίον τοῦτο ἱππομανές. οἴκτῳ δὲ ἄρα τῆς φύσεως καὶ ἐλέῳ ἐς τοὺς ἵππους δρᾶται τοῦτο. εἰ γὰρ ἀεί, φασί, καὶ διὰ τέλους προσήρτητο ἐκεῖνο, εἰς οἶστρον ἂν ἀκατασχέτου μίξεως ἐξέπιπτον οἵ τε ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι αὐτῶν. ἔστω δέ, καὶ εἰ δοκεῖ, Ἱππίου Ποσειδῶνος ἢ Ἀθηνᾶς Ἱππίας τοῦτο δῶρον ἵπποις δοθέν, ἵνα αὐτοῖς τὸ γένος διαμένῃ, μηδὲ ἀφροδισίων λύττῃ διαφθείρηται. ἴσασι δὲ ἄρα τοῦτο ἱπποφορβοὶ εὖ καὶ καλῶς, καὶ ἐάν ποτε δεηθῶσι τοῦ προειρημένου σαρκίου εἰς ἐπιβουλήν τινος, ὡς ἐξάψαι οἱ ἔρωτα, τὴν ἵππον κύουσαν παραφυλάττουσι, καὶ ὅταν τέκῃ παραχρῆμα ἁρπάζουσι τὸ πωλίον καὶ ἀποκόπτουσι τὴν προειρημένην σάρκα, καὶ εἰς ὁπλὴν ἐμβάλλουσιν ἵππου θηλείας· ἐνταυθοῖ γὰρ καὶ μόνως ἂν φυλαχθείη καλῶς καὶ ἀποθησαυρισθείη. τὸν δὲ πῶλον ἀνίσχοντι τῷ ἡλίῳ καταθύουσιν· οὐ γὰρ ἔτι θηλάζει ἡ μήτηρ αὐτὸν τὰ γνώριμα ἀφῃρημένον καὶ τῆς εὐνοίας οὐκ ἔχοντα τὴν ὑπόθεσιν· ἐκ γάρ τοι τοῦ κατατραγεῖν τὴν σάρκα φιλεῖν τὸ βρέφος ἡ μήτηρ ἰσχυρῶς ἄρχεται. ὅστις δ’ ἂν κατά τινα ἐπιβουλὴν ἀνὴρ ἐκείνου γεύσηται τοῦ σαρκίου ἔρωτι καὶ μάλα γε ἀκρατεῖ συνέχεται καὶ ἐμφρύγεται καὶ βοᾷ καὶ ἀκατασχέτως ὁρμᾷ---.

[*](1 τραχούρου] Ael. nat. anim. XIII 27 (p. 337,32—338,5 Herch.) 5 ἡ ἵππος] Ael. l. c. XIV 18 (p 350, 15—351, 8 Herch.))[*](1 τραχούρου γε μὴν ζῷντος Ael.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ντος cetera blattis corrosa D 2 τράχουρον Ael.: τράχηλον D ἄρα D Ael.: αὖθις cum Vat. Hercher ἐλεύθερον ἀπολύσῃς Acl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . πολύσης cetera coorosa D 3 μακρὸν D Hercher: μικρὸν Ael. 4 ἐξαμβλώσει Ael.: ἐξαμβλώσῃ D 5 ἡ D: om. Ael. οὐ Ael.: corrosum D 6 κατὰ Ael.: . .τὰ D 7 γοῦν D: οὖν Ael. 10 ἐξέπιπτον D cum Aeliani cod. Vat.: ἐξήπτοντο Ael. libri vulg. et editiones 11 καὶ εἰ D vulg. Ael.: εἰ Hercher cum Vat. Ἱππείου Ael. 12 Ἱππείας Ael. 13 διαμείνῃ Hercher 13, 14 ἑπποφορβοὶ τοῦτο Ael. 19 τὰ γνώριμα D: τὸ γνώρισμα Ael. 20 ἐκ γάρ τοι Ael.: . . γάρ τ . . cetera corrosa D 21 ἰσχυρῶς, ἱσχ corrosa, D 22 ἀνὴρ, ν et ρ corrosa, D 23 ἐμφρύγεται D Ael.: ἐκφρύγεται cum Vat. Hercher)