Ecclesiasticus sive Siracides (Sapientia Jesu filii Sirach)

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 2: I Chronicles-Tobit. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1896.

 1. γτλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός,
 2. τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου.
 1. οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετόν,
 2. καὶ οὐ καθῆκεν δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόν.
 1. μεγιστὰν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσεται,
 2. καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβουμένου τὸν
 3. κύριον.
 1. οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσιν,
 2. καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσει.
 1. Μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου,
 2. καὶ μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου.
 1. κρείσσων ἐργαζόμενος ἐν πᾶσιν ἢ περιπατῶν,
 2. ἢ δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτων.
 1. τέκνον, ἐν πρᾳύτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου,
 2. καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς.
 1. τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δικαιώσει;
 2. καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὐτοῦ;
 1. πτωχὸς δοξάζεται δι᾿ ἐπιστήμην αὐτοῦ,
 2. καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ.
 1. ὁ δὲ δοξαζόμενος ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν πλούτῳ ποσαχῶς;
 2. καὶ ὁ ἄδοξος ἐν πλούτῳ, ἐν πτωχείᾳ ποσαχῶς