Europa

Moschus

Moschus. The Greek Bucolic Poets. Edmonds, J. M. (John Maxwell) editor; London, New York: William Heinemann; G. P. Putnam's Sons, 1919.

  1. οἳ σκηπτοῦχοι ἄνακτες ἐπὶ χθονίοισιν ἔσονται.’
  2. ὣς φάτο· καὶ τετέλεστο τά περ φάτο. Φαίνετο μὲν δὴ
  3. Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν σφετέρην ἀνελάζετο μορφήν,
  4. λῦσε δέ οἱ μίτρην, καί οἱ λέχος ἔντυον Ὧραι.
  5. ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ’ αὐτίκα νύμφη,
  6. καὶ Κρονίδῃ τέκνα τίκτε καὶ αὐτίκα γίνετο μήτηρ.