Ichneutae

Sophocles

Sophocles. Oxyrhynchus Papyri, Part 9. Grenfell, Bernard P. (Bernard Pyne); Hunt, Arthur S. (Arthur Surridge), editors. London: Egypt Exploration Fund, 1912.

 1. ]κιο[
 2. ]πειτα[
 3. ]πεσσύθ[ην
 4. ]γ[---]λ[
 5. ]ω[
 6. [πᾶσιν θεοῖς καὶ πᾶσι]ν ἀγγέλλω [β]ροτο[ῖς
 7. [καὶ --- δῶρʼ ὑπις]χνοῦμαι τελεῖ[ν
 8. [ ἀ]πόπροθεν·
 9. ---ον[ ---δύς]λοφον φρενὶ
 10. ---τα[ --- βο]ῦς ἀμολγάδας
 11. [μός]χους [τε καὶ νέων νόμευμ]α πορτίδων
 12. [ἅπα]ντα φρ[οῦδα καὶ μάτη]ν ἰχνοσκοπῶ
 13. [λαθ]ραῖʼ ἰόν[τα τῆλε βου]στάθμου κάπης
 14. [ἀφα]νῶς τέχνα[ισιν· ὡς ἐ]γὼ οὐκ ἂν ᾠόμην
 15. [οὔτʼ ἂ]ν θεῶν τιν[ʼ οὔτʼ ἐφημ]έρων βροτῶν
 16. [δρᾶς]αι τόδʼ ἔργ[ον ὧδερσθβ; πρὸς τόλμαν πεσεῖν.
 17. [ταῦτ]ʼ οὖν ἐπείπερ [ἔμα]θον ἐκπλαγεὶς ὄκνῳ
 18. [στείχ]ῶ, ματεύω, παντελὲς κήρυγμʼ ἔχων
 19. [θεοῖ]ς βροτοῖς τε μηδένʼ ἀγνοεῖν τάδε.
 20. [ἀκολο]υθίᾳ γὰρ ἐμμανὴς κυνηγετῶ·