Vita Sancti Martini

Severus, Sulpicius

Severus, Sulpicius, Vita Sancti Martini

Igitur Martinus Sabaria Pannoniarum oppido oriundus fuit, sed intra Italiam Ticini altus est, parentibus secundum saeculi dignitatem non infimis, gentilibus tamen.

pater eius miles primum, post tribunus militum fuit. ipse armatam militiam m adulescentia secutus inter scolares alas sub rege Constantio, deinde sub Iuliano Caesare militauit: non tamen sponte, quia a [*]( 3 philosofando V 5 humanis codd. aliquot prob. Vonckio H plane V pr. m.: tamen AFQ et corr. V 6 inanes philosofiae V 12 praemium om. Fpr. m. 13 aliis exemplo v 15 ut se MV: utq; F, ut quae Q, et quae Av 21 excellentia AFQV: excellentiora v 26 Sabaria BV et corr. F: sabariae AF1 Qv 1\\ Pannoniorum dett. || oppido om. v 27 alitus ABF\\ aletus V corr. (altus pr. m.) 28 milex V, item p. 112, 20 30 alas F partifn in ras. m. 2 || Constantino v 31 sponte A in marg. )

112
- primis fere annis diuinam potius seruitutem sacra inlustris pueri spirauit infantia.

nam cum esset annorum decem, inuitis parentibus ad ecclesiam confugit seque catechumenum fieri postulauit.

mox mirum in modum totus in Dei opere conuersus, cum esset annorum duodecim, eremum concupiuit, fecissetque uotis satis, si aetatis infirmitas non obstitisset. animus tamen aut circa monasteria aut circa ecclesiam semper intentus meditabatur adhuc in aetate puerili, quod postea deuotus inpleuit.

sed cum edictum esset a regibus, ut ueteranorum filii ad militiam scriberentur prodente patre, qui felicibus eius actibus inuidebat, cum esset annorum quindecim, captus et catenatus sacramentis militaribus inplicatus est, uno tantum seruo comite contentus, cui tamen uersa uice dominus seruiebat, adeo ut plerumque ei et calciamenta ipse detraheret et ipse detergeret, cibum una caperent, hic tamen saepius ministraret.

triennium fere ante baptismum in armis fuit, integer tamen ab iis uitiis, quibus illud hominum genus inplicari solet.

multa illius circa commilitones benignitas, mira caritas, patientia uero adque humilitas ultra humanum modum. nam frugalitatem in eo laudari non est necesse, qua ita usus est, ut iam illo tempore non miles, sed monachus putaretur. pro quibus rebus ita sibi omnes commilitones deuinxerat, ut eum miro adfectu uenerarentur.

necdum tamen regeneratus in Christo agebat quendam bonis operibus baptismi candidatum: adsistere scilicet laborantibus, opem ferre miseris, alere egentes, uestire nudos, nihil sibi ex militiae stipendiis praeter cotidianum uictum reseruare: iam tum euangelii non surdus auditor de crastino non cogitabat. [*]( 1 diuina p. seruitute Fv 2 inspirauit FQ et corr. V II duodecim V 3 cathecuminum F, catichumenum Q, caticuminum AF et sic fere semper in hoc nomine 4 opus A 5 heremum AF et Ric fere semper 6 non fuieset inpedimento V solus ex notis II tamen] eius add. in \'F m. 2 II tamen circa v 10 eius om. V 11 captus BMV: raptus AFQv 14 calceamenta (om. ipse) detraheret v 15 tamen om. AFQ 16 baptismum BMV: baptisma AFv II ab his AFQV 17 illius BV: illi AFv, 19 laudari ABFV: laudare v 20 qua F rasura ex quia 21 pro V: om. AFv II commilitones suos AFv 23 quędam Fpr. m. II baptismi F: baptismatis AFv 24 alere egentes] eregenes F 26 reseruare MV (item F, sed hic re in ras. ex reseruans ut uidetur): reseruabat AQ, reseruans 2 codd. Giselini )

113