Texts

  • Interpretatio Orationum Gregorii Nazianzeni

    • Latin Rufinus of Aquileia 345-410, Interpretatio Orationum Gregorii Nazianzeni