Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

horrea quadro structa lapide magnaeque illae ueterum insulae, quas discurrens adire flamma non poterat, magnis machinis quondam ad externa bella praeparatis labefactatae atque inflammatae sunt, ad monumentorum bustorumque deuersoria infelici plebe conpulsa.

quod ipse ex altissima illa Maecenatiana turre prospectans laetusque flammae ut aiebat [*]( AVCTORES 1 1 cerycas—superasse Eus. 2083* 1 2 fort. Sueton. Ner. 28 et 29 exceptis tamen uel sorore — reuerentia § 3 luxuriae — unguentis Eutrop. 7, 14 |j qui etiam — traditar Sueton. Ner. 30 § 4—§ 7 Sueton. Ner. 38 et (§ 7 quam iactauerat) Aug. 28, ab Orosio exornata uelut his g 5 quas — poterat ) [*]( EXPILATORES6 retibus-extrahebantur exscripta sunt ab auctore excerptorum codicis Paris. 8818 sacc. XI (Roth ad Sueton. p. XXXIII) ) [*]( 1 decore D II cerycas] PR1D cerracas (sed punctum litterae i, i. e. y, erasum ut esset r) R2 ceriacas T, cerices h II citharistas] R2D (cith m. 2 in ras. ex...t) B chitaristas P II thragoedoa PR tragoedus D 2 supe∗rasse B II libidinibus (bus in ras. m. 1) D 8 ne a] ea D || ulla ue∗ (e in ras. et m. 2) B 4 referencia D 5 sit] D eet PR || effirenato D ineffrenatae (in marg. uocabulum huie adscriptum eras. in P) PR; inusitatae Eutr. 6 redibua D 7 lauaret ungentis (t un m. 2 aut 3 in ras. 5 lilt., n 8. s. m. 3) P II ungentia D 8 conficiM& I*ter (er. n) D 9 urbis in ras. m. 1 D H uoluntatis PR II ezpectaculum P ezspectaculum B\' 10 sex] sex enim v 11 aspectos D || structa (s m. 2 in ras.) P || ∗ueterum D 12 insulae (a m. 2 in ras.) P infulae B H adire flamma] PB (-re ex -rę R) v flamma adire DO 13 Inahinis D 14 adque P1R1. 16 deuersoria] R1 diuersoria (ue m. 1 aut 2 in ras. P) PR2D || compulsa R2 16 meoenatiana (an in ras. m. 1 aut 2 P) PB U lae* tusque] Dςv laetus PR || flamma D || alebant D )

454
pulchritudine tragico habitu Iliadam decantabat.

auaritiae autem tam praeruptae exstitit, ut post hoc incendium Vrbis, quam se Augustus ex latericia marmoream reddidisse iactauerat, neminem ad reliquias rerum suarum adire permiserit; cuncta, quae flammae quoquo modo superfuerant, ipse abstulit;

centies centena milia sestertium annua ad expensas a senatu conferri sibi imperauit; plurimos senatorum nulla exstante causa bonis priuauit; negotiatorum omnium sub una die, tormentis quoque adhibitis, omnem penitus censum abstersit.

crudelitatis autem rabie ita efferatus est, ut plurimam senatus partem interfecerit, equestrem ordinem paene destituerit. sed ne parricidiis quidem abstinuit, matrem fratrem sororem uxorem ceterosque omnes cognatos et propinquos sine haesitatione prostrauit.

auxit hanc molem facinorum eius temeritas impietatis in Deum. nam primus Romae Christianos suppliciis et mortibus affecit ac per omnes prouincias pari persecutione excruciari imperauit ipsumque nomen exstirpare [*]( AVCTORES § 8 centies — imperauit Eus. 2083* || plurimos—prinauit Eutrop. 7, 14 || negotiatomm — abetersit ignotus (cf. Sueton. Ner. 32) § 9 pluriraam — interfecerit Eutrop. 7, 14 || eq. ord. — destituerit Sueton. Ner. 37 ? || parricidiis Sueton. Ner. 33-35, Eutr. 7, 14 (Bufin. 2, 24 ?) § 10 Hier. 2084 l. m ac sec. Bulin. 2, 24 et 25 ut uid., exceptis per omnes prouincias pari. ) [*]( 1 iliadaml PRς (a prior m. 1 aut 2 in ras. P) illiadam D eliadem 0 2 tempruptae (e prior in a m. fort. 1) B || pręrũptae D || extitit PR2D 3 latericiam (m eras. PR, in ras. in m. 2 B) PR latericia (ate in ras. m 1) D || iactauerat (n ex n m. 1) D 5 cuncta quae] cunctaeq: D cunctaq; Rl .6 cencies D || seitertium (-cium D) R2D sexcentium PB1 || annua] in mg. alibi ad annuas expensas m. 2h G || expensas a] PG (s a alt. 8. s. m. ut uid. 2 P) expensa P1RD || senatd R2 7 conferri sibi] PB conferre sibi D sibi conferri v || eztante PR 8 negutiatorem D 9 paenitns PB* || abstersit (erait in ras. m, ut uid. 1) R 10 rabiae D rabie (e in ras. m. 2, ex ae ?) B 11 equedtrem] fort. corrigendum eumque, cf. Suet. Ner. 37 eumque [i. e. senatorium] ordinem sublaturum || distnent D 12 nec D 14 auxit] sic aux̃| R auxilium D || temeritatis P1R1 (corr. fort. m. 1 in R) 15 impietatis] P9 (s. s.), R impietatea D, om. P\' 16 perseencionis D 17 eitirpare PR )

455
conatus beatissimos Christi apostolos Petrum cruce, Paulum gladio occidit.

moi aceruatim miseram ciuitatem obortae undique oppressere clades. nam subsequente autumno tanta Vrbi pestilentia incubuit, ut triginta milia funerum in rationem Libitinae uenirent. Britannica deinde clades e uestigio accidit, qua duo praecipua oppida magna ciuium sociorumque clade et caede direpta sunt.

praeterea in Oriente magnis Armeniae prouinciis amissis Romanae legiones sub iugum Parthicum missae, aegreque Syria retenta est. in Asia tres urbes, hoc est Laudicia Hierapolis Colossae, terrae motu conciderunt.

at uero Nero postquam Galbam in Hispania imperatorem creatum ab exercitu cognouit, totus animo ac spe concidit. cumque incredibilia perturbandae, immo subruendae reipublicae mala moliretur, hostis a senatu pronuntiatus et ignominiosissime fugiens, ad quartum ab Vrbe lapidem sese ipse interfecit, atque in eo omnis Caesarum familia consumpta est. [*]( AVCTORES § 11 sobsequente] ? || auctumno-§ 12 Sueton. Ner. 39 et (§ 12 amissis .. Parthicum) Eutrop. 7, 14 § 18 usque ad moliretur Sueton. Ner. 42 et 43 || hostis et q. s. Eutrop. 7, 15 (ex hoc solo hostis — pronuntiatus; cf. Mommsen, Chronograph v. J. 354 p. 672) et Hier. 2084\' ) [*]( EXPILATORES 1 Petrum — 2 occidit compilauerunt Gregorius Turon. 1, 24 et Beda De t. r. a. 4021; cf. Iordanis Chron. 235 C* ) [*]( 2 abortae B 3 undig, (i. e. undiquae) 8. 8. m. 1 D || obpreasere D || subsobsequente D || autem.non D 4 pestilentiae (e fin. er.) PB pistilencia D || xxx milia PB 5 libidinae D || brittanica P brittanica (t prior erasa, c add. m. 2) B Brutanica D 6 precipue D || aotiorumque R || cladae P cla∗de (er. u) D 7 caede] prędę (p ex p, r m. 2 in ras.) B || Praeteria R2 || orientem (m del. m. 1 aut 2 in P) PD || arminiis D 8 partecum D 9 misse JB\' || syria in ras. m. ant. P syria* B || retenta (te S. 8. m. 1) D 10 laodicia P landocia D laoditia (i in m. 2) B || colose PB eolusse D, et Colossae h || ad P1R1D 11 spania D 12 cognuit D* || totus (tu 8. 8. m. 1) D 14 mo∗liretur (eras. 1) P 15 interfioet (int m. 1 ex sus ut uid.) D 16 adque PB1 W caesarum omnisD || consumta P )

456