Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno ab Vrbe condita DCCCLXVII Hadrianus, consobrinae Traiani filius, duodecimus ab Augusto principatum adeptus, uno et uiginti annis imperauit.

hic per Quadratum discipulum [*]( AVCTORBS § 6 sec. Bier. 2137b § 7 sec. Hier. 2130A § 8 Hier. 2132lm cap. 18 § 1 Hier. 2133n § 2 Bier. 2142 (cf. Iaemcke De uitae Hadr. scriptt. Halis 1875 p. 38) ) [*]( EXPILATORES 18 hio per - p. 468, 3 instructus .. praecepit—per epistulam.. 5 Christianos — 6 damnare compilauit Beda D. t. r. a. 4090 ) [*]( 1 in aatiochia] T in anthiocia P in anthiotio B* in anthiochia B* in antiochiam D in anthioniciam (in om. K) KM antiochiam v antiochiae 0 || totam (o in ras. m. 2) B || incredibile (e fin. in i corr. m. 2 aut 3) P incredibili* B 2 motusl ab D || indei B* || rabiae P et a. ras. B 3 exarsaerunt (a alt. del. m. I) P 4 lybiam PB lidiam D H aduersas R1 6 adeS (u in ras. m. 1) D 6 illuc post colonias traiecit h 7 paenitns P et a. ras. B 8 aegiptum D || thebaidam] PD thebaidan (i ex n) B; Thebaida corr. v 9 praelio D 10 attriti R2 atriti D || im D 11 imperato*****ris B || bello D 12 sanes alaminam P1 sane* salaminam P2 sams salmiinam D || cybri D N 14 seleucia P1 seleutiam B || *isauriae P 16 DCCCLXVII] P octingentissimo sexaginsimo septimo D, item g - D ccc LX.VIII. sic (.LX. in ras. m. 1) B, octingentesimo qainquagesimo eeptimo sic G DCOCLXXI N || consobrinae] PB consubrinae D, consobrini (ex Vita Hadr. 1) h 17 prinoipatum (nci in ras. m. X) B 18 nno et xx PB || per om. D || dirupulam D ) [*](30* )

468
apostolorum et Aristidem Atheniensem, uirum fide sapientiaque plenum, et per Serenum Granium legatum libris de Christiana religione conpositis instructus atque eruditus, praecepit per epistulam ad Minucium Fundanum proconsule Asiae datam ut nemini liceret Christianos sine obiectu criminis aut probatione damnare;

idemque continuo pater patriae in senatu ultra morem maiorum appellatur et uxor eius Augusta. Hadrianus rempublicam iustissimis legibus ordinauit; bellum contra Sauromatas gessit et uicit.

Iudaeos sane, perturbatioae scelerum suorum exagitatos et Palaestinam prouinciam quondam suam depopulantes, ultima caede perdomuit, ultusque est Christianos, quos illi Cocheba duce, cur sibi aduersum Romanos non adsentarentur, excruciabant;

praecepitque, ne cui Iudaeo introeundi Hierosolymam esset licentia, Christianis [*]( AVCTORES § 3 pater patriae..appellatur—Augusta. Hier. 2144b || Hadrianus — ordinauit ? (sec. Hier. 21361 ?) || bellum — gessit Hier. 2136x § 4 et § 5 usque ad licentia Hw. 214sa. 2149b. 2150 § 5 Christianis — permissa sec. Hier. 2151 ? || quam ipse — pxaecepit sec. Hier. 2152 ) [*]( ExPILATORES 9 Iudaeos -11 perdomuit..13 praecepitque — 14 licentia, p. 469, 1 quam ipse — 3 praecepit compilauit Beda D. t. r. a. 4090 13—p. 469, 4 hinc talia conscripsit anno DCCCLXXXVII [scil. sub finem imperii Hadriani, nisi numerus corruptus est] Adrianna Hierusalem Christianis datam Heliam nocat Seuerua Ghron. p. 453 ) [*]( 1 aristiden PR || athiniensem D 2 serenum granium] PRDg Berenium (sed i s. 8. in 0) granium OW; serenus (serenius F) granius Hier. ; cf. Euseb. Hist. eccl. 4, 8 et 9 Schwegler 8 relegione R1 || _oompositis B* || adque P1R1 4 epistolam R* ipistolam D || minutium B || fnndianum (i eros.) P fundanium (prioris n prior hasta fori. erasa est) D || proconsule] P proconsole D proconsulē (x fort. m. 2) B -lem v || asiae om. D 5 nimini R1 niminem D 6 dampnare o. ras. R || idem quoque υ 8 legibus (bus in ras. m, 2) P 9 auromatas Ra saromatas D || gessit s. s. m. 1 D || Indeos Bl || sane (a in ras., m. 2?) B 10 scelerum suorum (in ras. m. 1) P || palestinam PRD || quandam PaR1 condam D , 12 illicho cheba Hl ilico cheba RMH2 ilico theba TO cho cheba in ras, paullo ampl. G\' || cocheba] PBlD cotheba R2υ chocheba N || cur] PRς. -tnr D quur KM quod v || **aduersum B 13 assentirentur R2 U praeoaepitque P* praecipitque D 14 iadeo R1 H hierosolymã ( ̃ add. m. 2) PB hierusolimam D )

469
tantum ciuitate permissa: quam ipse in optimum statum murorum exstructione reparauit et Aeliam uooari de praenomine suo praecepit.

| Anno ab Vrbe condita DCCCLxxxvm Antoninus cognomento Pius tertius decimus ab Augusto imperator creatus cum liberis suis Aurelio et Lucio uiginti et non plenis tribus annis. rempublicam gubernauit adeo tranquille et sancte, ut merito Pius et pater patriae nominatus sit.

huius tamen temporibus Valentinus haeresiarches et Cerdo magister Marcionis Romam uenerunt. uerum Iustinus philosophus librum pro Christiana religione compositum Antonino tradidit benignumque eum erga Christianos homines fecit. Antoninus ad duodecimum ab Vrbe lapidem morbo correptus interiit.

Anno ab Vrbe condita DCCCCXI Marcus Antoninus Veras quartus decimus ab Augusto regnum cum Aurelio Commodo fratre suscepit mansitque in eo annis decem et nouem. hi [*]( AVCTORES cap. 14 § 1 Hier. 2154 et 2155 § 2 huins—uenerunt Hier. 2156 || Iustinus—tradidit Hier. 2157 || benignumque-fecit suo Marte ut uid. Ororius (cf. Bufin. 4,12 sq.) || Antoninne-interiit Hier. 2176* (morbo correptus suo Marte Orosius add. ? cf. Aurel. Viet. Epit. et Vita Pis) cap. 15 § 1—§ 8 Hier. 2177 et Eutr. 8, 9 et 10 exceptis Armeniam Cappadooiam Syriamque [nicinas sibi Romanas prouincias Hier.] et snper Hydaspen flunium sitam, ttbi fort. chorographo suo usus est ) [*]( EXPILATORES 10 Iustinus—12 fecit repetiuit Beda D. t. r. a. 4112 14 Marcus Antoninus—16 snscepit exscripsit Beda Hist. eccl. 1, 4 ) [*]( 2 eitructione P (non B) D II aelian D || de om. D || pronomine (o pr. in ae corr. m. ant.) P prenomine R pronomine D 4 ab urbe s. lin. m. coaeua add. m R II octingentisBimo octano (sic) D 5 imperatore (cras. e) P 6 latio B || xx PB 7 rẽpublicã (x prius add. ut uid. m. 2) P || s∗ancte (er. c) R 9 heresiarches PBD If martionis B 10 xp̃ιan△. (A m. fort. 1 in ras.) B 11 eonporitum (i ex corr, add. m. 1) D 12 homines om. Y, Zh d atonius D 14 non∗∗gentiseimo nndeoimo (eras. in) D II antoinius D* 15 Anrelio Commodo] ex Hier. a quo Luciua Aurelins Commodus dicitur; apud Europ. h. I. (8,9) L. Annius Antoninua Verna uocatur || commodo fratre] commodos) D 16 decim et IIII. D x et VIIII PR || hii D )

470
primi rempublicam aequo iure tutati sunt.