Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno ab Vrbe condita DCCCXXVU Traianus, genere Hispanus, undecimus ab Augusto reipublicae gubernacula Nerua tradente suscepit ac per annos decem et nouem tenuit.

apud Agrippinam Galliae urbem insignia sumpsit imperii; mox Germaniam trans Rhenum in pristinum statum reduxit; trans Danuuium multas gentes subegit; regiones autem trabs Euphraten et Tigrin sitas prouincias fecit;

Seleuciam et Ctesiphontem et Babylonem occupauit in persequendis sane Christianis errore deceptus tertius a Nerone, cum passim [*]( AVCTORES cap. 11 § 1 Eutropias — imperator.. Traianum sqq. Eu- tropius 8, 1 (spadone Orosius temere); lin. 4 decimns Hier. 2113; ad lin. 5 sq. cf. Oros. 7, 34 § 2 et § 5 § 2 Hier. 2113g1 (cunctos et hac generali indulgentia temere Orosius) cap. 12 g 1 Traianus sqq. Eutrop. 8, 2, Hier. 2113k et 2114 § 2 Evtrop. 8, 3 § 3 Bier. 2123a (cf. cod. B) et 2124 et (inprimis p. 466, 5 contrarium-legibus) Rufinus 3, 32, ) [*]( 1 octingentissimo quadragissimo sexto D || eotropius D 2 quinquagensimum P et a. ras. R quinquagesimo (pro simo scripserat m-) D || scribserit PR1D || admodo D 4 1 spadone (1 m, ant.) P || domiciani interfectore D 5 triianum R1 || adflictae reipublicae] D ad felicitatem reipublicae P1 R ad felicitatem afflictae reipublicae P3NZ 7 eiulis D || iohannis PRlD 8 generali] regali D 10 octingentissimo quadragissimo septimo D 12 decim et nouem (prioris m linea prima ex t radendo factum) D x et VIIII PR. 13 agripinam B || insigna Ra || sumsit PR* 15 danuuium] D danubium PR || subegit (b a. s. m. 1) P || regionem D 16 eufraten PbRD eufranten Pa || tigrin] D tigrim PB || seuleuciam (e alt. s. s. s. 1) D 17 ctesifomtem (c P) PR esifontem D || babilouem Pa babillonem D 18 cum] con Rl ) [*]( V. ) [*]( 30 )

466
repertos cogi ad sacrificandum idolis ac detrectantes interfici praecepisset plurimique interficerentur, Plinii Secundi, qui inter ceteros iudices persecutor datus fuerat, relatu admonitus, eos homines praeter confessionem Christi honestaque conuenticula nihil contrarium Romanis legibus facere, fiducia sane innocentis confessionis nemini mortem grauem ac formidulosam uideri, rescriptis ilico lenioribus temperauit edictum.

uerumtamen continuo Romae aurea domus, a Nerone totis priuatis publicisque rebus inpensis condita, repentino conflagrauit incendio, ut intellegeretur missa etiam ab alio persecutio in ipsius potissime monumentis, a quo primum exorta esset, atque in ipso auctore puniri.

terrae motu quattuor urbes Asiae subuersae, Elea Myrina Pitane Cyme, et Graeciae ciuitates duae, Opuntiorum et Oritorum; tres Galatiae ciuitates eodem terrae motu dirutae; Pantheum Romae fulmine concrematum; [*]( AVCTORES § 4 Romae—domus..conflagrauit incendio Hier. 2120 § 5 terrae motu-Oritorum Hier. 2121 || tres Galatiae-dirutae Hier. 2127d (eodem ab Orosio add.) || Pantheum—concrematum Hier. 2127° || terrae motus-ciuitatem Hier. 2130h ) [*]( 1 repertus P1 interceptus D || detractantiB D || interfeci PR1 2 praecipiBset RID (corr. R3) || interfecerentur (e altera in i corr. m. 1) P || Mplinii (eras. p.) P plenii** (ii in ras. m. 1) D 3 cęteros R1 (corr. m. 3) citerus D || persecutur (sic) D || erat D || admonitus R1 4 conuenticula (cula. m. 1 in ras.) P 6 memini P1 || formidulosam (formi m. 1 in ras.) P formidolosam R2 furmidolusam D 7 rescribtis PR1 (corr. R3) || lumuribus (punct. ut alia multa sunt fortuitum esse potest) D 8 rom*e* (e ex ae) B\' romq R\' || ad priuatis in marg. uocabtdum er. P 9 publicisque] **pplicisq; (pp in pub m. 3) B || impensis R3 10 ut int.] Ue telle geretur D || aliis D 11 ipsius] psis D || potissimę (corr. m. ant.) P potissime a. r. B || monimentis p. ras. R || adque P1R1 12 quatuur D 13 elea] PRDς elia G alea H clea 0 Helea v || myrina] PR1 mirina D smyrna R2 || pytha necame D pithia nicenae (tn mg. [i]ud b pitane cume m. P) G || pytane PR1 (coni. c. seqq. R) pyta:ne (coni. c. seqq.) R2, pithan TO || cyme] PB cime TO; Syme corr. v || greciae RD 14 opintiorum P opyntiorum B opintorium D || oritorium D 15 pantheum] PR panteum D || romae (r in ras. m. 1) P || concredatum (corr. m. I) P )

467
terrae motus in Antiochia paene totam subruit ciuitatem.

incredibili deinde motu sub uno tempore Iudaei quasi rabie efferati per diuersas terrarum partes exarserunt nam et per totam Libyam aduersus incolas atrocissima bella gesserunt: quae adeo tunc interfectis cultoribus desolata est, ut, nisi postea Hadrianus imperator collectas illuc aliunde colonias deduxisset, uacua penitus terra abraso habitatore mansisset.

Aegyptum uero totam et Cyrenen et Thebaidam cruentis seditionibus turbauerunt. in Alexandria autem commisso proelio uicti et adtriti sunt. in Mesopotamia quoque rebellantibus iussu imperatoris bellum inlatum est. itaque multa milia eorum uasta caede deleta sunt.

sane Salaminam urbem Cypri interfectis omnibus accolis deleuerunt. Traianus, ut quidam ferunt, apud Seleuciam Isauriae urbem profluuio uentris extinctus est.