Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

ecce cum ille promisit futura meliora, isti adserunt meliora praeterita, quid aliud colligi datur utroque in suis detestante praesentia, nisi aut semper bona esse sed ingrata aut numquam omnino meliora?

At Romae — ut ad id tempus redeam unde digressns sum: neque enim interuallo miseriarum ad alios transire conpellor, sed, sicuti se quondam efferuescentia ubique mala ipsis actibus conligarunt, ita etiam permixta referuntur: nobis quippe conferre inter se tempora Orbis, non cuiusquam partis eius la-

boribus insultare propositum est — Romae ergo post Vrbem conditam anno CCLXL suspenso ad modicum bello grauis pestilentia, quae semper ibi raras indutias aut factas intercepit aut ut fierent coegit, per uniuersam ciuitatem uiolenter incanduit, ut merito praecedente prodigio caelum ardere uisum sit, quando [*]( AVCTORES § 2 CCLXL numerus Liuianus || grauis. pest.—incandoit Liuius 3, 6 || praecedente sqq. Liu. 3, 5 § 14 ) [*]( to 1 cęnaturi R || anxiliaribus (to al.) B || tamen] tunc R [| iubeb\'at.| (sic m. 1; at certum est statim additum esse) B 2 meliora tSpora (a tS in ras.) D || seraarent B 3 **ecce (duar. litt. ras.) P || asserunt (s pr. in ras.) R 4 alint (t in d corr.) P || utro.que (er. a F) R 6 omino (n 8. 8. m. 2) P 7 Atronie D || at] ad P || ut om. LB || unde] un B1 || digressus sum] LD degresus sum B digressus PRa Sũdigressus Rb 8 alios D alias P || compellor Rb 9 sienti] L sicut PRBD || se quondam] secundam D 10 colligarunt Rb BD || referuntur] LPRBD referantur cum Y6h || nobis ***** quippe (rasura m. f) R || ẽffere (sic) P 11 eiua laboribus insulltare (eiua laboribus insul in folii fine in ras.) P 12 propossitum B || verba romae ergo post urbem conditam om. B eadem ac praeterea anno et numerus litt. maiusculis rubris scr. sunt in P ROME (B in R mut.) — ANNO lilt. maio B 13 CCLXL (X in ras. m, 1) B. CCLX*** (L nigro colore) P • CC • LXị • R • ccc mo • noñgmo . L docentisemo nonaginsemo D 14 indutias] LPB inducias RD 15 figerent P* || cogit L . 16 praeoidente L || prodigio] signo Bt II sit] est B )

111
caput gentium tanto morborum igne flagrauit.

nam eo anno Aebutium et Seruilium ambo consules pestilentia consumpsit, militares copias plurima ex parte confecit, multos nobiles praecipueque plebem foeda.

tabe delemt; quamms lam etiam superiore quarto anno oborta lues eundem populum depopulata sit.

Proximo dehino anno ciues exules seruique fugitiui duce Herbonio, uiro Sabino, inuaserunt incenderuntque Capitolium.

ubi fortissime quidem Valerio consule et lmperatore obstitere iuniores; sed adeo atrox et graue discrimen proelii fuit, ut ipse quoque consul Valerius ibi fuerit occisus et indignam de semis uictoriam insuper etiam sua morte foedarit.

Sequitur annus, in quo cum uicto exercitu consul obsessus est. nam Minucium consulem congressum proelio Aequi Vulscique superarunt et fugientem in Algido fame ferroque cinxerunt, actumque infeliciter foret, ni Quintius Cincinnatus, praecipuus ille dictator, artatam obsidionem oppresso hoste [*]( AVCTORES § 8 Liu. 3, 6 § 1.2.5.8; 7 § 6 et 7 § 4 Liu. 3, 2 § 1 (cf. Mommsen, Chronolog. p. 175) § 5 et § 6 Liu. 3, 15 § 5; 18 f 8 et Augustin. Giu. D. 3, 17 § 7 Liu. 3, 25-28 et Florus 1, 11 § 11-13 ) [*]( EXPILATORES 14 Minucium—p. 112, 4 egit compUauit Lucani ωmm. Bern. 10, 153 ) [*]( 1 capud Ra BD 2 ebutium LPBD butium B || ambo] L ambos PRBD || consomsit PD 3 conflcit B 4 praecipuaeque LP (sed altero a expuncto in P) || faeda B || iam etiam] LPRBD iem om. ς (OT) fh 5 superiori Rb || aborta B oborta iam h || eumdem B 6 sit] est Bt 7 deinc P || exsules LB 8 herbonio] LPRBD; herdonio corr. v || incenderuntque] LPRBD incensum Augustini codices; inscend. Fabricius legi perperam iussit, ut inscensum apud. Aug. L. Viues) || capitulium D 9 obsedere D 11 ualerius (u m. 2 ex o ?) B || occissus B || indignum L 12 foedarit] LPB foedanerit BDv 13 cum] con B || consuobsessus D 14 eongresum B || aequi (sed a wid. erasum) P equi D || nnlscique] LPB uulsi| (pag. princ..) que D ulciscique B 15 snperanernnt B || algedo B || cincxernnt RaBD 16 quintins] LPBtB quincius RID || cincinatus BD 17 artatam LPRD ortam B artam ? (T) h || oppraeso B )

112
soluisset.

qui repertus in rare, ab aratro arcessitus ad fasces, sumpto honore instructoque exercitu, mox uictor effectus, iugum boum Aequis inposuit uictoriamque quasi stiuam tenens subiugatos hostes prae se primus egit.

Anno qui proximus trecentesimo ab Vrbe condita fuit, dum legati ad Athenienses propter Solonis leges transferendas missi exspectantur, arma Romana funes pestilentiaque compesouit.

Ipso autem trecentesimo anno, hoc est olympiade nonagensima quinta, potestas consulum decemuiris tradita constituendarum legum Atticarum gratia magnam perniciem reipublicae inuexit.

nam primns ex decemniris cedentibus ceteris solus Appius Claudius sibi continuauit imperium, statimque aliorum coniuratio subsecuta est, ut more contempto, quo insigne imperii penes unum potestas autem communis erat, omnes omnia propriis libidinibus agitarent.

itaque inter cetera, quae [*]( AVOTORES § 1 dum legati sqq. Liu. 3, 31 § 8; 32 § 1 et U; cf. Eus. 1566, Augustin. Ciu. D. 3, 0 § 2 ccc cf. Eus. 1564 Arm. || olympiade xov ? || potestu sqq. Liss.3, 33 cf. Eus. 1565 § 3-5 Liu. 3, 35.-38 ) [*]( EXPILATORES 2 iugum—4 egit exscripsit Paulus pag. 15,10—12 ) [*]( 1 in rure] LPKBD rori v || arces*situs (s pr. obscurior et cum ras.) R || faces D 2 sumto PD || honere B1 || instructuque R1 8 bonum La || aequis] LB Pauli cod. Vind. 583 equis PD *eqs (i al. m.; - eras.) B 4 perse Lm prae se (sed a eras.) P 5 proximus] primus BD || tracentissimo B ccomo L . ccc- PR 6 ad athenienses (ad m. 2) P ad \'tbenienses B || solonis (e fin. in ras.) B || transferendas] L deferendas PBBDv || misi B 7 expectantur n PDB expectatur R || famis B || conpescuit] PBB (c̃p- R) conspescuit L conpiscuit D 8 trecentesemo D occ PBB || hoc eet om. m. 1, s. I. m. 2 add. L || olympiades (s del. m. 1 aut 2) L oljmpiadae D olimpiadę PB || nonagensima quinta] LD (-gins- D) nonagensima quinquies (siue quinque margo) B LXLV P *XCV (c ex L corr.) R 9 decimuiris B 10 graciam D || pernioem D || reip. L 11 decimuiris B cidemuiris D || cędentibus B 18 subsequta P subsequuta B*. || contemto PD || imperii (i fin. in ras.) B 14 potestas] |quia potestas (pag. princ.) P (non B) || Omnis (i in e corr. al. m.) R omnis D 15 propria D || caera D )

113
insolentissime euncti praesumebant, repente singuli cum duodenis fascibus ceterisque imperatoriis insignibus processerunt:

et nouo improbae ordinationis incepto, ablegata religione consulum emicuit agmen tyrannorum, duabus tabulis legum ad decem priores additis, agentes insolentissimo fastu plurima, die, quo deponere magistratus mos erat, cum isdem insignibus processerunt.

maximam etiam Appii Claudii libido auxit inuidiam, qui ut Verginiae uirgini stuprum inferret, prius seruitutis causam intulit; quamobrem adactus Verginius pater dolore libertatis et pudore dedecoris protractam ad seruitutem filiam in conspectu populi pius parricida prostrauit.

qua populus necessitatis atrocitate permotus et periculo libertatis admonitus montem Auentinum occupauit armatus. nec tueri libertatem armis destitit, nisi postquam se coniuratorum conspiratio ipsis quoque honoribus abdicauit.

Tertia et quinta post centesimam olympiade per totum fere annum tam crebri tamque etiam graues in Italia terrae motus [*]( AVCTORES § 6 Liu. 3, 44.48.50 § 5 § 7 Liu. 3, 49 § 1; 50 § 11-13; 54 § 6 § 8 tertia—olympiade ? || crebri sqq.] Liu. 4, 21 § 5 exceptis illis ut de inn.—adsiduis Roma .. fatigaretur Oro- nanis ) [*]( 1 praesuebant P praesu*|mebant R || repente.singuli (s al. fort. m) R 2 cęterisque R* || imperatoriis] LPRBmD (-tur- D) imperauris B* imperii v 3 improbae] LD inprobae PRB || incoepto PR || ablegata] LP oblegata R* obligata RbB 5 decim B || gentes (er. e) R || prima B 6 quoddeponere R || iadem] LPR iuisdem B hisdem D 7 maximam] LPBBD maxima v || appi P. 1 non R) apii D || claudi PRl 8 uerginiae] B (ue in ui corr.) nergimii**P uirgineae L uirgeniae B || uirgini* R 9 causam] cuam P cnram R || uerginins] PR* uirgenius Bm uirginius LRl de lirgeniae B* 10 et om. B || decoris (de s. 8. m. 2) L 11 perstrauit D || qua] quia (i expunctum m. 1* aut 1b, deinde a m. 2 linea traiectumet q in Q mut.) L 13 occupauit (it in ras.) P occupanit (t m. 1) D || ita uerbum armatns deainit B || tneri] uiri D 16 tertia] LPRDG1 Decima G3 || centensimam P || olympiadem PD olimpiadem R 17 etiam om. L ) [*]( V ) [*]( 8 )

114
fuerunt, ut de innumeris quassationibus ac ruinis uillarum oppidorumque adsiduis Roma nuntiis fatigaretur,

deinde ita iugis et torrida siccitas fuit, ut praesentis tunc futurique anni

spem gignendis terrae tructibus abnegarit, lsdemque temporibus cum Fidenates hostes maximorum auxiliorum manu stipante terribiles Romanis arcibus imminerent, Aemilius tertium dictator magnam mali molem ipsis Fidenis uix captis depulit et sanauit.

tanta in ipsis erat malorum animorumque contentio, ut uel domesticas clades superfusa forinsecus bella oblitterarent uel post damna bellorum indutias relaxatas diuersae pestes caelo terraque excandescentes incessabili infestatione corrumperent.