Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

qui tribus conflictibus fusi, amissum exercitum uocata in libertatem seruorum manu suppleuerunt.

sed cum sic quoque desistendum certamine propter metum periculi arbitrarentur, Tyrrei poetae et ducis conposito carmine et pro contione recitato rursus accensi mox in certamen ruunt; tanta autem ui animorum concursum est, ut raro umquam cruentius proelium exarserit; ad postremum tamen uictoria Lacedaemoniorum fuit. tertio Messenii

reparauere certamen, nec Lacedaemoniis mora, multas in auxilium [*]( AVCTORES § 6 expngnant— § 8 Iustin. 3, 5 § 9 Iustin. 3, 6 {ilia Athenienses uero—parant fieiane ex Iustin. 3, 6 § 3—4 ?) 1 selectas В electos В || suplementam L supplenmentam I) 2 miliciae В || spartbam Pit || promiscuos (os in m vi, nid. corr.) L promiscuu* (fuit -cuus) P promis »cuos (er. s) JR 3 feeminarum В || coneubitii* (fuit -tus) P concupituB D || permissero В || infami\' (s s. s. m. 2) P 4 utilis (s in ras. add. m. 2) P ta utili В inutili В || ineistentis D || expognant D 5 messenios В messanios В || uictus seruicio D || praemunt В \\\\ ad 1> || cruentam diu v 6 uincla] LP uincla В uincula В uincola В \\\\ perpesi В 7 lacedemonii PBB lacedomoni В || tyrreum] PRB tyrrbeum L turreum В Tyr- taeum corr. v 8 atheniensem poetam] LPBBB (en alterum s. lin. add. m. 2 in B) p. a. d 9 amisum В || libértate L 10 dissis- tendura В || certamen» (fuit -mine) P certamini Jî certamene В 11 propter metim (er me in ras. m. 2) P \\\\ pericoli В \\\\ arbitrentur JR* || tyrrei] LPBbBB tyrei Л* Tyrtaei corr. v \\\\ poete В 12 compo- site PB II recitatu В 13 certamine В || tanta autem] LPBBB tantaque v 14 crucientius В || exarsit В || postremii* P 15 uic- toria» L || lacedemoniorum PBB || tercio В \\\\ messeni BB messe*nii M (n ex m; i alt fort. al. m) В 16 repauere Jî reparauire В || lace- demoniis B*BB lacedemonii PR1)

77
copias utrimque duxerunt. Athenienses uero Lacedaemonios alibi intentos e diuerso adgredi parant.

nec Lacedaemonii quieuere: nam ipsi in Messenios occupati Peloponnenses inmiserunt, qui Athenienses proelio exciperent. Athenienses autem, missa in Aegyptum parua classe inpares uiribus, nauali congressu facile uincuntur. dehinc recepta classe, aucti etiam militum robore, uictores in proelium uocant.

Lacedaemonii quoque omissis Messeniis in Athenienses arma conuertunt. diu uariae et graues pugnae et anceps uictoriae status ac postremum pendente euentu utrimque discessum est.

Sciendum tamen est maxime, ipsam esse Spartam quam et LacedaemonamLacedaemouam ciuitatem, atque inde Lacedaemonios Spartanos dici.