Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Anno ante Vrbem conditam xxx Peloponnensium [*]( AVCTORES § 4 ignotns § 5 cf. Eus. 1142 (ubi sunt XVIIII non xvm) cap. 21 § 1 cf. Eus. 931 (947d) ) [*]( 1 uideritar D || falaris PBB fallares D 2 factora//1 (ultima periit) D || ezsegratuB D execratus P ex∗ecratus (eras. s) B || ultionS D || prebuit D || crudilitati (il in el) B crudilitate D 5 aremulus] • o P aremulus R remulus LB romolus D || decim et um B decem et octo D || flagiciis D || inpietatibusque L impietatibus quae (ae in e) R imp. PBD 6 ad uersum ad postr. d. i. fulgure inter in marg. o adscripsit corrector B (uoluitne fulgore ?) 7 inmutura (a m. 2) L 8 Eligant (E ex e ut uid.) R || nunc nunc (prior nunc aL m. in ras, et exp.) 22 || si uidetur om. B || siculi (u in ras.) P sicoli D 9 aremuli] P ạ̇re̊mul1 R remuli LB romoli D || falaridis PRB fallaridis D || maluissent] mauissent uoluisse uid. B* || innocentium B || poenas D 10 hiis B || imperatoris D 11 conpossiti B compositU B compositi P || ostpt B || communitas in comminutas corr. P et ut uid. B cumminutas B 12 reipublicae D || tyrranides D 13 exigunt (u in a corr. al. m.) R || tyrrannorum D 14 xxx] PBB ·ΧΧΧ· mo L* trecesimo D ·CCC· mo Ll quod caue reponas, nam aduersantur Orosiani numeri et qui praecedit (LXIIII) et qui sequitur (xx), wid. Moerner p. 71, 9; cccxxx uoluerat ScaUger ad Eus. p. 69, CCCXXXIII Gelser, Rhein. Mus. 1875 p. 261 || peloponnentium B peloponensium PR pelopenensium D || atheniensium om. D )

75
Atheniensiumque maximum bellum totis uiribus animisque commissum est: in quo mutuis caedibus ad hoc coacti sunt, ut uelut uicti se ab alterutro subtraherent bellumque desererent.

tunc etiam Amazonum gentis et Cimmeriorum in Asiam repentinus incursus plurimam late diu uastationem stragemque edidit.

Anno xx ante Vrbem conditam Lacedaemonii contra Messenios propter spretas uirgines suas in sollemni Messeniorum sacrificio, per annos uiginti indefesso furore bellantes, ruinae suae totas Graeciae uires inplicuerunt.

qui cum se magnis exsecrationibus deuouissent sacramentisque obstrinxissent domum nisi Messena expugnata numquam esse redituros, ac per decem annos longa fatigati obsidione nec tamen aliquem uincendi fructum adepti, porro autem et querellis uxorum super longa uiduitate et periculo sterilitatis contestantium permoti reuocarentur,

consultatione habita ueriti, ne intercepta spe subolis sibi magis hac perseuerantia quam Messeniis perditio nutriretur, [*]( AVCTORES § 2 item Eusebius 940 g 3 Anno xx ante (!) v. c. cf. Eus. 1273 || Lacedaemonii-§ 5 permisere Justin. 3, 4 § 1—5 ) [*]( 1 animisque (e ex ae) R armisque B || cο̃mi sũ (ubi cõ est com ut ubique in R) R conmisum B 2 mntiis Pa || ad hoc] adoc P || coacti (estne conacti ? eo conpendio alibi non usus est) B ||nelnd B uelnti D || uicti se] uicisse B .3 alterout B || dissererent B consererent D 4 aumazonum D || gentes LaRaD || cimyneriorum il - B 5 plumam (ri s. s. statim m. 1) D || late diu] L din late PRBDv || dedit R 6 xx] PRB . xxmo. L uicissimo D || Iacedemonii PRB || mesennios L 7 apraetas B atupratas Iustinus || sollempni B || messe∗nolrum R messmiorum D 8 xx PRB || indiffesso B || fnrnre D 9 totas om. B || greciae BD gretiae ex gratiae corr. R 10 exsegrationibus D execrationibus PRb || -que (e ex ae) R || obstrincxissent B obstrixissent R obtr. D || domuri B 11 messena] LR2 messana PRlD mesana B || redditurus D || x B 12 fati B 13 quaerellis B querelis PbR || loga (n 8. s. m. 2) P 14 diditate D || pericolo D || stereli- tatis L lsterilitates P || toscontantium R || reuocarentur permoti B 15 consulatione B || habeta B || ueriti ne] uerit sine D || spe (s in ras. m. 2) P || soboliB PR 16 messenis LRBD om∗ssenis (erasa i) P || perdio Bt perdicio D )

76
selectos in exercitu eos qui post iusiurandum in supplementum militiae uenerant Spartam remittunt, quibus promiscuos omnium feminarum concubitus permisere, infami satis nec tamen utili licentia.

ipsi autem proposito insistentes expugnant fraude Messenios, uictos seruitio premunt. at illi, diu cruentam dominationem inter uerbera et uincla perpessi, iugum excutiunt, arma sumunt, bellum instaurant. Lacedaemonii Tyrreum, Atheniensem poetam, ducem proelio legunt.