Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Igitur inde reuocati Lacedaemonii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensibus relinquerent, cum Thebanis [*]( AVCT0RES § 10 et § 11 Iustin. 3, 6 § 5—9 § 13-§ 15 Iustin. 3, 6 § 10-15 expilatohes 11 ipsam—12 dici exscripsit Isidorus Orig. 15,1, 47 1 tupias D || utriusque В || uero (ue ex uo corr. m. 2) P || lace- na demonios PBB lae • edemonioa D 2 intentos It infestos В || aggîedi (ex adgr. fort.) В || lacederaonii PB lacedemom\' В 3 quc- nere D || occupati (fuit -tis) P || meseneos D || peloponnenses В (sed a n prima er.) peloponenses (-sis D) BD peloponenses P 4 immiserunt D || atheniensis LI) || ezceperent BD \\\\ a*thenienses It atheniensis D 5 misa В missi L || egyptum D || clase D 6 congresa ь 8 II deine (h s. s. m. 2) P \\\\ clase В 7 militum от. В \\\\ robure В \\\\ uictoris D II proelio D || lacedemonii PRB 8 omisis В \\\\ messenis D || atheniensis D 9 grauis D \\\\ uicturiae D \\\\ ac] LPBD cf. 2, 9 § 10 ad BZh Iustini codices || postremo D 10 euentum P* 11 maximae D \\\\ spartham PB partam В || quam от. St || lacedae- monam] L lacedemonam PB laceda«monii D lacedemoniam B3 Lace- daemoniam v 12 ciuitatem] LPBBD3Z ciuitatem dicunt v t adque» (in eras. ?) P adque В \\\\ lacedemonios PBB3 lacedemoniue D || sparthanos PB spartanus D pártanos В 13 laced monii PBB II ad от. BD || meseniorum В || bello В 14 ociosum D \\\\ ъ thepanis (corr. т. 2) P )

78
paciscuntur, ut Boeotiorum imperium eis restituerent, quod temporibus belli Persici amiserant, si illi Atheniensium bella susciperent.

tantus furor Spartanorum erat, ut duobus bellis inpliciti suscipere tertium non recusarent, dummodo inimicis suis hostes adquirerent.

Athenienses tanta bellorum tempestate permoti duo duces deligunt Periclen spectatae uirtutis uirum et Sophoclen scriptorem tragoediarum: qui diuiso exercitu et Spartanorum fines late populati sunt et multas Asiae ciuitates Atheniensium imperio adiecerunt.

hinc porro per annos quinquaginta incerta semper uictoria terra marique pugnatum est, donec Spartani, et opibus inminutis et fide profligata, sociis quoque probro fuere.

Sed haec per tot aetatum uolumina incubuisse Graeciae parui penditur. nunc autem interpellari interdum uoluptates et impediri parumper libidines non sustinetur.

quamquam inter illius temporis homines atque istius hoc interest, quod illi aequo animo haec intoleranda tolerabant, quia in his nati uel enutriti [*]( AVCTORES § 16 Iustin. 3, 7 § 12-15 f §17 cf. Oros. 1,6 § 4 ) [*]( 1 boetiorum LPBB boitiorum D || eis imperium B 2 amiserunt PBD 8 susceperent BD (ad u. rent tanto f. s. e. n. duobus in marg. n B) || sparthanoram PB 4 impliciti D || suscepere∗∗ (una duaeue litt. eraa.) B snscepere D || tercium D || recussarent BB (sed spr. er.; alt. b quamquam paulo obscurior m. 1 scr. wid. in B) 5 hostis D || adquererent D 6 permnti D || duo] LPRaD duos RbΒυ || delignnt] PB delegant D dilegnnt B Eligant in folii prine. L U periclen] LPB (coni. cum seq. uoc. et n deinde expunctum in P) periolen* (fort. s er.) B pereclen D || spectate D || nirium L 7 eophoclen] B aofoclen LPBD || scribtorem] LPRaB scriptorem BbD || trigoediarum D || exercito D || et om. PB 8 sparthanorum PB || finis D || late om. D i popnlati B popnlati (n in ras. al. m.) B || cinitatis D 9 adiecerent B || quinquagenta B L P ·L· B 10 -que (e ex ae) B 11 sparthani PB partani D || imminnti D 18 tot* (a eras.) P || incubuissae B incobnisae D || greciae BD gratiae (a in ae al. m.) B 14 nolnptatis D uoluntates B || inpediri PB impedire D 15 libidinis D || quiqna ita aquaquã corr. B 16 hominis D || adque PaB || iscins D 17 intnleranda B intolleranda RaD || tnlerabant B tollerabant D || hiis B || vel] LPBBD et h || enutriti] PB ∗∗enutriti (e al. m.) B nutriti LD )

79
erant et meliora non nouerant: isti autem, perpetuo in uita sua tranquillitatum et deliciarum sereno adsuefacti, ad omne uel modicum obductae sollicitudinis nubilum commouentur.