Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Magnentius tamen uictus anfngit ac non multo post apud Lugdunum propria se manu interfecit. Decentius quoque frater eiusdem, quem Caesarem Galliis praefecerat, apud Senonas laqueo uitam finiuit.

continuo Constantius Gallum, patrui filium, Caesarem legit: quem rursus crudeliter ac tyrannice agentem paulo post quam crearat occidit. Siluanum quoque, per Gallias rebus nonis inhiantem, mature circumueuiendum opprimendumque curauit.

igitur Siluano interfecto Iulianum patruelem suum, Galli fratrem, Caesarem creatum misit ad Gallias; itaque Iulianus Caesar euersas oppressasque ab hoste Gallias strenuissime in integrum restituit, [*]( AVCTORESg 12 et g 18 Eutr. 10,12 et (§ 13 propria sqq.) Hier. 2369m; apud Eutropium Hieronymi auctorem excidii fort. Decentius ante Senonia § 14 Hier. 2367 1 et 2370* et Eutr. 10, 13 § 15 Eutr. 10, 14. ) [*]( EXPILATORES 17 misit ad Gallias compilauit Seuerus Chron. p. 447 ) [*]( 1 purpuras (r prior a. 8. m. ont.) P II priuatis] pria I D || scuolam que (n pr. statim m h corr.) D scolamque PB 2 nepntiamns D || romae] ∗∗∗∗∗ haud dubie romae er., ro et e adhuc agnoscuntur D romę (,eras. sed m. ut uid. 2 restit.) B 4 improbus r || magnentianis (is radendo ex us) B 5 oppresns R* 6 mnssam D myrsam O || urbem ex corr. add. M. 1 D T romanorum] PSDT WNtO romanarum (ς)υ; romani imperii Eutr. 10 gallis] D gallis PRυ; ad tuendas gallias Eutr. et Hier.; cf. 35 §10 12 patrui filiũ| (patrui in ras., filiũ em corr. add. m. 1) D 13 post quęm D II creanerat h || silianum D 14 galia D || maturae P maturę a. ras. B 16 inlianom R1 17 ad (a s. s. m. I) D 18 hoste] DVGMT(0) h hostibus PRKMbHNWN1X2υ || gallia R gallias habuit W U strennosissime W || intergrum (r prior del. m. I) P in tegrum reseruauitque (in m. J) W. )

509
Alamannorum paruis copiis magnam multitudinem fudit, Rheno Germanos reuinxit.

his elatus suooessibus fastigium usurpauit Augusti et mox Italiam Illyricumque peruadens Constantium Parthicis proeliis occupatum regni parte priuauit.

Constantius Iuliani scelere comperto dimissa expeditione Parthorum dum ad ciuile bellum reuertitur, in itinere inter Ciliciam Cappadociamque defunctus est.

ita ille qui discissa paee et unitate fidei catholicae Christianos aduersum Christianos armans oiuili, ut ita dicam, bello Ecclesiae membra dilacerauerat, totum inquieti tempus imperii molestissimumque spatium uitae suae. bellis. oiuilibus etiam per propinquos et consanguineos excitatis exercuit exegit expendit.

Anno ab Vrbe condita MCXVI Iulianus dudum Caesar, post autem tricesimus sextus ab Augusto rerum potitus anno uno et mensibus octo imperii summam solus obtinuit.

Christianam religionem arte potius quam potestate insectatus, ut negaretur fides Christi et idolorum cultus susciperetur, honoribus magis prouocare quam tormentis cogere studuit.

aperto tamen praeoepit [*]( AVCTORES § 16 et § 17 Etmop. 10,15 exceptis ltaliam et regni parte pnnaoit § 18 bellis ciuilibus—consanguineos cf. Eutr. 10,15 cap. 30 § 1 Iulianus sqq. Hier. 2378 illis dudum Caesar ex superioribus additis; rerum potitus ex Eutr. 10, 16 § 2 Hier. 2378 et Rufin. 1D, 32 § 8 — professor esset Hier. 2379h ) [*]( EXPILATORES 5 dum - 6 reuertitur adhibuit Seuerus Chron. p. 448, 2 » ) [*]( 1 m∗ultitudinem P 2 germnas (sic a m. 1 8. 8.) D || reuinciit o. ros. B reuiiit (x statim ex t) D 3 yllyricumque P ylliricumque B 5 conperto PBl 6 ciliam R* 7 ita qai [sic saepe pro itaque] lille qui D || discessa (e in i corr. m. ant.) P discesa (r m. 1 ex s) D dis|cissa∗∗∗∗∗(eras. 4 uel 5 litt.) B || pate D 8 adnersum] DO aduersus PB 9 eclesiae P eoclaeaiae D || laceranerat D 10 inquietum v || imperii sui v 13 Anno ∗∗∗∗∗ B || I-CXUI P. Ι̃̃.CXVI B milleeimo centissimo sexto decimo D || iamdndum DGVKMTONWX, || ceear PD 14 trecissimus sextus D XXXVI PB D rerum] KM cum Eutropio regnum P eta. ras. B, N1NWX2; regno B p. r., DGΗΤΟυ ||potitas (pr. t ex s ?) B 16 vm PB 16 art∗e (er. a) B. )

510
edicto, ne quis Christianus docendorum liberalium studiorum professor esset. sed tamen, sicut a maioribus nostris compertum habemus, omnes ubique propemodum praecepti condiciones amplexati officium quam fidem deserere maluerunt.

Inlianns autem bellum aduersum Parthos parans cum Romanas uires contractas undique ad destinatam secum traheret perditionem, Christianorum sanguinem dis suis uouit, palam persecuturus ecclesias, si uictoriam potuisset adipisci.

nam et amphitheatrum Hierosolymis extrui iussit, in quo reuersus a Parthis episcopos monachos omnesque eius loci sanctos bestiis etiam arte saeuioribus obiceret spectaretque laniandos.

itaque postquam a Ctesiphonte castra mouit, dolo cuiusdam transfugae in deserta perductus, cum ni sitis et ardore solis atque insuper labore harenarum confectus periret exercitus, imperator tanto rerum periculo anxius dum per uasta deserti incautius euagatur, ab [*]( AVCTORES § 3 sed tamen sqq.] cf. Augustin. Confess. 8 § 10 (uol. 1, 148 Ben.) § 4 Hier. 2379k (Eutr. 10, 16) et (palam-adipisci) Bufin. 10,36 § 5 ignotus § 6 — mouit Eutrop. 10,16 || dolo sqq. Hier. 2379k ) [*]( EXPILATOBES 12 dolo - p. 511, 1 interiit compHauit Iordanis Chron. p. 237 C* ) [*]( 1 christianos (qui -us et -os saepissime confudit) D || docendorum (pr. d radendo ex d) D 2 professor∗ (r fin. in ras. m. 2) P || conpertum PR\' 3 conditiones R conditiciones (s in ras. ex m m. 1) D 4 amplazati D || iulianus (1 m. 1 in ras., ex d ?) D 5 aduersus h || romanus D 6 confractas (f in t corr. m. 3) P || traheret (er. p ?) D 7 saguinem D || dis] D diis PS 8 ecclesias] PR (eclesias P), g (uelut Gx2) ecclaesiam D, g (uelut VOW) ecclis M || adpisci (i s. s. m. 1) P 9 hierusoljmis Rb || partis D || episcopus Ra 10 besteis (altera e m i corr. m. ant.) P 11 obiceret] RD (t ex eorr. add., al. m.? R) obi.ceret P || eipectaretque PR || a ctesifonte castra monit dolo| (nit dolo ex corr. add. m. 1, reliqua in ras. m, 1) D 12 ctesifonte PR 13 ui in ras. (m. 1 ?) fort. ex . VI- R n et om.Ϭ || atque-14 harenarum om. Ϭ ||adque PR1 (corr. m. coaeua ut uid. in R) 14 imperator-15 anxius] ipse tantorum discriminum anzius (ancsius 1) 0 || tanto (ta in ras. m. 1) D 15 ancxius a. ras. R )

511
obuio quodam hostium equite conto ictus interiit. sic misericors Deus impia consilia impii morte dissoluit.

Anno ab Vrbe condita MCXVII Iouianus tricesimus septimus imperator in summo rerum discrimine ab exercitu creatus cum et locorum iniquitate captus et hostibus circumsaeptus nullam euadendi facultatem nancisceretur, foedus cum Sapore Persarum rege, etsi parum ut putant dignum, satis tamen necessarium pepigit:

quippe, ut tutum et incolumem Romanum exercitum non solum ab incursu hostium uerum etiam a locorum periculo liberaret, Nisibi oppidum et partem superioris Mesopotamiae Persis concessit.

inde dum ad Illyricum rediens per Galatiam iter agit, cum in cubiculum quoddam nouum sese cubitum recepisset, calore prunarum et nidore parietum nuper calce inlitorum adgrauatus et suffocatus, octauo demum mense quam imperare coeperat uitam finiuit. [*]( AVCTORES§ 1 Iouianus - creatus Hier. (2379x et) 2380 et (ab exercitu) Eurtrop. 10, 17 II cum-nancisceretur Rufin, 11, 1 || foedus — pepigit Eutr. 10, 17 et Hier. 2380 1 § 2 quippe — liberaret Orosius || Nisibi sqq. Hier. 2380 1 excepto superioris, quod ex chorographo suo uid. repetiisse § 3 Eutr, 10, 17 et 18 et (octauo .. mense) Hier. 2380. ) [*]( EXPILATORES 12 per Galatiam adsciuit Seuerus Chron. p. 448 ) [*]( 1 ∗eqite (eras. a, q. mut. in q m. coaeua) R || conto ictus] conuictus D conto ilia percussus 3 -Ι̃- CXVIII- (n radendo ex III) B millesimo centissimo septimo decimo D || trecissimos septimus (septimus s. 8. m. 1) D xxxvn PB 4 in] cum in (cum 8. 8. m. aequalis, fort. 2) B || ercitu B* 5 cum om. R || circumseptns PBD 8 totum R1 (corr. m. coaeua) tum D || incolumen PR (-m R) 10 nisibi] PR, ex corr. m. ant. WX2 niaini P1 nisi VI. R1. (corr. m. al. sed. ant.) insibi D nisi sibi V nizibi HNt nisibin G (q) v || obpidum D || mesopotamiae superioris D; an delendum superioris cum Мb ? 11 maesopotamiae a. ras. B || concessisset D || illyricum] D yllyricum P ylliricum B 12 galaciam D gallatiam B || cubilum D 13 parietum (ietn m. 1 in ras.) P 14 illitorum PB 15 quam (q statim ex p ut uid. corr.) D )

512