Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

sequitur bellum illud horribile inter Constantium Magnentiumque apud Mursam urbem gestum, in quo multa Romanorum uirium profligatio etiam in posterum nocuit.

Magnentius tamen uictus anfngit ac non multo post apud Lugdunum propria se manu interfecit. Decentius quoque frater eiusdem, quem Caesarem Galliis praefecerat, apud Senonas laqueo uitam finiuit.

continuo Constantius Gallum, patrui filium, Caesarem legit: quem rursus crudeliter ac tyrannice agentem paulo post quam crearat occidit. Siluanum quoque, per Gallias rebus nonis inhiantem, mature circumueuiendum opprimendumque curauit.

igitur Siluano interfecto Iulianum patruelem suum, Galli fratrem, Caesarem creatum misit ad Gallias; itaque Iulianus Caesar euersas oppressasque ab hoste Gallias strenuissime in integrum restituit, [*]( AVCTORESg 12 et g 18 Eutr. 10,12 et (§ 13 propria sqq.) Hier. 2369m; apud Eutropium Hieronymi auctorem excidii fort. Decentius ante Senonia § 14 Hier. 2367 1 et 2370* et Eutr. 10, 13 § 15 Eutr. 10, 14. ) [*]( EXPILATORES 17 misit ad Gallias compilauit Seuerus Chron. p. 447 ) [*]( 1 purpuras (r prior a. 8. m. ont.) P II priuatis] pria I D || scuolam que (n pr. statim m h corr.) D scolamque PB 2 nepntiamns D || romae] ∗∗∗∗∗ haud dubie romae er., ro et e adhuc agnoscuntur D romę (,eras. sed m. ut uid. 2 restit.) B 4 improbus r || magnentianis (is radendo ex us) B 5 oppresns R* 6 mnssam D myrsam O || urbem ex corr. add. M. 1 D T romanorum] PSDT WNtO romanarum (ς)υ; romani imperii Eutr. 10 gallis] D gallis PRυ; ad tuendas gallias Eutr. et Hier.; cf. 35 §10 12 patrui filiũ| (patrui in ras., filiũ em corr. add. m. 1) D 13 post quęm D II creanerat h || silianum D 14 galia D || maturae P maturę a. ras. B 16 inlianom R1 17 ad (a s. s. m. I) D 18 hoste] DVGMT(0) h hostibus PRKMbHNWN1X2υ || gallia R gallias habuit W U strennosissime W || intergrum (r prior del. m. I) P in tegrum reseruauitque (in m. J) W. )

509
Alamannorum paruis copiis magnam multitudinem fudit, Rheno Germanos reuinxit.

his elatus suooessibus fastigium usurpauit Augusti et mox Italiam Illyricumque peruadens Constantium Parthicis proeliis occupatum regni parte priuauit.

Constantius Iuliani scelere comperto dimissa expeditione Parthorum dum ad ciuile bellum reuertitur, in itinere inter Ciliciam Cappadociamque defunctus est.

ita ille qui discissa paee et unitate fidei catholicae Christianos aduersum Christianos armans oiuili, ut ita dicam, bello Ecclesiae membra dilacerauerat, totum inquieti tempus imperii molestissimumque spatium uitae suae. bellis. oiuilibus etiam per propinquos et consanguineos excitatis exercuit exegit expendit.

Anno ab Vrbe condita MCXVI Iulianus dudum Caesar, post autem tricesimus sextus ab Augusto rerum potitus anno uno et mensibus octo imperii summam solus obtinuit.

Christianam religionem arte potius quam potestate insectatus, ut negaretur fides Christi et idolorum cultus susciperetur, honoribus magis prouocare quam tormentis cogere studuit.

aperto tamen praeoepit [*]( AVCTORES § 16 et § 17 Etmop. 10,15 exceptis ltaliam et regni parte pnnaoit § 18 bellis ciuilibus—consanguineos cf. Eutr. 10,15 cap. 30 § 1 Iulianus sqq. Hier. 2378 illis dudum Caesar ex superioribus additis; rerum potitus ex Eutr. 10, 16 § 2 Hier. 2378 et Rufin. 1D, 32 § 8 — professor esset Hier. 2379h ) [*]( EXPILATORES 5 dum - 6 reuertitur adhibuit Seuerus Chron. p. 448, 2 » ) [*]( 1 m∗ultitudinem P 2 germnas (sic a m. 1 8. 8.) D || reuinciit o. ros. B reuiiit (x statim ex t) D 3 yllyricumque P ylliricumque B 5 conperto PBl 6 ciliam R* 7 ita qai [sic saepe pro itaque] lille qui D || discessa (e in i corr. m. ant.) P discesa (r m. 1 ex s) D dis|cissa∗∗∗∗∗(eras. 4 uel 5 litt.) B || pate D 8 adnersum] DO aduersus PB 9 eclesiae P eoclaeaiae D || laceranerat D 10 inquietum v || imperii sui v 13 Anno ∗∗∗∗∗ B || I-CXUI P. Ι̃̃.CXVI B milleeimo centissimo sexto decimo D || iamdndum DGVKMTONWX, || ceear PD 14 trecissimus sextus D XXXVI PB D rerum] KM cum Eutropio regnum P eta. ras. B, N1NWX2; regno B p. r., DGΗΤΟυ ||potitas (pr. t ex s ?) B 16 vm PB 16 art∗e (er. a) B. )

510
edicto, ne quis Christianus docendorum liberalium studiorum professor esset. sed tamen, sicut a maioribus nostris compertum habemus, omnes ubique propemodum praecepti condiciones amplexati officium quam fidem deserere maluerunt.

Inlianns autem bellum aduersum Parthos parans cum Romanas uires contractas undique ad destinatam secum traheret perditionem, Christianorum sanguinem dis suis uouit, palam persecuturus ecclesias, si uictoriam potuisset adipisci.