Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

exstare etiam nunc apud plerosque dicuntur litterae imperatoris Antonini, ubi inuocatione nominis Christi per milites Christianos et sitim illam depulsam et conlatam fatetur fuisse uictoriam.

idemque Antoninus Commodum filium suum adsumpsit in regnum; praeteriti etiam temporis per omnes prouincias tributa donauit omniaque simul fiscalium negotiorum calumniosa monumenta congesta in foro iussit incendi seuerioresque leges nonis constitutionibus temperauit. postremo in Pannonia constitutus repentino morbo diem obiit.

Anno ab Urbe condita DCCCCXXX Lucins Antoninns Commodus quintus decimus ab Augusto patri successit in regnum mansitque in eo annis xiii.

aduersus Germanos bellum [*]( AVCTORES § 10 Orosius § 12 idemque—temperauit Hier. 2193* et 2194 || postremo — obiit Hier. 2195* (repentino add. Orosius) cap. 16 § 1 Lncius seqq. Evtr. 8, 15 et (xv et xm) Hier. 2196 § 2 adaersus-obiecit Eutrop. 8, 15 || interfecit—excellere sec. Hier. 2207 ) [*]( EXPILATORES 19 L. Antoninus Commodus, 21 adueraus—p. 473, 2 deprauatus compilauit Beda D. t. r. a. 4131 ) [*]( 1 constatis R1 2 praeoee (-is D) PBD 3 romanus P*D 4 ∗refecert (i s. s. m. 1) P 6 territus D 6 coegeret (-it m. 3) P\' || internitionem (it in et m. 2 B) R1D 9 exstare (8 cras.) P 10 lettere D 18 adsnmsit P assompait Bl 15 fiscalium] P2R2 ς fiscalia D fiscaii PlB1 || negotiorom (et titnlorum I. s. m. 3) P negociorum R1 neguciorum (o in ras. m. 1) D 16 congesta|∗∗∗∗∗ (eras. gesta) B 17 panonia D 18 diẽ (̃ m. 2 ut uid. add) P 19 nongentissimo trecissimo (quarta i ex corr. sed statim add.) D || lutius B || cum modus D 20 successit (cc m ras. m. 2) R 21 annis-XIII- (nis XIII. in ras. m. 1) P )

473
feliciter gessit. ceterum per omnia luxuriae et obscenitatis dedecore deprauatus, gladiatoriis quoque armis saepissime in ludo depugnauit et in amphitheatro feris sese frequenter obiecit; interfecit etiam quamplurimos senatores, maxime quos animadnertit nobilitate industriaque excellere.

flagitia regis poena Vrbis insequitur. nam fulmine Capitolium ictum, ex quo facta inflammatio bybliothecam illam, maiorum cura studioque compositam, aedesque alias iuxta sitas rapaci turbine concremauit. deinde aliud incendium postea Romae exortum aedem Vestae et Palatium plurimamque Vrbis partem solo coaequauit.

Commodus cunctis incommodus in domo Vestiliani strangulatus interisse fertur, hostis generis humani etiam unius iudicatus.

Post hunc a senatu creatus est senex Heluius Pertmax sextus decimus ab Augusto. qui sexto mense quam regnare coeperat Iuliani iuris periti scelere in palatio occisus est.

lulianus interfecto Pertinace inuasit imperium sed mox a Seuero apud pontem Muluium bello ciuili uictus et interfectus est mense septimo postquam coeperat imperare. ita inter Pertinacem et Iulianum unus annus absumptus est. [*]( AVCTORESg § 3 flagitia-insequituz. nam Orosius || fulmine—concremauit Hier. 2204 illis maiorum—studique ex 6, 15 § 31 repetitis || deinde-coaequauit Hier. 220sg § 4 Eutrop. 8, 15 (mortuus Euir., uiuus Oros.) et Hier. 320sh; ad cnnctis incommodus cf. Vita Taciti 6 § 4 § 5 et § 6 Bier. 2209l et 2209m et Eutr. 8, 16 et 17 ) [*]( EXPILATORES 17 a Seuero—19 imperare compilauit Beda D. t. r. a. 4144 ) [*]( 1 cete∗um (er. i) D || luxoriae (o m. ant. corr. ex n P) PR1D || obeequitatis P 2 dedecora. v II gladiatoms D 3 pugnauit D || amphiteatro JB ampheatro D || ∗∗|se (er. se) D 5 aduertit D || flagitiũ JB* 6 pęna B* || capitulium D capitolum Ra || ∗ictum B 7 inflãmatio (x add. m. 2 ut uid.) P || bybliotheoam] H biblyothecam PB bibliotheeam D 10 ueste RD II plurimique C add. m. 2 vt uid.) PB plurimaque D 11 coaequauit (co in ras. m. 1 aut 2) P II cunctis incommodua om. B1 II u∗estiliani (fuit ae) P aestaliaai D uestialiani V 12 straugylatus P strangilatus (i in ui m. 2) B || uiuus (u alt. statim s. s.) D 15 qui sexto] Dς quinto PBT H quam (am in. o corr. m. ant.) P 18 uictus et] uictus est (sed est eras.) D 19 pernacem D 20 abs∗umtus P )

474