Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Eodem anno apud Romam Catilina moesti accusatus, quod cum Fabia uirgine Vestali commisisse arguebatur, Catuli gratia fultus euasit.

Lucullus Sinopem expognatnrus obsederat; hanc Seleucus archipirata et Cleoohares spado, qui praesidii causa praeerant, expilatam atque incensam reliquerunt.

Lucullus miserorum hostium intestina clade permotus celeri occursu inmissum restinxit incendium. ita misera ciuitas uersa uice hostium sociorumque unde defendenda disperdita et unde disperdenda seruata est.

at uero M. Lucullus, qui Curioni in Macedonia successerat, totam Bessorum gentem bello adpetitam in deditionem recepit.

Eodem tempore Metellus Siciliae praetor cum foedissima illa C. Verris praetura Siciliam adflictam inuenisset, maxime Pyrganione archipirata nefariis praedis et caedibus dilacerante, qui pulsa. classe Romana Syracusanum portum obtinuerat — quem mox nauali terrestrique proelio comminutum Sicilia decedere conpulit.

praeterea Lucullus transgressus Euphraten et Tigrim, apud Tigranocertam urbem cum Mithridate et Tigrane congressus paruissima suorum manu magnum hostium numerum occidit; nam triginta milia hominum in eo bello [*]( AVOTORES § 1-§ 8 Liuius lib. ut uid. 97 §4 Liuius 97 § 5—§ 7 Liuius 98 ) [*]( 2 fabi R* faniia D || commi∗sisse| (sse ex cqrr. add. ?) R commississet D II catuli (11 supra 1 scr. m. 2) R 4 locullus D || sinopen PRD || obsiderat R1 II seleuc∗ us B 5 cleoclares D || haec -res spato q: (t. e. que) psidie causa perant om. sed m. 1, ilico ut uid., in marg. inf. add. D || causa qui praesidii causa L || praeerant (n m. rec. P, m. 2 R) PB 6 adque P1R1 || relinquerunt L 7 imm- R1 8 restincxit (c er.) JB 9 defedenda R1 (corr. 4) 10 at] an D || marcus PRD n qui] que D || cononi R2D || machedonia PR (h er. R) 11 succusserat R* succenserat D II appetitam PR appetita D 13 sicilliae (1 pr. er.) P || cum om. R1 14 g- L gai∗ P gai RD || ueris D || afflictam (f jpr. in ras. m. 3 R) RD || maxime a. r. R 15 perganionem (m del. P) PR purganione D || axohipirati R* II praedia] i predis D 16 qui] que D 17 quem] LPRDςv om. X2Z eum Y, mox eum Z1; cf. Apoi. 5 § 3 || ∗∗t̃restriq: P et terrestri (et add. ante u. m. 2) R || proelium D 18 compulit R\' II eufraten LPR eufratin D 19 tygrim B tigri|jn D || metridate D 21 xxx PR uiginti D )

363
caesa referuntur.

Tigranes uix ceutum quinquaginta equitibus comitatus aufugit diademate et tiara ne agnosceretur abiectis. tunc ad Lucullum totius paene Orientis supplices uenere legati; imminente hieme per Armeniam in Mesopotamiam regressus Nisibin urbem illis tunc locis inclitam expugnauit et cepit.