Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Lucullus postea cum eodem Mario nauali proelio congressus triginta et duas naues regias et conplures onerarias ant demersit aut cepit. multi ibi ex his quos Sulla proscripserat, interempti sunt.

Marius postera die de spelunoa, ubi latebat, extractus meritas hostilis animi poenas luit.

eodem uero Lucullus impetu Apamiam uastauit et sub monte Olympo Prusam munitissimam ciuitatem captam expugnatamque diripuit.

Mithridates aduersus Byzantium instructa classe nauigans tempestate correptus octoginta rostratas naues perdidit; ipse cum quassa iam naui mergeretur, in myoparonem Seleuci piratae ipso pirata iuuante transiluit. inde Sinopem ac post Amisum cum magna diffioultate peruenit. [*]( 1 peetilentiamqae] pwtia quae D 2 coc PR 3 amisse R1 amissise D 4 clam aufugit R2 II fugit. P || e] de D || luculllus B 5 genes D 6 quo 8. lin. add. m. 1 in B || prolelium D 7 undicim D || militus D 8 mario om. D 9 tregenta et duas D XXXII PB || complares R1 cumpluris D || demersit (t in ras.) P dimersit RD 10 c∗epit B II his (h m. I) B || sylla LPR syllas D || proscribserat L 11 intempti (t pr. m. 2 in d deinde m. 2 in t corr.) R || speluncha L 12 poenas om. pag. extr. sed m. 2 in mg. add. penas (e in oe 4) B 13 uestauit D 14 priusam L prius ad (ad del. in R) PR prosa D || minutissimam B || ciuitate D || oaptam om. D II expugnatam qui D 15 metridatis D II aduersuam D || bisantium B 16 correptu L || oc∗togenta (er. u inchoata ?) D LXXX PR 17 quassa] LD taquassa∗∗ta P quassata tam. 2) R quassata (eed omisso iam G) Gv || naui∗ P || mo eo paronem (s. 8. glossa n̄∙ nauis.) P mi∗o paronem (i∗ ex oe m. 2) R⌣meopatronem D || serleuci (r dd.) P 18 iuuante] DGv iuuente L iubente PBZ || transiliait PRDZZ, fsh || sinopen PBD 19 amjsam L amison D anison PR )

362