Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno ab Vrbe condita CCCLXXXIIII L. Genucio et Q. Seruiilio consulibus ingens uniuersam Romam pestilentia corripuit:

non ut adsolet plus minusue solito temporum turbata temperies, hoc est ant intempestina siccitas hiemis aut repentinus calor ueris aut incongruus umor aestatis uel autumni diuitis [*]( AVCTORES g 4 et § 5 Eutrop. 3, 1 et 2 excepto illo g 4 Faliarorum (cf. Liu. 5, 26 sq.) || § 4 in supra scriptis diebus] i. e. anno supra. § 1 scripto (cf. 6 § 4, 7 § 5), fort. ex chronographo suo: a quo ut in uers. Arm. Eusebii et in codice A Hieronymi quae h l. de Quintio narrantur eidem anno uidentur adscripta fuisse atque terrae motus ille; Eutropius res a Camillo et Quinto gestas tribuit anno u: c. 365 cap. 4 § 1 L. Genucio sqq, et § 3 cunctos-confecit] *Liuius 7,1 et 2 § 2 ignotus..... ) [*]( EXPILATORES 9 ingens-corripuit et p. 148, 4 per biennium iugiter expressit Paulus p. 19,25 not. § 2 siccitas hiemis—aura corrumpens adhibuit Isidorus De nat. rer. 39, 1. ) [*]( 1 LXX PR 2 praeter.. P praeter os B || in marg. ciu ̃ (i. e. ciuitates) P || phaliscorum L 3 triti D || assi∗duis ( prima b in ras. ; eras. 1) B || conflciębantur (t eras.) B || supra aoribtis L. 4 caepere PB 6 certamine P j| w marg. pnerte ciũΡ 6 rumae D || baeliando La || cedendo P cqdendo K 7 halim LD balio (io in ras. P) PR Aliam uel Alliam v || tito LPBD || quintio] LPRD 8 ·οcc·mο·LXXX mο·quartο· L trecentissemo octogesimo · quarto D H l∗ucio P l∗utio (eras. 1) .B lucioD clł genutio B || quinto PBD 9 cus PB || conrripuit La 10 ut s. s. in R in ras. m. 1, ex ad ? D || as solet P assolet R || plus∗ P || minasae* (er. a) D || turbata (r in ras.) P 11 ant s. s. in P || ad intempestiua in marg. intemperata P 12 INCONGRuis (i in u corr. m. 1a aut 1b) L; post hoc uerbum deest in L fol. unum (id quod manus s. XVI-XVII adnotauit his uerbis: deest pagina sabsequens); fol. proximum (38) incipit a u. confecit (p. 160, 2) || incongruosum mora egtatis D || humor PR || diuitia (tia in ras.) P dinitiis (is ex s corr. al. m.) B diuiciis D ) [*]( 10* )

148
indigesta inlecebra, insuper etiam exspirata de Calabris saltibus aura corrumpens, repentinos acutarum infirmitatum adferre transcursus;

sed grauis diuturnaque in nullo dispar sexu, in nulla aetate dissimilis generali cunctos per biennium iugiter tabe confecit, ut etiam quos non egit in mortem, turpi macie exinanitos adflictosque dimiserit.

conquererentur hoc, ut arbitror, loco obtrectatores temporis Christiani, si forte silentio praeterierim, quibus tunc caerimoniis Romani placauerint deos et sedauerint morbos.

cum pestilentia in dies crudesceret, auctores suasere pontifices, ut ludi scaenici diis expetentibus ederentur. ita pro depellenda temporali peste corporum arcessitus est perpetuus morbus animorum.

uber nunc quidem mihi iste doloris atque increpationis locus est, sed, in quo iam reuerentia tua studium sapientiae et ueritatis exercuit, mihi super eo audere fas non est, commonuisse me satis sit et ex qualibet intentione lectorem ad illius lectionis plenitudinem remisisse. [*]( AVCTORES § 5 cum pest. - ederentnr * Liu. 7, 2 || § 5 ita pro dep. - § 6 adhibitus Augustinus Ciu. D. 1, 32; 3, 17 (quem laudat § 6) ) [*]( 1 illecebra ex inoelebra corr. B || exι̣ṇspirata P sinex∗pirata B expirata D || de Calabris (de extra u. scr., Ca in ras.) P 2 infirmitatum (n ex m corr.) P inflrmitatium D || afferre (priore f in ras. al. m.) B adferit D 3 diuturnaque (tn add. m. 2) P dintnrnaqua .B || in nnlla] ∗∗*nulla B 4 biennium (bi m ras.) P 5 torpi∗∗ P || maci∗e B 6 afflictoeque (priore f in ras.) B afflictusque D || demiBerit P idemiSerit B || conquererentur] PB conqueruntur D conquerentur υ || ∗∗∗hoc B 7 obstrectatores (priore s dd.) P 8 preterierim B || tunc in ras. ang. P || cęrimoniis B 1ceremonis P caeremoniis D || placauerint (i ex n radendo corr.) P a 1placuerunt B 9 sedauerint (i ex u corr.) P sędaue (t. e. -runt) B || crudesceret B crudisceret|et D 10 autores D || suaaere (sua m raca. ampl.) P || ludi scaenici) in marg. ł ludis soenicis ah m. B || scęnici (aoq m ras. ang.; fort. fuit se) P || dis D 11 ederentnr] PRt inmarg. I sedarentur al. m. B sederentur D || debelenda D || temporalim D || accer- Q situs PbR 12 umorbis (u m 1) D || mimorum (o in a corr.) B 18 est m. 2, sed uid. soluisse manus primae compendium ∻P 15 est] ∻ in est mut. m. 2 P || satis] facti. P* )

149