Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

hac uictoria elatus Antigonus, regem se cum Demetrio filio appellari iubet: quod exemplum omnes secuti regium sibi nomen dignitatemque sumpserunt.

igitur Ptolemaeus et Cassander ceterique alterius factionis duces cum decipi se ab Antigono singillatim uiderent, per epistulas se inuicem confirmantes coeundi in unum tempus locumque condicunt et bellum aduersus Antigonum communibus uiribus instruunt.

Cassander finitimorum bellis inplicitus Lysimachum, clarissimum inter omnes ducem, cum ingenti manu pro se sociis in auxilium misit.

Seleucus quoque ex Asia maiore descendens nouus Antigono hostis accessit. hic siquidem Seleucus plurima per Orientem inter socios regni Macedonici bella gessit.

[*]( AVCTORES § 39 Iustin. 15, 2 § 6 (atque exercitu de sico addidit Orosius) § 40 — § 42 Iustin. 15, 2 § 10-17 (§ 42 clarissimum— ducem Orosiana sunt) § 43-§ 49 Iustin. 15, 4 § 1.10-14.21-25 (Orosiana insunt cum alia tum haec § 44 nouis—adsurgentes, § 47 cuius quaoto — conciderunt; praeterea § 43 omissis post diuisionem Iu- \'stinianis sensum pessum dedit; cf. Grubitz) )[*]( 1 adque PaRa 2 machedoniae R1 || collocat (pr. 1 in ras.) R || herculis L hirculis D 3 quattuordecim] LD xmi PR || eum om. D || omnes] LPRD (-is D) Macedones v 4 praeobtarent PRa 6 ptolemeus L ptholomeus PRD || proelio] inde ab hoc uerbo folii 45 primo alia sed coaeua manu scriptus est P 7 p* ene R om. L || adque Pa Ra D 8 aegiptum D || nictoria. P 9 filio demetrio L 10 nomen sibi v || -quae R || sumserunt PD 11 ptolemeus L ptolomeus D ptholomeus PR || uerba alterius—decipi se in textu omissa add. in mg. m. 1 P 12 pers pistolas (sic) D 15 ȧḋ|instruunt L || casser D || finiti*morum P fitimorum D || inplicatus D || lysimacum PR 16 ingenti] omma L || pro] prosj D 17 sotiis Ra || asia (i in ras.) P || discendens PR discedens D 19 machedonici PR1 )

199
principio Babylonam bello expugnauit et cepit. Bactrianos Donis motibus adsurgentes perdomuit.

transitum deinde in Indiam fecit: quae post mortem Alexandri ueluti detracto excussoque a ceruicibus iugo praefectos eius occiderat, Androcotto quodam ad uindicandam libertatem duce. qui postea crudeliter in ciues agens, quos de externa dominatione defenderat ipse seruitio premebat.

cum hoc ergo Androcotto Seleucus quamuis multa et grauia bella gessisset, nouissime firmatis regni condicionibus et pacta pace discessit.

Adunatis itaque copiis Ptolemaei sociorumque eius, pugna committitur: cuius quanto potentior apparatus tanto ruina grauior fuit, nam in ea tunc totius paene Macedonici regni uires conciderunt.

in ipso bello Antigonus occisus est; sed finis belli huius initium alterius fuit: nam cum uictoribus de praeda non conueniret, iterum in duas factiones diducuntur: [*]( 1 babilonam D babyloniam R2 || caepit (ae in oe) R || braccianus D 2 nouissimo tibus D || assurgentes (pr. a in ras.) R adanrgentis (s in ras. m. 1, ex m 9) D || folium 60 codicis L in quo scripta sunt perdomuit usque ad p. 201, 5 formidǒlosissimo suppletum est a manu XII ut uid. saeculi, quam signaui λ. Inde sequitur f. 60v excerptum ex Liuio 1, 4 6 3—§ 7 dė Romulo Remoque ab eadem manu s. xn subiectum 3 que λ || alexjandri statim in ale∗ |xandri mut. D alexadri X 4 cemibus D || prefectus Dλ || androcotto] DAGV2V3λ androcoto V androgotto (alt. t ex i corr.) P androgottio R andracoto 0 5 quoddam X || ducS X 7 praemebat P praemebat D || \'cum et in mg. ab al. m. R || androcotto] DAG (-ttus A) androgotio Ia androgotto Pb λ androgottio sed i al. m. inserto R andracoto V 8 quambis X || nonissimę (i alt. in ras. ampliore, e radendo ex q) R nobissime 1 9 conditionibus R || pacta om. D 10 ptholomei* sociorumque (er. s; socior in ras.) P || ptholomei R ptolomei D tholemei X || sotiorumque R 11 adparatus PRa || tanta λa 12 grauior ruina 1 || pene Rb X poene D || machedonici PR1 macędonicis λ 13 v concι̣derint P 14 fines X || dae P* r 15 preda X || connenire*t (er. n) R || pactiones (corr. m. 1) R || diducuntur] G deducuntur PRDX )

200
Seleucus Demetrio, Ptolemaeus Lysimacho iungitur;

Cassandro defuncto filius Philippus succedit. sic quasi ex integro noua Macedoniae bella nascuntur.

Antipater Theseslanicen matrem saam, Cassandri uxorem, quamuis miserabiliter pro uita precantem, manu sua transuerberauit.

Alexander frater eius dum bellum aduersus fratrem ob ultionem matris instruit, a Demetrio, cuius auxilium petierat, ciroumuentus occiditur.

Lysimachus cum Dori regis Thraoum infestissimo bello urgueretur, aduersus Demetrium pugnare non potuit.

Demetrius augmento Graeciae et totius Macedoniae elatus, in Asiam transire disponit.

Ptolemaeus autem et Seleucus et Lysimachus experti priore certamine, quantae uires essent concordiae, iterum societate pacta adunatisque exercitibus, bellum in Europam transferunt aduersus Demetrium.

his se comitem et belli socium Pyrrhus rex Epiri iungit, sperans Demetrium Macedonia posse depelli. nec spes frustra [*]( AVCTORES § 50 — § 56 interfecit Iustin. 16, 1 $ 1.5.8.19; 2 § 1 — 4 ) [*]( 1 ptolemeus X ptholomeus PR ptolomaeus D || lisia coiungitur (i tertia statim ex n corr.) D lyaimaoon (ctm i seq. coni.) P* lysimaco P2R lyaimmacho 1 3 macedoniae (e pr. in ras. al. m.) R machaedoniae P macedonie λ in macedonia D 4 antepater D || thes∗alonicen (er. n ut uid.) B thesalonicen 1 thensa loncen ( ̃ est apex) D || oansandxi X 5 miserabiliter (se add. m. 2) P || praecantem P || transberberaoit 1 6 frater X 7 ob ultionem] obla lcionem D 8 lysimacus P lysimmachus 1 || dori] PRDΑλς, Doricetis cum Iustini codd. fh; cetis apud Orosium ex- T cidisse ob regis quod seq. similitudinem uidetur U thacum 1 tracum R .9 urgeretur PRa urguetur D 10 augmento (g ex c) R || greciae R grecię 1 || macedoniae (e pr. al. m. in ras.) B macedonie X machedoniae P 11 ptolomaeus D ptolomeus (fuit ptolemeus) 1 ptholomeus PR 12 lysimacus PR lisimachus D || priori Rb || certamine (in in ras.) P || quante 1 13 concordię 1 14 enropam (eu ex cu corr.) P eurupam D 15 sotium R || t pyrrhus] O pyrrus Ρλ pyrus B pirrus D || epyri 1 || iungi 1 16 macedia (e in ras.) R machedonia P macędonia 1 )

201
fuit : quippe exercitu eius corrupto ipsoque in fugam acto, regnum Macedoniae Pyrrhus inuasit.

deinde Lysimachus generum suum Antipatrum insidiantem sibi interfecit filiumque suum Agathoclem ultra humanum morem perosus occidit.

Quibus quidem diebus Lysimachia ciuitas formidolosissimo terrae motu euersa, oppressoque populo suo crudele sepulchrum fuit.

Lysimachum autem adsiduis se parricidiis cruentantem omnes socii deseruerunt et ad Seleucum deficientes, pronum iam regem aemulatione regni, ut bellum Lysimacho inferret, hortati sunt.

res foedissimi spectaculi erat, duo reges, quorum Lysimachus annos natus LXXIIII, Seleucus autem LXXVII, de eripiendis alterutrum regnis concurrere, in acie stare, arma gerere.