Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

At ego nunc reuocor, ut per haec eadem tempora, quibus Romani ista perpessi sunt, quae inter se bella gesserint Macedonum duces reuoluam, qui mortuo Alexandro diuersas sortiti prouincias mutuis se bellis consumpserunt.

quorum ego tumultuosissimum tempus ita mihi spectare uideor, quasi aliqua inmensa castra per noctem de specula montis aspectans nihil in magno campi spatio praeter innumeros focos cernam.

ita per totum Macedoniae regnum, hoc est per uniuersam Asiam et plurimam Europae partem Libyaeque uel maximam, horrendi subito bellorum globi conluxerunt:

qui cum ea praecipue loca, in quibus exarsere, populati sunt, reliqua omnia terrore rumoris quasi fumi caligine turbauerunt.

sed nequaquam tantorum regum ac regnorum bella excidiaque explicabo, nisi prius ipsa cum regibus regna prodidero.

Igitur Alexander per duodecim annos trementem sub se orbem ferro pressit, principes uero eius quattuordecim annis dilaniauerunt et ueluti opimam praedam a magno leone prostratam auidi discerpsere catuli, seque ipsos inuicem in rixam inritatos praedae aemulatione fregerunt.

itaque prima [*]( AYCTORES § 1 mortuo Alexandro cf. Eus. 1693 § 6 xn annos item Eus. 1681 || XIIII annis] computauitne usque ad Herculis necem ab a. 323-309 ? uide infra § 38 et § 33; at cf. § 60 § 7—§ 13 Iustin. 13, 4 § 10.12-23 ) [*]( 1 ut p haec in ras. angustiore m. 2 P 2 romanis D || perpes si R || sint L || macedonum (h m. 1) P machedonum R* 8 diuersi sortitas L\' 4 prouencias (e in i) B || motuis P || se om. L || consumserunt D 6 inniensa D || asspectans (as in ras. m. 2) P i h 7 campo P 8 macedoniae (h m. 1) P machedoniae LR1 || a*siam (er. s) R 9 libiaeque P1 lybiaeque P2R libie|que D 10 bellarum D || conluxerunt]LPlD confluxerunt P\'R || qui cù ea loca pcipue in spatio a m. 1 relicto scr. a m. 2 P || praecipn*e Rb praecipuae (e fin. ex corr. fort. add. in D) RaD praecipua L 12 nequam D 15 XII PR 16 obpressit (ob del. m. 2) P || XIIII PR 17 a om. P 18 discerpsere (dis add. m. 2) P || ipso D 19 inritatus D irritatos Rb || prima ptolemeo L ptholomeo prima P ∗∗∗ptholomeo prima R ptolomeo prima D )

191
Ptolemaeo Aegyptus et Africae Arabiaeque pars sorte prouenit. confinem huic prouinciae Syriam Laomedon Mitylinaeus, Ciliciam Philotas, Philo Illyrios accipiunt.

Mediae maiori Atropatas, minori socer Perdiccae praeponitur. Susiana gens Scyno, Phrygia maior Antigono Philippi filio adsignatur.

Lyciam et Pamphyliam Nearchus, Cariam Cassander, Lydiam Menander sortiuntur. Leonnatus minorem Phrygiam accipit.

Thracia et regiones Pontici maris Lysimacho, Cappadocia cum Paphlagonia Eumeni data. summa castrorum Seleuco Antiochi filio cessit; stipatoribus regis satellitibusque Cassander filius Antipatri praeficitur.

in Bactriana ulteriore et Indiae regionibus praefecti priores, qui sub Alexandro esse coeperant, permanserunt. Seres inter duos amnes Hydaspen et Indum constitutos Taxiles [*]( 1 aegiptus D egiptus Pa || affricae D || para s. pr.] persorteprouenit (p alt. ex m per rasuram) D || confinem (fi add. m. 2) P 2 siri- am D || lao∗∗medon P || mityleneua L mythilenus P mythilenus R midilenens D 3 filotas D || philo (phi in rae.) P || yllyrios PR illiriuB D || cemadiae P m.oediae (eras. a) R medae D || atropatus] fh acropatus LPRD (c et t in L saepe inter se confusae sunt) || minoruB ocerper diccae D 4 socer] ∗acer P soceusR || perdicae L perdicca. P || susaniana LR su∗saniana (er. s) P sunaniana D || acyno] LD schTno P schyno R || frygia PR 5 philippo L filipphi P || daasignatur L assignatur (prior s m ras.) R || pamphyliam (pamphy in ras.) P pamphiliam RD 6 chariam L || lydiam menander om. D || lidiam Pa 7 frigiam PaR frugiam D || thraciaeet P tracia. et R thraciae D 8 pontici (ci in ras.) P || lisimacho PaD || capodocia P cappodocia R || paflagonia LPRD || e umilni D 9 seleacho LPR || antiochi L anthiochi P antiochi (chi ex ci) R 10 rstipatoribus P || satellibus que D || scasander B causander D || antepatri P* 11 praeficetur (fic, exe. f litterae hasta, in ras. m. 1) D || braotriana D 12 ceperant R* 13 seres] LPR seris D; seras lust., cf. Ruehl, Iahrb. f. Phil. Suppl. 6 p. 35 || hydaspen] LP (y ex i P) hy∗daspen (er. a ?) R hidaspen D || et] ec D || taxyles PR taxillis D )

192
habuit.

in colonias in Indis conditas Python Agenoris filius mittitur. Parapamenos fine Caucasi montis Oxyarches accepit.

Arachossi Chedrosique Sibyrti decernuntur. Drancheos et Areos Statanor, Bactrianos Amyntas sortitur, Sogdianos Scythaeus, Statanor Parthos, Philippus Hyrcanios, Fratafernes Armenios, Tleptolemus Persas, Peucestes Babylonios, Archon Pelassos, Archelaus Mesopotamiam adepti sunt. [*]( 1 in indis] Iustinus; item Bruxell. 5424 s. x et Patau. A 16 s. xi [sed in utroqus\' ina. s. est] Treuir. 1094 8. XI Lips. 155 s. xi, Guelf. 597 8. XI alii; indis LPR in D || eonditus R1 || python] L thonam P1 pytofi Pm pytonthonã B ethon D, Pithon fh, || agenoras D || filiis R 2 eparapamenoB P parapęmenos R parapemenos D || fine] LPD finS sed ~ m. 2 ut uid. B in fine T fines fh || cansasi Ra || oxyarches] L nxar ẋ̣ches (u in o) P uxyar-xches R uxsarches D, Oxyartes fh 3 arachossi] LD archassi P archossi (a in ras. ex A) B, Arachosii fh || chedrosique] LD (-ru- D) chedrossique PR, Gedrosiique fh || sibyrti] LP sybirti B eibarti D, Sibyrtio fh || drancheos] LPRD, Drangas fh 4 statanor bactrianos] Guelf. 597 8. XI statanorbns. atrianos V2, statanorb, atrianos F, stantanor pactrianos Venet. 360 s. XII statanos pactianos X, stantanor atrianus LD sta∗tanor∗atrianos P statanor atrianos R stantanos atrianos G Qs stantanos attrianos X2 stantanos ratrianos 0; Stasanor Bactrianos fh. An forte ex V, et V3 concludi licet ab Orosio profectum esse Statandrus (pro Stasandrus) Bactrianos ? || amyntas (y in ras. ampl.) P amintur D || sogdianos] pro g fort. c est in L socdianos P (c in ras.), B (os ex us) sordianus D || schyteus L sycheus (y in ras. P) PR sicheus D 5 stachanor Rb ita aanor L itacanor PRa nicanor Dfh cf. Ruchl l. c. p. 127 n. 2 || philippns (phi in ras. 1 ang.) P || byrcanos (y ex i) P hyrchanios R hyrcanius D || fratafemes] PR fratrafernes (-is D) LD || armenius D 6 tleptolemus] scripsi, tlepiolemus C tlepolemus (thl- G) GV2, fh, tlepotemus LP tleopotimus D thepotemns B || peuces thes D p∗eucestes (er. h) P || babylonios (y ex i) P babilonius D || uarchos P archons LR archus (u ex s statim corr.) D; us ut alia multa ex dittographia natum || Pelassos] L palMos P paelassos B palausns DQ3X2 pelasgos m. 1 (pelargos m. 2) V2,* fh 7 adempti L )

193

Igitur causa et origo bellorum epistula Alexandri regis fuit, qua iussit omnes exules patriae libertatique restitui potentes enim ciuitatum Graeciae timentes, ne exules recepta libertate ultionem meditarentur, a regno Macedonum defecerunt.

primi Athenienses, contracto triginta milium exercitu et ducentis nauibus, bellum cum Antipatro, cui Graecia sorte uenerat, gerunt, per Demosthenen quoque oratorem Sicyonam Argos et Corinthum ceterasque ciuitates sibi socias adiungunt, Antipatrum obsidione cingunt.