Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

interea Darius cum ccc milibus peditum et c milibus equitum in aciem procedit. mouebat haec multitudo hostium etiam Alexandrum maxime respectu paucitatis suae, quamuis iam pridem DC milibus hostium eadem paucitate superatis non solum non timere pugnam sed etiam uictoriam sperare didicisset.

itaque cum intra iactum teli uterque constitisset exercitus et intentos ad signum belli populos discurrentes principes uariis incitamentis acuerent, ingentibus utrimque animis pugna committitur:

in qua ambo reges et Alexander et Darius uulnerantur, ac tam diu certamen anceps fuit, quoad fugeret Darius; exinde caedes Persarum secuta est.

ibi tum [*]( AVCTORES § 5 u. 2 inde sqq.] Iustin. 11, 8 § 1—4 (5 sub u. die cf. Ruehl, Iahrb. f. Phil. Suppl. 6 p. 158) § 6 et § 7 Iustin. 11, 9 § 1 et 2 exceptis § 6 quamuis iam pridem—§ 7 acuerent (11 DC millbus cf. supra § 4; 13 cum intra iactum sqq. cf. Curtius 3, 10 6 1; Ruchl L c.) § 8 et § 9 Justin. 11, 9 § 9-12 ) [*]( EXPILATORES 8 Darius—9 procedit..18 ibi tum-p. 174, 3 CL, 4 inter—8 instaurat compilauit Seuerus Chron. p. 453 ) [*]( 1 phrigiae P1D || quae ex q; corr. R 2 expugnatamque PRD || eoepit PR (Bed oe m ae corr. in R) || direptione P || deinde La 3 ad gnstias D 4 taurum om. D || celeritate ( prima e in ras.) B || trascendit JB 5 uno] Luna PRD || tharsum PbRD 6 cum] con in cο̄, deinde al. m. in cd corr. R || cyd∗num R 7 contractuque (c altera in ras. ex *c) R 8 fuit morti PR || ccc- R ccc P trecentis LD || o] PR centum LD 11 sescentis milib. (-b: D) LD 12 non om. R 18 de̍dicisset P || cum uterqụe (expunxit m. 2 ut uid.) L 15 inci∗∗tamentis (er. ui) D 16 cο̃mittitur R 17 uulnerantur (n 8. s. m. 2) P || quoad] L quodad| D quoad usque PR 18 tum] L tunc PRD )

174
peditum LXXX milia, equitum x milia caesa, capta autem XL milia fuere. ex Macedonibus uero cecidere pedites cxxx, equites CL. in castris Persarum multum auri ceterarumque opum repertum. inter captiuos castrorum mater et uxor eademque soror et filiae duae Darii fuere;

quarum redemptionam Darius cum etiam oblata regni dimidia parte non inpetrauisset, tertio cunctis Persarum uiribus sociorumque auxiliis contraetis, bellum instaurat.

sed dum haec Darius agit, Alexander Parmenionem ad inuadendam Persicam classem cum copiis mittit, ipse in Syriam proficiscitur, ibi ex multis sibi regibus cum infulis ultro occurrentibus alios allegit, alios mutauit, alios perdidit, Tyrum urbem antiquissimam et florentissiman, fiducia Carthaginiensium sibi cognatorum obsistentem, oppressit et cepit.

exim Ciliciam Rhodum atque Aegyptum pertinaci furore peruadit. inde ad templum Iouis Hammonis pergit, ut mendacio ad tempus conposito ignominiam sibi patris incerti et infamiam adulterae matris aboleret.

nam arcessitum ad se [*]( AVCTORES § 10 lustin. 11, 12 § 1-5 § 11 Iustin. 11, 10 6 4.6.7.10.12.14 § 12 et § 13 Iustin. 11, 11 § 1-6 exceptis cum aliis tum his § 13 arcessitum ad se et sicut historici - malit audire Orosianis; ad g 12 cf. Oros. cap. 17 extr. ) [*]( 1 octoginta (-enta D) LD || ∗equitum B || decem LD || antem] sic h R II quadranta L quadrigenta D 2 mil. L || machedonibus PB1 || uero om. D || centum triginta L centum D || triginta equites centum om. D 3 cent. quinquaginta L quinquaginta D 4 repertum] repertum est v 5 -que] q- P\' quę P2 quae R || dariae D || redemtionem (redim- B) PD 6 oblataṁ L || de̍me̍dia P || impetrauiaset (-perau- D) PD 7 tertio (ter in ros.) P 8 permenionem L 10 siriam D 11 infolis (fo in so mut.) D || allegit] LPR a*becit (er. 1) D II alios mutauit om. h 13 carthaginensium D || oppsit B opraessit D 14 coe- \' pit P coepit (oe in ae corr.) R || exim] LD exin* P & in (& in ex corr. al. m) B || ceciliam D II aegiptum P 15 ioues (e in i corr.) R || hammonia] LRD mhamnonis (corr. m. 1) P || pergat D || mendacio (c corr. ex ?t) R 16 cο̌∗posito (fuit con-) R II pa∗tris (er. i ?) D || incerti (r ex s) B 17 aboleret] absolueret∗∗∗∗∗∗∗∗ (eraso. aboleret ut uid.) B || aṛ̊οessitum B )

175
fani ipsius antistitem ei occulto monuit, quid sibi tamquam consulenti responderi uelit, sicut historici eorum dicunt. ita certus Alexander fuit nobisque prodidit, dis ipsis mutis et surdis uel in potestate esse antistitis quid uelit fingere uel in uoluntate consulentis quid malit audire.

reaertens ab Hammone ad tertium Persicum bellum Alexandriam in Aegypto condidit.