Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Igitnr Alexander anno ab Vrbe condita ccccxxvɪ patri Philippo successit in regnum: qui primam experientiam animi et uirtutis suae conpressis celeriter Graecorum motibus dedit, quibus auctor, ut ab imperio Macedonum deficerent, Demosthenes orator auro Persarum corruptus exstiterat.

itaque Atheniensibus bellum deprecantibus remisit, quos insuper etiam [*]( AVCTORES § 10 Liu. 9,16 § 2.9.11.12.19, sed ad illa 7 obtinere— Africam adhibito Iustino 21, 6 § 1; cf. Oros. 5, 22 § 3 et 4, 6 § 21. tap. 16 § 1 anno―ccccxxvɪ cf. Oros. 3, 12 § 1 (Eus. 1665 Philippum xxvɪ annos regnasse refert) || patri — snae Iustin. 9, 8 § 11 || conpressis—motibus Iustin. 11, 2 § 10 || auctor — exstiterat Iustin. 11, 2 § 7 § 2 Athen. -remisit Iustin. 11, 3 § 5, cf. 4 6 10 || quossoluit ignotus (an ex alia lectione Iustini 11, 4 § 10 ? cf. Duebner) ) [*]( EXPILATORES 4 hic—9 sQstinere eaeerpsit Paulus p. 24 et 25 . ) [*]( 1 vel] ac D 2 simamnitibus D || dnci) L dnce PB doce D 4 caepit PR coepit D 5 bellico. sissimus (pone o erasa s) P || strenissimus B strenuosissemus D 6 discendene LPBID 7 obtenere P || affricam PB (sed prior f erasa in) B ||. adque D || 1˜| i. e. in, a m. 2 in in mutatum L 8 cedens D || rep. L || sua] suos L U obtimos Ra 9 precipuum P || alexdri B || possit (i in e corr. m. 1) P 11 itaque D || ·cccc mο·xxuɪ· L quadrigentisemo uicensimosextoD12 phifilippo P||successit]filiussuccessitP filius successit B 13 conpressis] L conpraessis D conp̃sis PRa comp̃ssis R- || oeleriter (e prima in ras.) B || grecorum BD 14 machedonum PR1 || demusthenes D 15 extiterat PB extetirat D 16 depraecantibus L )

172
multae metu soluit; Thebanos cum (diruta ciuitate deleuit, reliquos sub corona uendidit; ceteras urbes Achaiae et Thessaliae uectigales fecit; Illyrios quoque et Thracas translato mox abhinc bello domuit.

inde profecturus ad Persicum bellum omnes cognatos ac proximos suos interfecit. in exeroitu eius fuere peditum XXXII milia, equitum nn milia quingenti, naues CLXXX. hac tam parua manu uniuersum terrarum orbem utrum admirabilius sit quia uicerit an quia adgredi ausus fuerit incertum est.

primo eius cum Dario rege congressu sescenta milia Persarum in acie fuere, quae non minus arte Alexandri superata quam uirtute Macedonum terga uerterunt. magna igitur caedes Persarum fuit. in exercitu Alexandri cxx equites et nouem tantum pedites defuere.

deinde Gordien [*]( AVCTORES 1 Thebanos—3 fecit Iustin. 11, 4 § 7; cf. 11, 3 § 2 3 Illyrios ― 4 domuit item Eus. 1684 § 3 inde ― interfecit Iustin. 11, 5 §1 || in exercitu sqq. Justin. 11, 6 § 2.3 § 4 Justin. 11, 6 6 10-12 || n. 13 nouem] cf. Oros. 4, 1 § 13 § 5 deindededit Iustin. 11, 7 § 3 et 15 exceptis his: quae―oppugnatamque..dirept. dedit quae chronographia adhibita (uid. Eus. 1683) Gordien eandem atque Sardis urbem esse ratus suo Marte inseruit ) [*]( EXPILATORES 5 in exercitu―7 cʟxxx.. 9 primo—10 fuere compi- lauit Seuerus Chron. p. 463 ) [*]( 1 multae] LD multo PB || deruta L dirata (u m. 2) P 2 & thessaliae B 3 ylliryoa P yllyryos B illirios D || quoque om. LD || thracos et in marg. ɴ̊ (t. e. nota) L tracas D 4 perai* cum B 5 ac] ad D 6 fuerunt PRD || xxxɪɪ milia] PB triginta duo milia D xxx. milia. L || . equitum B || ·ɪɪɪɪ· milia quingenti] L ɪɪɪɪ·m̄·d· in corr. m. 2 P ·ɪɪɪɪ·∗∗ d; R quattuor quingente D; quatuor mille ducenti h 7 nanes] LPBD; et naues h || CLXXX] PB centumoctoginta (octiginta D) LD || hac tam) acta B || hac] ac L 8 admirabiluus (erasa b) P |mirabilius L || quia] LRD C (·uia m. 1) P quod Fabr. h || quia] LPRD quod Fabr. h || adgredi sed ad in ag corr. B 10 sescenta] LD δc· B DC P || aci*e (erasa a) B || quae] q; in uqu corr. B || minos B 11 uerba superata — 12 alezandri omissa a m. 1 add. m. 2 in imo marg. P || supera∗ta B || quam] quia P1 || machedonum LPB1 12 caedis PD et ante corr. B || exercitu] excercitu autem v || centum uiginti LD 13 aequitea P )

173
Phrygiae ciuitatem, quae nunc Sardis uocitatur, obsessam oppugnatamque cepit ac direptioni dedit inde nuntiato sibi Darii cum magnis copiis aduentu, timens angustias quibus inerat locorum, Taurum montem mira celeritate transcendit et quingentis stadiis sub uno die cursu transmissis, Tarsum uenit, ibique cum sudans in Cydnum praefrigidum amnem descendisset , obriguit contractuque neruorum proximus morti fuit.

interea Darius cum ccc milibus peditum et c milibus equitum in aciem procedit. mouebat haec multitudo hostium etiam Alexandrum maxime respectu paucitatis suae, quamuis iam pridem DC milibus hostium eadem paucitate superatis non solum non timere pugnam sed etiam uictoriam sperare didicisset.

itaque cum intra iactum teli uterque constitisset exercitus et intentos ad signum belli populos discurrentes principes uariis incitamentis acuerent, ingentibus utrimque animis pugna committitur:

in qua ambo reges et Alexander et Darius uulnerantur, ac tam diu certamen anceps fuit, quoad fugeret Darius; exinde caedes Persarum secuta est.

ibi tum [*]( AVCTORES § 5 u. 2 inde sqq.] Iustin. 11, 8 § 1—4 (5 sub u. die cf. Ruehl, Iahrb. f. Phil. Suppl. 6 p. 158) § 6 et § 7 Iustin. 11, 9 § 1 et 2 exceptis § 6 quamuis iam pridem—§ 7 acuerent (11 DC millbus cf. supra § 4; 13 cum intra iactum sqq. cf. Curtius 3, 10 6 1; Ruchl L c.) § 8 et § 9 Justin. 11, 9 § 9-12 ) [*]( EXPILATORES 8 Darius—9 procedit..18 ibi tum-p. 174, 3 CL, 4 inter—8 instaurat compilauit Seuerus Chron. p. 453 ) [*]( 1 phrigiae P1D || quae ex q; corr. R 2 expugnatamque PRD || eoepit PR (Bed oe m ae corr. in R) || direptione P || deinde La 3 ad gnstias D 4 taurum om. D || celeritate ( prima e in ras.) B || trascendit JB 5 uno] Luna PRD || tharsum PbRD 6 cum] con in cο̄, deinde al. m. in cd corr. R || cyd∗num R 7 contractuque (c altera in ras. ex *c) R 8 fuit morti PR || ccc- R ccc P trecentis LD || o] PR centum LD 11 sescentis milib. (-b: D) LD 12 non om. R 18 de̍dicisset P || cum uterqụe (expunxit m. 2 ut uid.) L 15 inci∗∗tamentis (er. ui) D 16 cο̃mittitur R 17 uulnerantur (n 8. s. m. 2) P || quoad] L quodad| D quoad usque PR 18 tum] L tunc PRD )

174
peditum LXXX milia, equitum x milia caesa, capta autem XL milia fuere. ex Macedonibus uero cecidere pedites cxxx, equites CL. in castris Persarum multum auri ceterarumque opum repertum. inter captiuos castrorum mater et uxor eademque soror et filiae duae Darii fuere;

quarum redemptionam Darius cum etiam oblata regni dimidia parte non inpetrauisset, tertio cunctis Persarum uiribus sociorumque auxiliis contraetis, bellum instaurat.

sed dum haec Darius agit, Alexander Parmenionem ad inuadendam Persicam classem cum copiis mittit, ipse in Syriam proficiscitur, ibi ex multis sibi regibus cum infulis ultro occurrentibus alios allegit, alios mutauit, alios perdidit, Tyrum urbem antiquissimam et florentissiman, fiducia Carthaginiensium sibi cognatorum obsistentem, oppressit et cepit.

exim Ciliciam Rhodum atque Aegyptum pertinaci furore peruadit. inde ad templum Iouis Hammonis pergit, ut mendacio ad tempus conposito ignominiam sibi patris incerti et infamiam adulterae matris aboleret.

nam arcessitum ad se [*]( AVCTORES § 10 lustin. 11, 12 § 1-5 § 11 Iustin. 11, 10 6 4.6.7.10.12.14 § 12 et § 13 Iustin. 11, 11 § 1-6 exceptis cum aliis tum his § 13 arcessitum ad se et sicut historici - malit audire Orosianis; ad g 12 cf. Oros. cap. 17 extr. ) [*]( 1 octoginta (-enta D) LD || ∗equitum B || decem LD || antem] sic h R II quadranta L quadrigenta D 2 mil. L || machedonibus PB1 || uero om. D || centum triginta L centum D || triginta equites centum om. D 3 cent. quinquaginta L quinquaginta D 4 repertum] repertum est v 5 -que] q- P\' quę P2 quae R || dariae D || redemtionem (redim- B) PD 6 oblataṁ L || de̍me̍dia P || impetrauiaset (-perau- D) PD 7 tertio (ter in ros.) P 8 permenionem L 10 siriam D 11 infolis (fo in so mut.) D || allegit] LPR a*becit (er. 1) D II alios mutauit om. h 13 carthaginensium D || oppsit B opraessit D 14 coe- \' pit P coepit (oe in ae corr.) R || exim] LD exin* P & in (& in ex corr. al. m) B || ceciliam D II aegiptum P 15 ioues (e in i corr.) R || hammonia] LRD mhamnonis (corr. m. 1) P || pergat D || mendacio (c corr. ex ?t) R 16 cο̌∗posito (fuit con-) R II pa∗tris (er. i ?) D || incerti (r ex s) B 17 aboleret] absolueret∗∗∗∗∗∗∗∗ (eraso. aboleret ut uid.) B || aṛ̊οessitum B )

175
fani ipsius antistitem ei occulto monuit, quid sibi tamquam consulenti responderi uelit, sicut historici eorum dicunt. ita certus Alexander fuit nobisque prodidit, dis ipsis mutis et surdis uel in potestate esse antistitis quid uelit fingere uel in uoluntate consulentis quid malit audire.

reaertens ab Hammone ad tertium Persicum bellum Alexandriam in Aegypto condidit.