Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Sed haec cum per aliquantas Graeciae ciuitates exercuisset et tamen omnes metu premeret, coniciens ex praeda paucorum opes omnium, ad perficiendam aequalem in uniuersis uastationem utili emolumento necessariam maritimam urbem ratus, Byzantium, nobilem ciuitatem, aptissimam iudicauit, ut receptaculum sibi terra marique fieret, eamque obsistentem ilico obsidione cinxit.

haec autem Byzantium quondam a Pausania [*]( AVCTORES § 32 Iustin. 8, 6 § 1 § 33 Iustiniana 8, 6 § 2 IllO Marte distorait oap. 13 § 1 et § 2 usque ad condita] Iustin. 9,1 § 1 — 3. ) [*]( EXPILATORES 16 aptissimam-17 fleret..18 haec—p. 164, 1 condita .. Constantino polis , 3 nunc-Orientis est adhibuit Constantinum pro Pausania memorans Isidorus Orig: 15, 1, 42 ) [*]( 1 irruptioneet (prior r in ras.) R || bello] uictore D 2 pręmet P praemit∗& (a eras., ante & uid. t eras.) R fremit D 3 stimolos P 5 timentium] D timendum P tim̃tidũ R timentibus v || ae ipsae]∗∗ ipsę R 6 ostium P 8 poseint] PbjR possent PaD || quod] qd in ras. P || supplemento] PRD supplementa g (uelut G) h 9 hexaustarum R 10 greoiae B 11 extincta PRD 12 haec in ras. P || aliqaantos PaR1 || greciae RD 13 coniciens (c alt. in ras. ol. m.) R 14 in in ras. al. m. R 15 emolomento P emol∗umento (etas. 1 9) B || ratǐs P 16 birantium P bizantium RD 17 sibi post add. sed a m. 1 P ibi R 18 cin*xit (eras. 0 B || bizantium PRDR || quondam (o ex a corr.) P || pausania] PRRM pausantia D pausina R ) [*]( 11* )

164
rege Spartanorum condita, post autem a Constantino Christiano principe in maius aucta et Constantinopolis dicta, gloriosissimi nunc imperii sedes et totius caput Orientis est.

Philippus uero post longam et inritam obsidionem, ut pecuniam quam obsidendo exhauserat praedando repararet, piraticam adgressus est. captas itaque CLXX naues mercibus confertas distraxit et anhelanti inopiae parua recreatione subuenit.

inde propter agendam praedam et curandam obsidionem diuisit exercitum. ipse autem cum fortissimis profectus multas Cherronesi urbes cepit profligatisque populis opes abstulit. ad Scythiam quoque cum Alexandro filio praedandi intentione pertransit.

Scythis tunc Atheas regnabat: qui cum Histrianorum bello premeretur, auxilium a Philippo per Apollonienses [*]( AVCTORES § 2 post antem sqq. cf. Oros. 7, 28 § 27 § 3 et § 4 Iustin. 9, 1 § 5-9 § 5-§ 7 Iustin. 9, 2 § 1-4.10.14-16 ) [*]( EXPILA.TORES 1.2 hinc habet quae postea Constantinopolis est appellata Paulus p. 7, 18 ) [*]( 1 sparthanorum R || aautem (a s. s. al. m.) R || constatino B 2 maius (i ex n) R || constanti|tinopolis D || dicta-Mgloriosis simi (. et g in ras.) B 3 sedis DR || caput |∗orientis (er. t ut uid.) D || \' est orientis 3 || philippus (ph in ras.) P pillupus (i alt. radendo ex p) D 4 uero] autem B || inritam] PD irritam (r pr. in ras. minus clare ideoque alma r s. s.) B || obsidione D 5 obsedendo PR obsedendum D || exauBerat RaD || piraticam (p in ras.) R 6 aggressus (g pr. in ras.) R || capta sit itaque D || centum septuaginta D || mercibus confertas mercibus (as in ras.) P 7 anhelanti (hel in ras. ex chell) P allinanti D || inopia D 8 praedam om. D 9 cherronesi] PaRa (item ut uid. V2HO; cerrolnisi V), h cherronessi Pb (item post corr. V3, cheronessi C) cherronissi D cherronensi Rb (cherronensi M1 et ante corr. V3 ceronensi T; peius etiam interpolati sunt hi: cherTonenses GM2K cheroneses N herronenses X,; ceronensium corr. m. 2 E); cf. Ruehl, Iahrb. f. Phil. Suppl. 6 p. 34 10 caepit PR2 coepit R1D 11 scitiam PR sch thiam D 12 pertransit] PDRa pertransiit Rb,v || scithis PR || regnauit D || qui cum] hinc denuo superstes L || histrianorum] |LPRD 13 bello—14 histrianorum om. sed m. 1 in mg. inf. add. D || niapolloenses (ni tn. 1) P apolloniensis LD apolonienaes B )

165
petiit, sed continuo Histrianorum rege mortuo et belli metu et auxiliorum necessitate liberatus pactionem foederis cum Philippo habitam dissoluit.

Philippus dimissa obsidione Byoatii Scythicum bellum totis uiribus adgreditur commissoque proelio cum Scythae et numero et uirtute praestarent, Philippi fraude uincuntur.

in ea pugna xx milia puerorum ac feminarum Scythicae gentis capta, pecorum magna copia abducta, auri atque argenti nihil repertum: nam et ea res primo fidem inopiae Scythicae dedit. uiginti milia nobilium equarum sufficiendo generi in Macedoniam missa.

Sed reuertenti Philippo Triballi bello obuiant: in quo ita Philippus in femore uulneratus est, ut per corpus eius equus interficeretur. cum omnes occisum putarent, in fugam uersi praedam amiserunt. aliquantula deinde mora dum conualescit a uulnere in pace conquieuit;

statim uero ut conualuit Atheniensibus bellum intulit: qui in tanto discrimine positi Lacedaemonios quondam hostes tunc socios adsciscunt totiusque [*]( AVCTORES§ 8—§ 11 Iustin. 9, 3 § 1—6.8—11, exceptis § 11 quam pugnam-docuit Orosianis ) [*]( 1 petit PRD || histrianorum] LD hystrianorum PB 2 et auxiliorum] auxiliorum L || ∗∗pactionem (pera in pa corr. m. 2) P 3 byzantii (yz in ras.) P byzanti1 R bizantii D 4 schytioum L scithicum D || aggreditur (g pr. in ras.) R 5 praelio P || schytae L scitae D || philippi (ph in ras.) P 6 frande (de ex te corr.) P || uiginti LD || fęminarum P 7 scythicae] PRD (cae ita ras. P, c alt. ra- dendo corr. ex a D) Bchyticae L || ãcapta R 8 nam et] LPBD et h 9 schyticae L scithicae D || xx R || mil L || ∗equarum B 10 in om. D || machedoniam P mac*e*donam (o in ras. ex he) B 11 obeant P 12 uulneratust corr. in e-tus∗ m. 2 P || per in ras. P II equsu L (fort. non est correctura) aequus Ra 13 putarent (utarent in ras.) P || conuersi P 14 predam P || conualescet P reconualescet R 15a uulnereom.L,IIconquieuit]quieuitLcon. quenit (i s. s. m. I) D || ∗∗uero (1 uel 2 litt. eras.) D || connal.uit (erasa 1) P || athenienBium L1 16 bella L || lacedaemonios] L lachedemonios P lacedemonios B lace demonius D; Thebanos corr. Fabnc. h; cf. Ruehl, Iahrb. f. Phil. Suppl. 6 p. 81 17 tum D ||\' assciscunt (pr. 8 in ras.) B )

166
Graeciae ciuitates legationibus fatigant, ut communem hostem communibus uiribus petant. itaque aliquantae urbes Atheniensibus se coniunxere, quasdam uero ad Philippum belli metus traxit.

proelio oemmisso cum Athenienses longe maiore numero militum praestarent, adsiduis tamen bellis indurata Macedonum uirtute uincuntur.

quam pugnam longe omnibus bellis anterioribus atrociorem fuisse ipse rerum exitus docuit: nam hic dies apud uniuersam Graeciam adquisitae dominationis gloriam et uetustissimae libertatis statum finiuit.