Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Athenienses uero, qui prius Philippi ingressum Thermopylarum munitione reppulerant, ultro paoem eius expetentes fraudulentissimum hostem de neglecta introitus custodia commonuerunt.

ceterae etiam Graeciae ciuitates ut intentius ciuilibus bellis uacarent, sub specie pacis et foederis sponte se externae dominationi subiecerunt,

maxime cum Thessali Boeotiique poscerent Philippum, ut professum se aduersum [*]( AVCTORES § 23 — § 27 Iustin. 8, 4 § 1.3.4.6.11.12, sed haec §23 frandul.-commonuerunt, § 25 et pretio, § 27 dispositis — emunit Orosio debentur, in illis § 26 sacramento confirmans Iustiniana male detorsit ) [*]( 1 subplicio P1R || nece P*D || dehinc LD || aotioram JB* 2 licere in ras. ampliore P libere L || quae] q; R1 8 cognita uisset D || putaret templa B || thesalia PRa || et argenti] LPD et statua idolorum argenti B argenti (omisso et temere) h 4 trachia PB tracia D || euasit L2 6 e∗ũ P 7 thraciae] L1 thragiae L\' trachiae PR traciae D || regis (i in e corr.) L 8 praeobtauissent (b in p corr.) R 9 instructu PB* || insocios La r (cf. 5, 5 § 11) inscios in ras. P 11 uero] autem R || pius R || t∗ermopylarum (erasa h) P termopilarum D termophilarum R 12 reppellerant L repulerant PRD 13 fraudolentissimum R2 || ne;glec∗∗ta (g et c al. m.) R || comminuerunt L* commo∗uerun sibi (erasa n) B 14 ceterae (e prima corr., fort. ex ae) P caetere D || etiam] tñ P (tamen X2) tunc R || greciae B 15 speciae (a eras.) B 16 dominacionis D || thesali PB* 17 boeotiique] LRa boetiique (boetii in ras. angustiore P) PRb brotiiquae D || philippum (ph ex f corr. uid.) P || ∗se (eras. a) R \' ) [*]( V. ) [*]( 11 )

162
Phocenses ducem exhiberet susceptumque bellum gereret, contra Phocenses adhibitis secum Atheniensibus et Lacedaemoniis uel differri bellum uel auferri et pretio et precibus laborarent.

Philippus tacite utrisque diuersa promisit, Phocensibus pacem et ueniam se daturum sacramento confirmans, Thessalis uero adfuturum se mox cum exercitu spondet, bellum tamen ab utrisque parari uetat.

igitur Philippus instructis copiis angustias Thermopylarum securus ingreditur easque occupatas dispositis praesidiis emunit.

tunc primum se non Phooenses soli, sed omnis Graecia captam-esse persensit: siquidem primos Phocenses Philippus rupta fide calcatoque sacramento infandae dilacerationi dedit, inde omnium urbes finesque populatus cruenta praesentia effecit, ut etiam absens timeretur.

ubi uero in regnum redit, more pastorum, qui pecora sua nunc per aestiuos nunc per hibernos saltus circumducunt, populos et urbes, ut illi replenda uel relinquenda quaeque loca uidebantur, ad libidinem suam transfert.

miseranda ubique facies et atrocissimum miseriarum genus obuersabatur, perpeti [*]( AVOTORES § 28—§ 31 Iustin. 8,5 § 1.4.5.7—11 exoeptis praeter alia quaedam his § 28 calcatoque sacramento et cruenta — timeretur Orosianis ) [*]( 1 focenaes PR focensis D 2 focenses PR fooensis D || lachedemoniis PR1 lac∗edemoniis R\' 3 differre D || auferrę D || 0 praetio (-cio D) RD || pretibus (c m. rec.) L praecibus PR || laborarent philippus (rent phi in ras. m. 2) P 4 tacede D || -que in ras. P || focensibus PRD 5 thesalis uero (is uero in ras.) P I thesalis uero B 6 affuturum (pr. f in ras.) R 7 utrique B 8 thermophylarum B 9 dispositi (s s. s. m. 2) L II emunit] L 8 munit D emuniuit PR emuniit ed. 1542, Fabr., h || focenses LPB focensis D 10 soli om. m. 1 P || sed] LPBD sed et v || grecia BD 11 focenses LPRD || phillippus D || infandae (in ex im corr.) P 12 delaceratiom P haec 13 effecitp. 164,12 regnabat folio uno dempto ante f. 44 desunt in L 14 redit] D, item GKV rediit PRv 15 praes tiuoa D || sAltus (A. ex 0 uel u) B 16 ue1 D || retinquendam D 17 transfret D || ubi D 18 obseruabatur D )

163
cidium sine inruptione, sine bello captiuitatem, sine crimine exilium, sine uictore dominatum.

premit miseros inter iniuriarum stimulos superfusus pauor ipsaque dissimulatione dolor crescit hoc altius demissus quo minus profiteri licet timentium, ne ipsae quoque lacrimae pro contumacia accipiantur.

alios populos, anulsos a sedibus suis, finibus hostium apponit; alios in extremis regni terminis statuit; quosdam aemulatione uirium, ne possint quod posse creduntur, in supplemento exhaustarum urbium diuidit.

ita gloriosissimum illud quondam florentis Graeciae corpus in multas laoeratasque particulas exstincta primum libertate concidit.