Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Igitur Athenienses, biennio apud Siciliam non sine Lacedaemoniorum damno conflictati, aliis domi malis circumueniuntur. Alcibiades enim, dux pridem aduersus Syracusas pronuntiatus, mox ad iudicium pro quadam insimulatione detentus

uoluntario exilio Lacedaemonem se contulit inpulitque Spartanos, ut turbatis Atheniensibus nouo rursus bello insisterent, neque eis respirandi spatium, quin opprimerentur, relaxarent.

cui incepto ita Graecia omnis adstipulata est, quasi ad commune incendium restinguendum bono publico congestis uiribus ac [*](AVCTORES § 1—5 Iustin. 5, 1 § 1-5.7.9 (§4 et copias cf. Iust. 5, 1 § 9; 2 § 10) ) [*]( 1 re∗ditus P reditus D 2 per∗∗scitiam R 3 airacusani D h 4 eurylocbus] R (Iustinus) eurylocus P eurylothus L eurylogus D || undecim in ras. P (xxx Iustinus) 5 demostenes PR || niceas P 7 centum treginta D \' cxxx PR || deinhinc L 8 aggressus (prior g in ras.) R 9 demostenes PB demusthenes D || declinas D 10 niceas PR 11 accumulat] Rb accumlat (u m. 2) L adcumulat P adcomulat D 12 biennio* (una Zitt. erasa) P || Iachedemoniorum PR* lacedem. R2 lacaedaemoniorum D 13 dã∗no (er. p) R || lun circumuentur (iun m. 2) L 14 pridem] primum L || aduersus (sus ndi ex sũ corr.) P || siracusas D || pronunciatus D 45 adi. ciũ P || ? quadam ex quodam m. 1 R || ∗∗simulatione (duae litt. er.) P 16 lacedaemonem] LD lachedemonem P lachedemonem (ch in c corr. m. 2) R || impulitque D 19 grecia B || asstipulata (s pr. m ras. a2. m.) R astipulata D || communem L 20 reatingendum PR* )

119
consuleretur.

Darius etiam rex Persarum , memor paterni auitique in hanc urbem odii, per Tissafernen praefectum Lydiae cum Lacedaemoniis foedus paciscitur eisque sumptus belli et copias pollicetur.

mirum dictu, Atheniensium tantas ea tempestate opes fuisse, ut, cum aduersus eos, hoc est aduersus unam urbem, Graeciae Asiae totiusque Orientis uiribus incursum sit, pugnando saepe nec umquam cedendo consumpti magis uideantur fuisse quam uicti.

principio enim Alcibiades omnes socios deficere ab his ad Lacedaemonios coegit, sed et ab his quoque per inuidiam insidiis adpetitus aufugit et ad Tissafernen in Mediam concessit.

cui statim accommodato ingeno et apti eloquii gratia familiarior factus persuadet, ne Lacedaemonios tam profusis opibus iuuet; eum potius istius certaminis arbitrum spectatoremque fieri debere, integrasque Lydiae uires aduersum uictorem reseruandas.

quamobrem Tissafernes partem classis cum aliquanta manu deduci [*]( AVCTORES § 6-§ 8 Iustin. 5, 1 § 11; 2 § 2.4.5 —11.14 a quo tamen illa § 6 in Mediam et § 7 Lydiae aliena sunt ) [*]( 2 auitique] LP aui∗∗que (er. ti) D au∗ique (er. i aut t) B || hanc P || urbs C eras.) P || tissafernen] PB tissarfernen L tessarfernen D; cf. 3, 1 § 6 sq. 3 lachedemoniis (ch in c corr. m. 2 R) PB || -que (e ex ae) B || snmtuB PD 5 tempeatates L* 6 greoię B || asiae totiusque (e t in ras.) P 7 incursum sit] incorruisait D U umquam LPB umqual D || caedendo B || consumti PD 9 socios (c ex t ?) R || deficere in defecdre mut. m. rec. L II lacedemonios PR || et om. D 10 appetitus D petitus PB || & 8. 8. in B || ad tissarfernen LD atissafernen P ad∗tis | safernen (d ex t al. m., tis uersum exceduwt sed m. 1 sunt) R 11 ∗statim (una litt. erasa) P || accommodatum L2 adcommodato (-uda- D) PBaD 12 aptii (i fin. exptmCta) L abti P1R2 (habiti Portensis; attici coni. Grubits) || elloquii an.jeloquiicorr.ai.m.RI)factis(corr.m,a)PI[persnadet∗∗ne(fuRSae in ∗eloquii corr. al. m. R || factis (corr. m. 2) P || persuadet∗∗ne (fuisse uid. -deatne) P 13 lachedemonios P la∗cedemonns (c al. m. ex ch) B lacedaemonio D II profuissis D || opibus (i in ras.) P 14 spectatoremque] LD spectatorem P1R aspectatorem P7 || fieri (i fin. ex e ?) B II integrasquę (, eras.) P 15 aduersus R2D || tissafernes] PB tiBsarfernes LD 16 aliquantamanu (ntama in ras. et a 8. 8. eraaa) P || lacedaemonam] LD lacedemonam PB (la ex lo uel le ai. m. R), cf. ad J, 2 § 104 )

120
Lacedaemonam iubet, ne uel abundantes suffragiis alieno tuti periculo dimicarent uel in totum destituti susceptum certamen omitterent.