Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

boribus insultare propositum est — Romae ergo post Vrbem conditam anno CCLXL suspenso ad modicum bello grauis pestilentia, quae semper ibi raras indutias aut factas intercepit aut ut fierent coegit, per uniuersam ciuitatem uiolenter incanduit, ut merito praecedente prodigio caelum ardere uisum sit, quando [*]( AVCTORES § 2 CCLXL numerus Liuianus || grauis. pest.—incandoit Liuius 3, 6 || praecedente sqq. Liu. 3, 5 § 14 ) [*]( to 1 cęnaturi R || anxiliaribus (to al.) B || tamen] tunc R [| iubeb\'at.| (sic m. 1; at certum est statim additum esse) B 2 meliora tSpora (a tS in ras.) D || seraarent B 3 **ecce (duar. litt. ras.) P || asserunt (s pr. in ras.) R 4 alint (t in d corr.) P || utro.que (er. a F) R 6 omino (n 8. 8. m. 2) P 7 Atronie D || at] ad P || ut om. LB || unde] un B1 || digressus sum] LD degresus sum B digressus PRa Sũdigressus Rb 8 alios D alias P || compellor Rb 9 sienti] L sicut PRBD || se quondam] secundam D 10 colligarunt Rb BD || referuntur] LPRBD referantur cum Y6h || nobis ***** quippe (rasura m. f) R || ẽffere (sic) P 11 eiua laboribus insulltare (eiua laboribus insul in folii fine in ras.) P 12 propossitum B || verba romae ergo post urbem conditam om. B eadem ac praeterea anno et numerus litt. maiusculis rubris scr. sunt in P ROME (B in R mut.) — ANNO lilt. maio B 13 CCLXL (X in ras. m, 1) B. CCLX*** (L nigro colore) P • CC • LXị • R • ccc mo • noñgmo . L docentisemo nonaginsemo D 14 indutias] LPB inducias RD 15 figerent P* || cogit L . 16 praeoidente L || prodigio] signo Bt II sit] est B )

111
caput gentium tanto morborum igne flagrauit.

nam eo anno Aebutium et Seruilium ambo consules pestilentia consumpsit, militares copias plurima ex parte confecit, multos nobiles praecipueque plebem foeda.

tabe delemt; quamms lam etiam superiore quarto anno oborta lues eundem populum depopulata sit.

Proximo dehino anno ciues exules seruique fugitiui duce Herbonio, uiro Sabino, inuaserunt incenderuntque Capitolium.

ubi fortissime quidem Valerio consule et lmperatore obstitere iuniores; sed adeo atrox et graue discrimen proelii fuit, ut ipse quoque consul Valerius ibi fuerit occisus et indignam de semis uictoriam insuper etiam sua morte foedarit.

Sequitur annus, in quo cum uicto exercitu consul obsessus est. nam Minucium consulem congressum proelio Aequi Vulscique superarunt et fugientem in Algido fame ferroque cinxerunt, actumque infeliciter foret, ni Quintius Cincinnatus, praecipuus ille dictator, artatam obsidionem oppresso hoste [*]( AVCTORES § 8 Liu. 3, 6 § 1.2.5.8; 7 § 6 et 7 § 4 Liu. 3, 2 § 1 (cf. Mommsen, Chronolog. p. 175) § 5 et § 6 Liu. 3, 15 § 5; 18 f 8 et Augustin. Giu. D. 3, 17 § 7 Liu. 3, 25-28 et Florus 1, 11 § 11-13 ) [*]( EXPILATORES 14 Minucium—p. 112, 4 egit compUauit Lucani ωmm. Bern. 10, 153 ) [*]( 1 capud Ra BD 2 ebutium LPBD butium B || ambo] L ambos PRBD || consomsit PD 3 conflcit B 4 praecipuaeque LP (sed altero a expuncto in P) || faeda B || iam etiam] LPRBD iem om. ς (OT) fh 5 superiori Rb || aborta B oborta iam h || eumdem B 6 sit] est Bt 7 deinc P || exsules LB 8 herbonio] LPRBD; herdonio corr. v || incenderuntque] LPRBD incensum Augustini codices; inscend. Fabricius legi perperam iussit, ut inscensum apud. Aug. L. Viues) || capitulium D 9 obsedere D 11 ualerius (u m. 2 ex o ?) B || occissus B || indignum L 12 foedarit] LPB foedanerit BDv 13 cum] con B || consuobsessus D 14 eongresum B || aequi (sed a wid. erasum) P equi D || nnlscique] LPB uulsi| (pag. princ..) que D ulciscique B 15 snperanernnt B || algedo B || cincxernnt RaBD 16 quintins] LPBtB quincius RID || cincinatus BD 17 artatam LPRD ortam B artam ? (T) h || oppraeso B )

112
soluisset.

qui repertus in rare, ab aratro arcessitus ad fasces, sumpto honore instructoque exercitu, mox uictor effectus, iugum boum Aequis inposuit uictoriamque quasi stiuam tenens subiugatos hostes prae se primus egit.

Anno qui proximus trecentesimo ab Vrbe condita fuit, dum legati ad Athenienses propter Solonis leges transferendas missi exspectantur, arma Romana funes pestilentiaque compesouit.

Ipso autem trecentesimo anno, hoc est olympiade nonagensima quinta, potestas consulum decemuiris tradita constituendarum legum Atticarum gratia magnam perniciem reipublicae inuexit.

nam primns ex decemniris cedentibus ceteris solus Appius Claudius sibi continuauit imperium, statimque aliorum coniuratio subsecuta est, ut more contempto, quo insigne imperii penes unum potestas autem communis erat, omnes omnia propriis libidinibus agitarent.

itaque inter cetera, quae [*]( AVOTORES § 1 dum legati sqq. Liu. 3, 31 § 8; 32 § 1 et U; cf. Eus. 1566, Augustin. Ciu. D. 3, 0 § 2 ccc cf. Eus. 1564 Arm. || olympiade xov ? || potestu sqq. Liss.3, 33 cf. Eus. 1565 § 3-5 Liu. 3, 35.-38 ) [*]( EXPILATORES 2 iugum—4 egit exscripsit Paulus pag. 15,10—12 ) [*]( 1 in rure] LPKBD rori v || arces*situs (s pr. obscurior et cum ras.) R || faces D 2 sumto PD || honere B1 || instructuque R1 8 bonum La || aequis] LB Pauli cod. Vind. 583 equis PD *eqs (i al. m.; - eras.) B 4 perse Lm prae se (sed a eras.) P 5 proximus] primus BD || tracentissimo B ccomo L . ccc- PR 6 ad athenienses (ad m. 2) P ad \'tbenienses B || solonis (e fin. in ras.) B || transferendas] L deferendas PBBDv || misi B 7 expectantur n PDB expectatur R || famis B || conpescuit] PBB (c̃p- R) conspescuit L conpiscuit D 8 trecentesemo D occ PBB || hoc eet om. m. 1, s. I. m. 2 add. L || olympiades (s del. m. 1 aut 2) L oljmpiadae D olimpiadę PB || nonagensima quinta] LD (-gins- D) nonagensima quinquies (siue quinque margo) B LXLV P *XCV (c ex L corr.) R 9 decimuiris B 10 graciam D || pernioem D || reip. L 11 decimuiris B cidemuiris D || cędentibus B 18 subsequta P subsequuta B*. || contemto PD || imperii (i fin. in ras.) B 14 potestas] |quia potestas (pag. princ.) P (non B) || Omnis (i in e corr. al. m.) R omnis D 15 propria D || caera D )

113
insolentissime euncti praesumebant, repente singuli cum duodenis fascibus ceterisque imperatoriis insignibus processerunt: