Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

fuerunt autem ante annos famis septem praecedentes alii septem ubertatis anni. quorum affluentiam tanto neglegentius perituram quanto uberius natam Ioseph noster sollertia sua collegit et condidit totamque Aegyptum conseruauit.

adquisiuit uniuersam Pharaoni pecuniam et Deo gloriam, reddens dispensatione iustissima cui uectigal, uectigal, cui honorem, honorem, omniumque pecora terras censusque collegit; ipsos autem, qui semet cum terris suis accipiendae stipis taxatione uendiderant, statuta quintae partis pactione laxauit.

hunc Ioseph, quem constituit Deus Aegyptiis conseruatae salutis auctorem, quis credat ita in breui eorum excidisse [*]( AVCTORES § 10 non ex Eus. uel Hier. 290 (sec. quos non factum est sub AmoBi) || § 11.12 Genes. 41 et 47, sed u. 11 cui nectigal—12 honorem ex Pauli Ep. ad Rom. 13, 7 ) [*]( 1 pronuntiant P* pronunciat D || redacta (red in ras., ex retr ut uid.) P 2 restituta* que (m eras.) P II fructo D || ommbu P || *suo (a eras.) P suoaruo (r in ras. ex ?s, io ex no ?; suo 8. 8. al. m.). . R 3 inoenBabile D II ueCtigal R 4 famis BD || diopolita] PB deopolita B diopoleta D, Diapolita h 5 erat om. B || amosis] PR amoses BD, Amasis h II baleus] PRBDh (item edd. apud Augustin. Ciu. d. 18, 4; βαλαιός Sync.) || aayrios B assirius D 6 gebat P || auutem Pa; om. h II fames (e in i corr.) PR || vn B II praecidentes R\'D 7 alii septem] alii B [[ lubertates P || afluentiam PD 8 uberius (i ex c corr.) P 9 solertia R solercia D || colligit B || condedit D || aegyptum om. B II conseruabit PRa 10 adquissiuit B adquesiuit D || faraoni BD || pecuniam] terram Vuig. Genes. 47, 20 11 redens D II dispensacione D 12 pecorum B || colligit P*B 13 qui semet] quis emit D qui semet ipsos B || terris] oaeteris B 14 uindiderant D uendiderunt BA || statutae BD II paccione D 15 ioseph R || conseruate D 16 salitis (corr. m. 2) P II actorem P || qui| D II orum (e ai. m.) R || ita excidisse B )

53
memoriae, ut filios eius atque uniuersam cognationem paulo post seruitio addixerint, laboribus adfecerint, internecionibus profligarint?

Quamobrem non est mirandum, si nunc quoque aliqui reperiuntur, qui cum a ceruicibus suis inpendentem gladium praetento Christiano nomine auerterint, ipsum nomen Christi, quo solo salui sunt, aut dissimulent aut infament grauarique se eorum temporibus. adserant, quorum meritis liberantur.