Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Anno ab Vrbe condita MXXXII Tacitus tricesimus adeptus imperium sexto mense occisus in Ponto est. post quem Florianus parem regni sortem ferens, tertio demum mense apud Tarsum interfectus est. [*]( AVCTORES § 5. Eutrop. 9, 15, ex quo etiam lin. 7 Vergilianum (Aen. 6, 365) allatum est § 6 Hier. 2292 (codd. BFMR) et (in ijinere) Butr. 9, 15 oap. 24 § 1 Tacitus sqq. Hier. 2293 et Eutr. 9, 10 ) [*]( EXPILATORES 12 ante eum — circumstantium exscripsit Beda De t. r. a. 4229 ) [*]( 1 magnis (s 8. a. m. 1) P || proheliis D || decionemque D ditionemque B 3 odisato D 4 praelii D (eed in seqq. proelio) 5 gallia minime] galliam inimicum D || galliã r eras.) P 7 innicte a. ras. B inuite D 8 suis D || (aine labore su>perauit (in- duea redintegrauit manus 4) P 9 aquilonis (o in rasura m. 1) B || (triumpbauit) P 10 cincxit D et a. ras. R || nouis<sime cum persecutionem) P 11 (decerneret pulmen (sic) ante eum) P 12 fulmen ante] folminant D || (magno pauore circumstantium ruit ac non mul>to P || ruit om. D 18 itere P1 (corr. m. 3) itenere R1 14 co[ndita Ῑ-XXXII. tacitus XXX adeptus im]perium (indusa redinte- grauit m. Ji) P || millissuno trecissimo secundo D || tricisimus D xxx (s. s. VS aj. m. ut passim) B 15 [ponto est post quem florianns parem regni sortem farens] P 16 [tertio demam mense apud] th[a]rsum P || tarsum] D tharsum B 17 [interfectus est anno ab unbe condita] P, )

487

Anno ab Vrbe condita MXXXIII Probus tricesimus primus regnum sortitus obtinuit annis sex et mensibus quattuor. Gallias iam dudum a barbaris occupatas per multa et grauia proelia deletis tandem hostibus ad perfectum liberauit.

bella deiade ciuilia equidem plurimo sanguine duo gessit: unum in Oriente. quo Saturninum tyrannide subnixum oppressit et cepit, aliud, quo Proculum et Bonosum apud Agrippinam magnis proeliis superatos interfecit. ipse autem apud Sirmium in turre ferrata militari tumultu interfectus est.

Anno ab Vrbe condita MXXXVIIII Carus Narbonensis tricesimus secundus suscepit imperium ac biennio tenuit. qui cum filios suos Carinum et Numerianum consortes regni effecisset, bello Parthico postquam duas nobilissimas Parthorum urbes Cochem et Ctesiphontem cepit, super Tigridem in castris fulmine ictus interiit. Numerianus, qui cum patre fuerat, rediens fraude Apri soceri sui interfectus est. [*]( AVCTORES § 2 Probus sqq. — § 3 Hier. 2294 et 2299 s et Eutr. 9, 17 § 4 Carus sqq. Hisr. 2300 et 2301b et Eutr. 9, 18 excepto 15 rediens ab Ororio addito ) [*]( EXPILATORES 2 Gallias-4 liberauit exscripsit Beda D. t. r. a. 4236 ) [*]( 1 mileeimo treoeeimo tercio D || trecesimus primus D XXXI PB 2 r[egnum sortitus obtiauit annis s]ex P || et om. PB || men[sibus IIII galli]as P || quattuor (t pr. s. s. m. 1) D nn B 3 occupa[tas per molta et grauia] P || occuratas R1 occursatas m. coacua JB incursatas in mg. fs || proel[ia deletis ta]ndem P 4 [bella deinde] P 5 [ciuilia] e[quidem plnrijmo (sic eq. non et q. J quoque m.) P || equidem] RDv et quidem g (uslut Nt) « || sanguine (i s. s. m. 1) P 6 saturninum (eras. ut uid. s) P || oppreeit Rs H et om. D || cqpit B 7 quo om. m. 1 8. lin. add. m. coaeua B || procubum D || bonosum (s in ras. m, I) P bonusum D 8 sirmiom D finmm (-mium corr. m. 1 aut 2) V 9 interiectus (t prior statim corre., ex p ?) D || est tm. D 10 millesimo tricensimo nono D || trecissimus secundus D XXXII PB 11 biennium DO, per biennium VTO 12 effecisset] PRDς v fecisset c (uelut Na) h n et bello PB 18 partioho (e s. s. m. 1) D; Parthos memorat Hier., Persas Eutr. || cochen D 14 cthesifontem (c ex corr. add. m. ut uid. 1 in B) PB ctesifontem D || o.epit (er. o) JB 15 numeri anus (una hasta er.) P numirianus D 16 apri:so oeri P apriso| ce**ri (er. te) D ) i

488