Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

exeritnr ultio uiolati nominis Christiani et usquequo ad profligandas ecclesias edicta Decii cucurrerunt, eatenus incredibilium morborum pestis extenditur: nulla fere prouincia Romana, nulla ciuitas, nulla domus fuit, quae non illa generali pestilentia correpta atque uacuata sit.

hac sola pernicie insignes Gallus et Volusianus dum contra Aemilianum nonis rebus studentem bellum ciuile moliuntur, occisi sunt. Aemilianus tamen tertio mense inuasae tyrannidis extinctus est.

Anno ab Vrbe condita millesimo decimo duo imperatores uicensimo septimo post Augustum loco creati sunt: Valerianus in Raetia ab exercitu Augustus appellatus, Romae autem a senatu Gallienus Caesar creatus; mansitque Gallienus in regno infeliciter annis xv, respirante paulisper ab illa supra solitum iugi et graui pestilentia genere humano. prouocat poenam suam obliuiosa malitia. impietas enim flagella quidem excruciata [*]( AVCTORES § 5 sec. Eutr. 9, 5 et Hier. 2269 exornata § 6 hac—occisi sunt Eutr. 9, 5 (hac—insignes) et Hier. 2270b || Aemilianns sqq. Hier. 227C eap. 22 § 1 dao impp.—annis xv Hier. 2271 ac fort. etiam (infeliqiter) Eutr. 9, 7. ) [*]( ? 1 optenuit D || exeritnr] PR1. eiseritur K exercitur (c exp. m. ut uid. 1) D exercetur N1, cf. 28 § 21 exoritur B2Gv || uiolati nominis (i n in ras. m. 1 aut 2) P II uiolati (o in ras. duar. litt. m. 2) R 2 et usque quo] etque quo D || eclesias P (non R) 4 nullas fere D 5 adque P\'Rl || uacuata] DGVV3N1 (KMHO)h uastata PRTWX1v 6 perniciae (a er.) PR perniciem D || insignes] P m. 3 aut 4, G insignis DV insegnes P\'B; notas Eutr. || gallos D || dum om. D 7 aemelianom D || nouis (i 8. 8. m. 1) D 8 aemelianns D || tyrannides (e in i corr. m. 1 aut 2) P 10 millessimo o. ras. R millislimo D 11 XXIIII P XXVII∗. (er. i) R 12 rethia PR ricia D retia GV || agustuB D || adpellatus est G est app. v 13 galliaenus P galliquus a. ras. R || Caesar creatus dd. h male || caesar. P || est creatus G* creatur N 14 respirante (s m. 2 corr. ex r aut p) P || sup R1 (corr. m. fort. coaeua) 15 generi (i in e corr. m. ant. P) PR 16 malitiaJ D (-cia), Gςv militia *(sic corr. fort. m. 1) B militia Ρςh || eicruata Ra )

481
sentit, sed a quo flagellatur, obdurata non sentit.

ut de superioribus taceam, facta a Decio Christianorum persecutione totum Romanum imperium pestilentia magna uexauit. mentita est iniquitas sibi, prauo in perniciem suam circumuenta iudicio, pestilentiam communis casus esse accidentemque ex morbis mortem naturae finem esse non poenam.