Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Sed Romanorum miseria nullis cessat indutiis; consumitur morborum malis intercapedo bellorum et, cum foris cessatur a proelio, agitur introrsum ira.

de caelo. nam Fabio Gurgite iterum C. Genucio Clepsina consulibus pestilentia granis Vrbem ac fines eius inuasit; quae cum omnes tum praecipue mulieres pecudesque corripiens necatis in utero fetibus futura prole uacuabat, et immaturis partubus cum periculo matrum extorti abortus proiciebantur, adeo ut defectura successio et defuturum animantum genus adempto uitalis partus legitimo ordine crederetur.

Interea reuersum ex Sicilia Pyrrhum Curius consul excepit, tertiumque id bellum contra Epirotas apud Lucaniam in Arusinis campis gestum est.

itaque primo concursu eum Pyrrhi [*]( AVCTORES § 23 Liuius 14 cap. 2 § 1—8 Liuius 14, § 2 adhibitus uid. etiam Augustinus Ciu. D. 3, 17 ) [*]( 1 depraehensi (-se D) LRD 2 exagetata (corr. al. m,) B 3 • ū. L quinque RD 4 pyrri LB pirri D || ∙ xx∙ L niginti D 5 ∙LIII∙ Lia ∙etLIII∙etL1b L IIIa\' (\' est interp.) L1 LIII B quinquaginta tria D 6 pyrrus LB pirrus D || agatocle D || siracusano D 7 siracusas D 8 ad nullis in mg. al. tn. nullis causis B || induciis (c ol. m. in ras. B) RD 9 interca.pito D 10 igitur L* Igitur L* || introrsus D || gurgete D \' 11 gaio BD g∙ L || genutio B 12 eius om. D || praecipuę (q in e) R 13 peducis - que D || fetibus] LD foetibus R 14 inmaturis RD || partibus (u m. S) L || texorti (t s. 8. al. m.) B 15 adortus D 16 ademto D 18 pyrrum LB pirrum D || excepit (it in ras. al.) B 19 lucaniam (ania m. 1 in ras. paullo angustiore) D || aros ins D 20 cum primo concursu pirri D || pyrri LB )

211
milites Romanorum inpressione trepidarent et circumspectantes fugam bello cedere molirentur, Pyrrhus elephantos ex subsidiis iussit induci.

Romani, adsueti iam pugnare cum beluis, cum malleolos stuppa inuolutos ac pice oblitos uncis insuper aculeis tenaces praeparauissent eosque flammatos in terga beluarum turresque uibrarent, non difficile furentes ardentesque beluas in eorum excidia, quorum subsidia fuerant, retorserunt.

LXXX milia peditum in illo proelio habuisse regem dicunt, equitum nero vi milia. ex his caesa referuntur xxxni milia, capti autem sunt mille trecenti.

Pyrrhus quinto demum anno, quam uenerat, ab Italia uictus aufugit. qui post multa grauissimaque bella, quae gessit, in Graecia apud Argos Achaiae florentissimam urbem, Spartani regni auiditate seductus, saxo ictus occubuit.

Tune quoque apud Romanos Sextilia uirgo Vestalis conuicta damnataque incesti ad portam Collinam uiua defossa est. [*]( 1 ⌇e trepidarent| incipit S || tcircumspecantes (o tertia in ras.) R 2 c*edere (er. a) R caedere D || ⌇pirrus-ele| S pyrrus LR pirrus D 3 assueti (s pr. in ras. al. m.) R || ⌇nare cum belj S || bel**uis (tras. lο̉) D || cum om. m. 1. 8. uers. add. m. 3 L 4 ⌇ leolos • stup| 8 II stappa] LRD item ut uid. S II ⌇os-ac pice ob| S || uioblitos (ni al. M.) B || ⌇insup acule| ⌇re̢ parauis| S 6 gflammatos| ⌇ uarũ turres| ⌇ it-non diffi| S || beluard (eluarũ in ras. m. 1) D 6 torre*** (o ex u al. m. ; in mg. I turresq; alia rursus m.) R || ⌇ es-ardentes| ⌇eorum exci| subsidia| S || furentes om. D 7 ⌇torserunt|.| ⌇peditum-in| ⌇ohabuisse| S || octoginta L octuginta D 8 in om. D || ⌇t∙equitum| ⌇lia∙exhisce̜| S || *equitum (er. a) B . 9 . ui- milia L sex milia (B in rae. m. 1) D II his] is D II [sareferun]t∙XXXIII∙milia| (XXXIII∙ ex XXXIIII corr.) S II ∙ XXXIII- milia L triginta Jtria D 10 autem om. D || fsunt mille| (le uidit Du Rieu, nunc perierunt; hic finis est T col. 1) 8 || ∙I∙ccc∙ R || pyrrus LR pirrus D II demum] decemum D 11 quo (o in ras.) R 12 a uerbis |in grecia apud argosacha| inc. fol. 1r col. 2 quae integra est usque p. 212, 7 S || grecia SR II achaie SD 13 sparthani R || auidita D 16 ad incesti in mg. 1 ob incesttl R || conlatinam R || u1ua R ) [*]( 14* )

212