Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Darius itaque, unus ex his qui magorum audaciam ferro coercuerant, consensu omnium rex creatus est. qui postquam Assyrios ac Babylonam a Persarum regno deficientem bello recuperauit, Antyro, regi Scytharum, hac uel maxime causa bellum intulit, quod filiae eius petitas sibi nuptias non obtinuisset.

magna scilicet necessitas, pro unius libidine hominis septingenta milia uirorum periculo mortis exponi. incredibili quippe apparatu cum septingentis milibus armatorum Scythiam ingressus , non facientibus hostibus iustae pugnae potestatem,

insuper repentinis incursibus extrema copiarum dilacerantibus, metuens ne sibi reditus interrupto ponte Histri fluminis negaretur, amissis [*]( AVCTORES§ 4 Antyro —§ 7 Iustin, 2, 5 § 8-13 exceptis illis § 5 insuper—dilacerantibus et § 6 et quem — sensit quae uidentur esse Orosiana ) [*]( 1 aegipto D || cnnctam aegypti om. m. 1 add. 8. I. m. 2 L || aegipti D || abhominatas BB (bh ai. m. ut wid. B) 2 caeremonias PB || eius ∗et (er. s) D || depossnit B || post 8. 2. add. m. 2 L 8 regntl (Bed ũ in ras.) PB || obripere B obrebere D II ausi qui] PB ausi; qui om. m. 1 sed 8. 8. m. 1 uel 2 (si; in ras.) B ausi si L ausi| D 4 mox quidem B || depraehensi LPBBD II opprasssi D obpraesi B 5 his (h in rcu.) P hiis B II cohercuerant PR1 coezercuerant B* caercuerat D conhercuerat D 6 asyrios B assirius D 7 babylonam] LPR* babyllonam B babilonam D babyloniam Bb || a om. LBD || defeciente (cum ras. supra e fin.) P II recuperauit] recupej (pag. extr.) L 8 antyro] LPB*; sic haud dubie Orosius, qui apud Iust. fort. Idantyrus legens id ut ab nomine alienum omisit; anthyro Rb antiro D ancyro B || scbytarum L 9 magacilicet (n et a add. m. 2) P 10 libin ne D II unit P || homines B II doo PB sic aoo B II miL. P mil- B 11 apparatu ∗∗∗∗∗∗∗∗(rasura m. 1) B 12 doc PRB || schytiam L II non om. D 13 hostibus om. B* II punge D II potestatẽ C al. m. 8. 8. ?) B 14 extrena D 15 histri] LPBBD || amissio L amisis B )

101
octoginta milibus bellatorum trepidus refugit, quamuis hunc amissorum numerum inter damna non duxerit, et, quem habendum uix quisquam ambire ausus esset, perditum ille non sensit.

inde Asiam Macedoniamque adgressus perdomuit. Ionas quoque nauali congressione superauit. deinde in Athenienses, cur Ionas aduersum se auxilio iuuissent, impetum fecit atque arma direxit.

porro autem Athenienses ubi aduentare Darium conpererunt, quamuis auxilium a Lacedaemoniis poposcissent, tamen, cum detineri Persas quadriduanae religionis otio conpertum haberent, spem occasione sumentes instructis tantum decem milibus ciuium et Plataeensibus auxiliaribus mille aduersum sescenta milia hostium campis Marathoniis proruperunt.

Miltiades ei tunc bello praefuit, qui celeritate magis quam uirtute fretus alacri satis expeditione prius hosti comminus inhaesit quam posset expedito sagittarum iactu propulsari.

tanta in: [*]( AVCTORES § 8-10 Justin. 2, 9 § 8-12 ) [*]( 1 LXXX PRB || trepidus (u ex o ?) R || amisorum B admissorum D 2 dampna B 3 sensit R sensit (s aU. in ras. m. 1) D 4 asyam B || machedoniamque L machedoniam Pq. ma∗cedoniã R || adgresus B aggr. (g pr. ex d) R 6 congresione B || in 8. lin. add. 8. 2 P || cur] LPRBD quod v 6 aduersũ (sũ add. m. 2) P || adque LP*D 7 autem om. PB || ∗∗∗∗∗∗ ubi (5 uel 6 litt. eras.; et plate ?) D || adnentarse R* || compererunt Rb D 8 lacedemoniia BD I lachedemonis P la∗cedemoniis (c ai. m. ex ch) R || poposcissent in ras. m. 1 D || tunc B 9 deteneri (detin. Rb) persas LPRaB detinire persas D. persas (quod pro lacedaemonios male posuit Orosius) del. fh || quatriduanae Rb quadriduae Bm || compertum Rb cum pertum D 10 occassione B || decim B x PR 11 plateensibus LPD placentibos Bt (t, omissa litterae corrigendae nota, B" qui uoluit fortasse pla- tentibus) eplateensibus (e prior in ras. et c s. s.) R || toauxiliaribus R 12 sescenta] L\'D sexcenta L* DC PRB || hostium R || proruperunt B1 inruunt B" || militiades B miliciades D 18 caeleritate RB (cae m ee R) 14 alacri satis] alaeritatis (i altera ex e corr.) P alacntatis B || hosti B hostis D 16 possit BD || expedit*o (er. i) B || tanto B )

102
eo bello diuersitas certandi fuit, ut ex alia parte uiri ad occidendum parati, ex alia pecudes ad moriendum praeparatae putarentur.

ducenta milia Persarum apud campos Marathonios ea tempestate ceciderunt.

sensit Darius hoc damnum: nam uictus fugatusque arreptis nauibus refugit in Persas.

cum autem instauraret bellum et ulcisci in uictores moliretur, in ipso apparatu concidit olympiade LXXIIII, hoc est post Vrbem conditam anno CCLXXV, quo tempore Romae Popilia uirgo ob crimen stupri uiua defossa est.