Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Astyages, uirili prole uacuus, Cyrum nepotem apud Persas genitum habuit. sed Cyrus mox ut adoleuit congregata Persarum manu auo certamen indixit.

porro Astyages oblitus sceleris sui quod in Harpalum dudum admiserat, cum filium eius unicum et paruulum interfecit epulandumque patri [*]( AVCTORES § 2 et 3 ignotus § 4 et 5 ignotus (Pompeius Trogus ? cf. Ruehl, Iahrb. f. Philol. Suppl. 6 p. 158) § 6 ignotus (cf. Iustin. 1, 4 et 5) § 7 Porro — admiserat Iustin. 1, 6 § 8 || filium -adposuit Iustm. 1, 5 § 6 ) [*](1 et oictus om. D || uictus om. B || ardente D || exim B 2 asyriorum B assiriorum D || moedos B 3 scatiscentibus D || di.serere (fr. s) R disserire D 4 uiditur D n uarius D || schytaa L || chaldeosque LR2BD caldeosque PBl 5 moedos B midus D || rediit B 6 quantae ėl̇ȧd̈ėṡ L quante D || ruine D 7 tociens D || regna om. B 8 moedis B || fraortes L fraortis D fraorthes: P frahortes B froartes B froartes regnauit ann XXII index marginis fc (saec. IX) L || imperitauit (corr. ipsa m. 1) P || assyriorum persarumque] L persarum assyriorumque (assir. D asyr. B) PRBDv 9 ΧΧΙΙ· A P ·ΧΧΙΙ· R uiginti et duo LD xx et duos B || consumsit D || post w ras. add. m. 2 P 11 inmoratus P B || astiagi B astiage D 12 astiages BD || uacuus ex uaciuus corr. B || cirum B || aput P* 13 genitum] uagentium D || cirus B || adolauit Pa 14 auo in ras. ampl. P || astiages BD astyges Ra 15 scelerus Ra || harpalamJ PR arpalum LBD harpagum v (item 6 8) || admisserat B 16. pp.ruolum D || interficit B || adpossuit B apposuit (ap ex ad al. m.) B )

72
adposuit ac, ne quid infelicissimae orbitati felix ignorantia subtraheret, infames epulas ostensis patri cum capite manibus in-

properauit — huius ergo facti immemor, ipsi Harpalo summam belli committit, qui acceptum exercitum statim Cyro per proditionem tradit. quo conperto Astyages raptis secum copiis in Persas ipse proficiscitur acriusque certamen instaurat, proposito suis, metu si quis e proelio cedere moliretur, ferro exciperetur.

qua necessitate instanter Medis pugnantibus pulsa iterum Persarum acies cum paulatim cederet, matres et uxores eorum obuiam occurrunt, orant in proelium reuertantur; cunctantibus sublata ueste obscena corporis ostendunt quaerentes, num in uteros matrum uel uxorum uellent refugere.

quo facto erubescentes in proelium redeunt et facta inpressione quos fugiebant fugere conpellunt. ibi tunc Astyages capitur, cui Cyrus nil aliud quam regnum abstulit, eumque maximae Hyrcanorum genti praeposuit. in Medos uero reuerti ipse noluit. is finis [*]( AVCTORES § 7 ac ne-inproperauit ignotus § 8 Iustin, 1, 6 § 8-10 §. 9 et 10 Iustin. 1, 6 § 12-17 ) [*]( 1 infelicidsime (-ile- D) BD || orbitate D orbitatis B || felez BD || Bubtraherit D 2 infamis D || aepolas B || ostenses D || improperauit D inproperabit P1R2 inproperabat P\' 3 immemori D inmemor PBB || ipse Bm || harpalo] LPB arpalo BD 4 conmittit B || qui in ros. P quia B || captum B coeptum in ras. P || cypro L ciro B || pditionem (p 8. s.) B prodicionem D 5 tradidit R2B traditur B1 || quod D || conperto] LPRaB cö∗perto Rb comperto D || astiages BD || copies D 6 acriusquae P* || propossito B proposeto D 7 post metn interpungebatur v; correxi ego || n si quis B || e B om. B || moleretur D || ezceperetnr D 9 cederit D || matris D || uxoris D 10 in] ut in RbB || proelio D 11 obscena] LPBD et obscenas B || querentes D 12 num] numquid B || nterns D || nellent refugire (sic) quo bis scripta D 11 reffagere B 13 erubiscentis D || proelio D || mpraessione P inpraesione B 14 fngire D || conpellunt] LPRBD || aastyges B astiages BD || cirus B 15 nil] L\' et L\' hinil L* nihil PBBDv || abstullit D || maxime L2D || hircanorum B bircanorum D 16 preposait D praepossuit B || ipse reuerti PB || his La (aut L2) is. (s.s. t hic) B )

73
imperii Medorum. fuit.

sed ciuitates, quae tributariae Medorum erant, a Cyro defecerunt: quae res Cyro multorum bellorum causa et origo exstitit.