Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

ut, quisque non docetur timorem Dei [*]( AVCTORES § 17 haec Orosius uel eius auctor a periegetis uidetur edoctus esse ) [*]( KXPILATORES 14 tractus — 18 reparantur adhibuit Gregorius Turo-n. 1 10 ) [*]( 1 rex] ex D || adque PaB || aequitibus PRBD (sed a er. in R) 2 nomerum D 3 maxime D || coniCere (alterius c superior pars in ras.) R connicere D 4 sescenta] PD sexcenta (x in ras.) R DC B || adque P*B 5 defFreasorum B || contumatium D || deuisit D .6 deletia D || utrisque Bt 7 inoff. spe limitis] inoffensis semitis B || inoffensa D 8 disp. D || inspiratę (pi in pe al. m.) R insperate D 9 hebreis BD || toto D 10 reffusis B || a tergo R || asstantium (pr. 8 in ras.) R || molebus D || obru«ta P 11 regi D 12 cruciata hac (a h m ras. ut uid.) R || postrema] PRB postremo Dv 13 euacuata R || extant PR || monimenta PbRb ad uersum monumenta-14 curruum adscr. i (uoluit fort. monim.) B™ 14 tratus Rl || urbitae D 15 htotore P 16 curiositate (uri in ras.) P curiositate cuiusplã R 17 turbentur B 18 ad u. ut q. — dei adscripsit R (i. e. require) Bm || reparantur] repelrenti D || ut quisque ÷ ut quis + non (sic) B cf. 2, 2 § 9 || quisque] PRDA cf. ad Corp. Inscr. Lat. 4 n. 1937 quisquis ς (uelut N) v quisque si ; (uelut X2) Z || doceatur B (X,) || timore∗∗ (eras. m) R timore D )

59
propalatae religionis studio, ira eius transactae ultionis terreatur exemplo.

his etiam temporibus adeo iugis et grauis aestus incanduit, ut sol per deuia transuectus uniuersum orbem non calore affecisse sed igne torruisse dicatur, inpressumque feruorem et Aethiops plus solitum et insolitum Scytha non tulerit; ex quo etiam quidam dum non concedunt Deo ineffabilem potentiam suam, inanes ratiunculas conquirentes ridiculam Phaethontis fabulam texuerunt.

Item anno ante Vrbem conditam DCCLXXV inter Danai atque Aegypti fratrum filios quinquaginta parricidia una nocte commissa sunt. ipse deinde tantorum scelerum fabricator Danaus regno, quod tot flagitiis adquisiuerat, pulsus Argos concessit, ibique indigne persuasis in facinus Argiluis Sthenelan qui eum profugum egentemque exceperat regno expulit [*]( AVCTORES § 19 ignotue; cf. Euseb. 459°; Vnger, Manetho p.186 9 inter—p. 59, 1 regnauit ignotus; cf. Eus. 5501 . 530 . 534 . 543 13 pelsuasis Argiuis] consentientibus Argiuis Hieronymi solus cod. Fux. (ad a. 543c) ) [*]( i 1 ppalatae R| || relf gicms P relegionis B || ira] BD iram PR* irae Rbv || transacte D || terr.atur P terre-tur (a al. m.) R 3 sul- D || diuia BD || urbem D 4 adficisse B || igni B || turruisse D || inpraesumque B inpresaoqueD || delferuorem (de deletum) P 5 aethyops B || solitim R soledum D || et insolitum om. B || insoletum D || icitha D 6 non om. P1 || cedunt R 7 suam] (suam. P) PR suas BDh || inanis D || racionculas D || conquirentis D || ridicolam D ridiculosã (osi tn ras. angustiore al. ut uid. m.) R 8 faehontis D fo∗e∗∗tontis (e in rare m. 2, prior o m. 2 corr. non ex a, prior t m. 2 non autem ex h corr., sed t redvntegrata uidetur) P ioetontis RBA 9 septingentissimo septuagisimo quinto D 10 adque B || egypti D || filius D || quiquagi i nta R quinquagenta D 11 conmissa B || deinde in ras.; fuit uocab. a p litt. incipiens P || scaelerum B om. D || fabrigatur D 12 flagiciis D || adquisiuerat] PR adquesierat D conquiBsierat B || argus D aregiis B 13 stenelan P stelenan (puncta non ab ea m. ut uid. a qua h et v) R stenelam A tenelaum D tenelauum B stenelum G sthenelum (ue2 sten.) Sync. et Hier. rthenelam h 14 susciperat B || expolit D )

60
atque ipse regnauit.

Busiridis in Aegypto cruentissimi tyranni crudelis hospitalitas et crudelior religio tunc fuit; qui innocentum hospitum sanguinem diis scelerum suorum participibus propinabat: quod exsecrabile sine dubio hominibus uiderim an ipsis etiam diis exsecrabile uideretur.

tunc etiam Terei Procnae et Philomelae incesto parricidium adiunctum atque exsecrabilius utroque conuiuium per infandos cibos additum, cum propter sororis pudicitiam ereptam praecisamque linguam filium paruulum mater occidit, pater comedit.

isdem temporibus Perseus a Graecia in Asiam transuectus est, ibi barbaras gentes graui diuturnoque bello domuit et nouissime uictor nomen subiectae genti dedit: namque a Perseo Persae sunt uocitati.

At ego nunc cogor fateri, me prospiciendi finis commodo de tanta malorum saeculi circumstantia praeterire plurima, [*]( AVCTORES § 2 ignotus; cf. Eusebius 558 § S ignotus; cf. Eus. 645 § 4 ignotus; cf. Eus. 670 (632. 690. 710) ) [*]( 1 adque PaB || bosiridis B || cruentissimo D 2 crudelis (rude in ras.) P || hospetaletas D || crudelior (li in ras.) P crudilior D || tunc religio B || innocentum) PRBD innocentem 5 (uelut GKN) h I 3 hosptum (i add. m. 2) P hospetum D || sanguinẽ∗∗ (1 uel. 2 lite. eras., S ex e corr. m. ead.) D || scaelerum B 4 execrabile PB || uiderim an] uidere. man D || tuiderim P potestuiderim (corr. m. 8. x) B uideri B uiderint h ex ∗ς, alii aliter interpolarunt 5 dies D || execrabile P ezecrabile0 (fi ab ead. m. atque potest 8. s.) B exsegrabile D || uideritur D uidetur Bt || therei PR turei B || procnę P prochi|nae D prognae B prognę (t al. [?] m.) B 6 et om. B || fiiomelae PR phylomilae B filio melae D || riparcidiũ B II adiunctH ẽ| (S al. m. add.) JB || adque PaB || execrabilius PB 7 utroiq; B || uiconuium (ui m. 2) B || cybos B || additum] additum est gh 9 paruolum D || mater] ater B || hoc cidit D || pater] mater B || comaedit B || hisdem PRBD || tempo∗ribus(erasa 0) P 10 grecia RB gratia D || tranuectus (s al. m.) B 11 gentes ∗∗∗∗∗∗∗∗∗ graui (8 uel 9 litt. er.; ... gentis ?) D || -que] quae D n nouisime B nouis sime D 12 namquae D || perBe D || sunt om. BD 13 uocitati] PB uo∗∗cate (c ex t m. 1) D uocati Bh 14 pruspiciendi D 15 secoli D -| preterire D || circumasstantia R)

61
cuncta breuiare. nequaquam enim tam densam aliquando siluam praetergredi possem, nisi etiam crebris interdum saltibus subuolarem.

nam cum regnum Assyriorum per MCLX annos usque ad Sardanapallum per quinquaginta propemodum reges actum sit et numquam paene uel inferendis uel excipiendis usque ad id tempus bellis quieuerit, quis finis reperietur, si ea commemorare numerando, ut non dicam describendo, conemur ?

praesertim cum et Graecorum praetereunda non sint et Romanorum uel maxime recensenda sint. nec mihi nunc enumerare opus est Tantali et Pelopis facta turpia, fabulas turpiores.

quorum Tantalus rex Frygiorum Ganymedem, Troi Dardaniorum regis filium, cum flagitiosissime rapuisset, maiore conserti certaminis foeditate detinuit, sicut Fanocles poeta confirmat, qui maximum bellum excitatum ob hoc fuisse commemorat:

sine quia hunc ipsum Tantalum utpote adseculam deorum uideri uult raptum puerum ad libidinem Iouis familiari [*]( AVCTORES § 2 (cum regnum-actum sit) cf. Eus. 1197 || § 4 Eus. 657.660 (unde etiam Phanocles poeta memoratus) ) [*]( 1 braeuiare B II enim om. sed s. lin. add. Pl || densam (nsa in ras.) P 2 possim BD 8 asyriorum B assiriorum D || . Ι̃. CLX (sed ·Ι̃· in ras.) P ·Ι̃· CLX· R TCLX B mille centum. sexagen| (om. ta) D MCCXL secundum Eus. — Hier. et Augustin. Ciu. d. 4, 6 correxit Scaliger Can. isag. 3 p. 321 ed. 1658; possis etiam MCDLX ex Sync.; sed obstat Oros. 2, 3 § 2 4 sardanapalum B II . L. B XXXXI Sync. XXXVI Eus. et A. l. et uol. I p. 68 II regis D 5 paene] pene Rb poenae D om. B 6 usquae D II ad] PR in BDAv II repperietur PR 7 conmemorare B II numerando] PRBD enumerando ∗ςh || discribendo PR. 8 presertim D || grecorum RBD 9 sint (t in ras. m. 2) P sint bella ∗ς 10 et pelopis] ac pylopis B 11 turpioris D || frygiorum] PRD frigiorum B II vganimedẽ R ganimedem D || troi] PRBDA trois corr. v 12 flagiciosissime D 13 conseruati B || certaminis (is in ras. m. 2) P II detenuit B || fanocles] PDA fano- vcles R fanucles B 14 siccommemmorat (m tertia in ras. m. 1) D 15 quia ipse tantalum Hunc (tali transponendi signo s. «.) B || utputa- B II adseculam] adsęculam A ad saecula P asseculã (ssecnlA in ras.) B assaecolam D speculam (ad ex corr. ante lin. add.; p et m fort. m ras.) B 16 uideri (ri in ras.) P uidere D)

62
lenocinio praeparasse, qui ipsum quoque filium Pelopem epulis eius non dubitaret inpendere.

taedet etiam ipsius Pelopis contra Dardanum atque Troianos quamlibet magna referre certamina: quae quia in fabulis celebrari solita sunt, neglegentius audiuntur.

illa quoque praetereo, quae de Perseo Cadmo Thebanis Spartanisque per inextricabiles alternantium malorum recursus Palefato scribente referuntur.

taceo flagitia Lemniadum, praetermitto Pandionis Atheniensium regis flebilem fugam, Atrei et Thyestis odia stupra et parricidia caelo quoque inuisa dissimulo.

omitto Oedipum interfectorem patris, matris maritum, filiorum fratrem, uitricum suum. sileri malo Eteoclen atque Polynicen mutuis laborasse concursibus, ne quis eorum parricida non esset.

nolo meminisse Medeae,

amore saeuo sauciae
et pignorum paruulorum caede gaudentis, et [*]( AVCTORES § 6-10 fabuiae eodem fere ordine apud Eusebium enumerantur (cf. Moerner p. 87): § 6 Evs. 696, § 7 Evs. 690. 711. 696g. 700 (Palaephatus laudatus apud Eus.), § 8 Eus. 756. 710. 734. 711. 749. 756, § 9 Eus. 758.783, § 10 Eus. 782 || 13 amore saeno sauciae Ermius Medea 213 Ribb. ) [*]( 1 linocinio B || quia B || quoquae D || pylopem B || aepulis PR 2 dubitaret] PRBD dubitarit Av || inpendere (imp. al. tn. corr.) R || tedet BD || pylopis B pelopes D 3 adque PaB || traianos B troianus D 4 fabolis D || |caelebrari R || newglegentius B 6 adiunguntur B || de 8. lin. add. m. 1 P 6 cadmo] PR (d m. 1 in ras. R) cathmo B catmo D || sparthanieque PR || inertricabilis PaRaD || alternatium D 7 palefato PBBD (sic palefato hoc ⌣ alio atramento R) palefacto A |palaephato corr. v || flagicia D 8 limpniadum B flebelem D 9 athrei PR || tbyestis] PRaB thiestis D et post ras. R || c.elo (erasa a) P 10 muisu (corr. m. 2) P || dissimulo (mulo in ras. m. 2) P diasimolo D || oedippum D ydipum A hydippum PR aethyppum B 11 meritum Bt || mallo P2RaB 12 etheoclen D aetheoclen PA aetheoden R theoden B || adque PaB || polynicen] PR polinicen BD || motuis B 13 memil nisse R || medeael (ae al. atram.) R madae (d in ras.) B || amore saeuo] mores aeuo corr. in -more. saeuo m. 2 P amores - aeuo (a pr. in ras ) B amoris aeuo D amores B 14 sauciae (s in ras. al. m.) R || pegnorum B || paruolorum D )
63
quidquid illis temporibus perpetratum: conici datur, qualiter homines sustinuerint quod etiam astra fugisse dicuntur.

Anno ante Vrbem conditam DLX atrocissimum inter Cretenses atque Athenienses certamen fuit, ubi populis utrimque infeliciter profligatis cruentiorem uictoriam Cretenses exercuerunt;

qui nobilium Atheniensium filios Minotauro, utrum fero homini an humanae bestiae aptius dicam nescio, deuorandos crudeliter addicebant atque informe prodigium effossis Graeciae luminibus saginabant.

isdem diebus Lapithae et Thessali famosis nimium certauere conflictibus.

sed Thessalos Palefatus in libro primo Incredibilium prodit ipsos a Lapithis creditos dictosque fuisse Centauros eo, quod discurrentes in bello equites ueluti unum corpus equorum et hominum uiderentur.