Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno ab Urbe condita DCCCCXXX Lucins Antoninns Commodus quintus decimus ab Augusto patri successit in regnum mansitque in eo annis xiii.

aduersus Germanos bellum [*]( AVCTORES § 10 Orosius § 12 idemque—temperauit Hier. 2193* et 2194 || postremo — obiit Hier. 2195* (repentino add. Orosius) cap. 16 § 1 Lncius seqq. Evtr. 8, 15 et (xv et xm) Hier. 2196 § 2 adaersus-obiecit Eutrop. 8, 15 || interfecit—excellere sec. Hier. 2207 ) [*]( EXPILATORES 19 L. Antoninus Commodus, 21 adueraus—p. 473, 2 deprauatus compilauit Beda D. t. r. a. 4131 ) [*]( 1 constatis R1 2 praeoee (-is D) PBD 3 romanus P*D 4 ∗refecert (i s. s. m. 1) P 6 territus D 6 coegeret (-it m. 3) P\' || internitionem (it in et m. 2 B) R1D 9 exstare (8 cras.) P 10 lettere D 18 adsnmsit P assompait Bl 15 fiscalium] P2R2 ς fiscalia D fiscaii PlB1 || negotiorom (et titnlorum I. s. m. 3) P negociorum R1 neguciorum (o in ras. m. 1) D 16 congesta|∗∗∗∗∗ (eras. gesta) B 17 panonia D 18 diẽ (̃ m. 2 ut uid. add) P 19 nongentissimo trecissimo (quarta i ex corr. sed statim add.) D || lutius B || cum modus D 20 successit (cc m ras. m. 2) R 21 annis-XIII- (nis XIII. in ras. m. 1) P )

473
feliciter gessit. ceterum per omnia luxuriae et obscenitatis dedecore deprauatus, gladiatoriis quoque armis saepissime in ludo depugnauit et in amphitheatro feris sese frequenter obiecit; interfecit etiam quamplurimos senatores, maxime quos animadnertit nobilitate industriaque excellere.

flagitia regis poena Vrbis insequitur. nam fulmine Capitolium ictum, ex quo facta inflammatio bybliothecam illam, maiorum cura studioque compositam, aedesque alias iuxta sitas rapaci turbine concremauit. deinde aliud incendium postea Romae exortum aedem Vestae et Palatium plurimamque Vrbis partem solo coaequauit.

Commodus cunctis incommodus in domo Vestiliani strangulatus interisse fertur, hostis generis humani etiam unius iudicatus.

Post hunc a senatu creatus est senex Heluius Pertmax sextus decimus ab Augusto. qui sexto mense quam regnare coeperat Iuliani iuris periti scelere in palatio occisus est.

lulianus interfecto Pertinace inuasit imperium sed mox a Seuero apud pontem Muluium bello ciuili uictus et interfectus est mense septimo postquam coeperat imperare. ita inter Pertinacem et Iulianum unus annus absumptus est. [*]( AVCTORESg § 3 flagitia-insequituz. nam Orosius || fulmine—concremauit Hier. 2204 illis maiorum—studique ex 6, 15 § 31 repetitis || deinde-coaequauit Hier. 220sg § 4 Eutrop. 8, 15 (mortuus Euir., uiuus Oros.) et Hier. 320sh; ad cnnctis incommodus cf. Vita Taciti 6 § 4 § 5 et § 6 Bier. 2209l et 2209m et Eutr. 8, 16 et 17 ) [*]( EXPILATORES 17 a Seuero—19 imperare compilauit Beda D. t. r. a. 4144 ) [*]( 1 cete∗um (er. i) D || luxoriae (o m. ant. corr. ex n P) PR1D || obeequitatis P 2 dedecora. v II gladiatoms D 3 pugnauit D || amphiteatro JB ampheatro D || ∗∗|se (er. se) D 5 aduertit D || flagitiũ JB* 6 pęna B* || capitulium D capitolum Ra || ∗ictum B 7 inflãmatio (x add. m. 2 ut uid.) P || bybliotheoam] H biblyothecam PB bibliotheeam D 10 ueste RD II plurimique C add. m. 2 vt uid.) PB plurimaque D 11 coaequauit (co in ras. m. 1 aut 2) P II cunctis incommodua om. B1 II u∗estiliani (fuit ae) P aestaliaai D uestialiani V 12 straugylatus P strangilatus (i in ui m. 2) B || uiuus (u alt. statim s. s.) D 15 qui sexto] Dς quinto PBT H quam (am in. o corr. m. ant.) P 18 uictus et] uictus est (sed est eras.) D 19 pernacem D 20 abs∗umtus P )

474

Anno ab Vrbe condita DCCCCXLIIII Seuerus, genere Afer Tripolitanus ab oppido Lepti, qui se ex nomine imperatoris, quem occisum ultus fuerat, Pertinacem appellari noluit, septimus decimus ab Augusto destitutum adeptus imperium XVIII annis tenuit.

hic natura saeuus, multis semper beliis lacessitus, fortissime quidem rempublicam sed laboriosissime rexit. Pescennium Nigrum, qui in Aegypto et Syria ad tyrannidem adspirauerat, apud Cyzicum uicit et interfecit. Iudaeos et Samaritas rebellare conantes ferro cohercuit.

Parthos Arabas Adiabenosque superauit. quinta post Neronem persecutione Christianos excruciauit, plurimique sanctorum per diuersas prouincias martyrio coronati sunt.

hanc profanam in Christianos et Ecclesiam Dei praesumptionem Seueri caelestis ultio e uestigio acta subsequitur. nam continuo rapitur uel potius retrahitur in Galliam Seuerus e Syria ad tertium ciuile bellum;

unum iam enim Romae aduersus Iulianum, aliud in Syria contra Pescennium gesserat, tertium Clodius Albinus, Iuliani in occidendo Pertinace socius, qui se in Gallia [*]( AVCTOKES § 1 et § 2 Eutrop. 8,18 et (3 XVII et 5 XVIII) Hier. 2210 § 3 Iudaeos — cohercuit Hier. 2213 || Parthos — superauit Eutrop. 8, 18 § 4 quinta-coronati sunt aec. Hier. 2218 (cf. codd. BFMB) et Rufin. 6, 1 § 6 in Syria sqq. Eutr. 8, 13 ) [*]( EXPILATORES 1 Seuerus — 2 Lepti, 3 septimus dec.—7 rexit exscripsit Beda Hist. eccl. 1, 5 11 plurimi.. per diuersas—12 coronati sunt exscripsit Bella D. r. t. a. 4145 15 tertium—p. 475, 2 fuBum est innuit verbis ciuilium bellorum Beda Hist. eccl. 1, 5 ) [*]( 1 nongentissimo quadragissimo quarto D || seuerus (pr. s radendo ex r) D 3 occisus multus D occisǔ ∗ultus (-au mu- 1) R2 || appellare D 5 -XVIII- Rv, item Hier.; XIIII. P decim et septim D idem numerus in ceteris omnibus et apud Bedam; anno sexto decimo mense tertio Eutr. 8, 19 || tenit R1 || semper] sepe D 7 piscannium D || aegipto D 8 aspirauerat PB || cizycum B cizicum D 9 iudeos R1. || cohercuit] PBD 10 adiabennoeque D 18 eclesiam P || praesumptionem] B praesumtionS (add. m. 2) P praesumptione D || seueri (s in ras. m. 2) P seuere D 14 uesltio D 16 enim iam G3 h || romę (. eras. sed a m. ut uid. 2 rest.) B 17 alium D || piscennium D 18 socios m. 2 in ras. (o alt. in u corr. m. post.) P socius (m. 2 in ras.) B )

475
Caesarem fecerat, suscitabat; cuius bello multum utrimque Romani sanguinis fusum est. Albinus tamen apud Lugdunum oppressus et interfectus est.