Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

151. “νεῦρον” ὦ δέδεται τὸ σιδηροῦν τοῦ βέλους πρὸς τὸν κάλα- μον. §. “ὄγκους” δὲ τλς ἀκίδας καὶ ἐξοχὰς τοῦ βέλους

155. θάνατον] εἰς 156. οἳον] μόνον

157. ὡς] κατὰ ποῖον τρόπον

159. ἄκρητοι] ἀτελ⌈εῖς⌋ ἢ δι’ ἀκρήτου οἴνου γινόμεναι

161. μεγάλάῳ] χόλῳ ἀπέτισαν] ἀποτίσουσιν

170. ἀναπλήσης] πληρώσης 174. πύσει] σήψει

175. ἔργῳ] πολέμῳ rec.

184. δειδίσσεο] ἐς δέος καὶ φόβον ἄγε

186. εἰρύσατο] ἐφύλαξεν

190. ἐπιμάσσεται ἡδʼ ἐπιθήσει] ἐφάψεται καὶ ἐπιψηλαφήσει Α=

197. τῷ μὲν κλέος] ἑαυτῷ ἐμποιήσας rec.

202. Τρικῆς] πόλις ῦετταλικῆς

218. ἐκμυζήσας] ἐκπιέσας, ἐκθλίψας

219. τά οἱ ποτὲ πατρί] αὑτοῦ, τῷ Ἀσκληπιῷ

223. 〈βρίζοντα〉] νυστάζοντα καὶ ἠρεμοῦντα, ἐξ οὗ ἀμελοῦ⌈ντα⌋ βρίξαι γὰρ κυρίως ἐστὶ τὸ μετὰ βάρους τροφῆς ἀπονυστάξαι A—

227. φυσιόωντας] πνευστιῶντας

229. παρισχέμεν] παρέχειν

230. διακοιρανέοντα] διατάσσοντα

235. ὁ νοῦς· σὐ γὰρ ἐπιβοηθήσει τοῖς ψεύσταις ὁ Ζεύς

240. μεθιέντας] ἀμελοῦντας rec.