Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

552. πρήσσει] πράσ〈σ〉ει, ἀνύει A— θαμέες] ὡς ὀξὺς ὀξέος, οὕτω καὶ θαμὺς θαμέος

555. ἠῶθεν] ἔωθεν, ὄρθρου A — ἀπὸ νόσφιν ἔβη] ἤτοι ἐχαωρίσθη A= τετιηότι] λελυ- πημένῳ A=

559. νωθής] ἀργός A + 561. βίη] ἰσχύς νηπίη] ἀσθενής 568. τρωπάσκετο] ἐτρέπετο A=

588. ἐλελιχθέντες] ἐπιστραφέντες A= νηλεὲς ῆμαρ] τὴν ἀνηλεῆ ἡμέραν

594. ἀντίος] κατὰ πρόσωπον

601. ἰῶκα—δακρυόεσσαν] τὴν δίωξιν τὴν αἰτίαν δακρύων A +

621. ἀπεψύχοντο] ἐξήραινον 630. χάλκεον] “χάλκειον” ποτῷ ψον] ἤτοι ποτικὸν ὄψον, ὅ ἐστι προσφάγιον δίψους παρασκευαστικόυ A—

631. ἀλφίτου] ἤτοι ἄρτου A= 639. κνῆ] ἔκοψε A=

640. κνήστι] τῇ μαχαίρᾳ 642. ἀφέτην] ἤτοι ἀφῆκαν

647. ἑτέρωθεν] ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους 649. ὅ] ὅστις

669. γναμπτοῖσι] τοῖς καμπτομένοις

673. γράφεται “Ἤλιδι” καὶ δασεῖα καὶ ψιλή· καὶ εἰ μέν ἐστι δασεῖα, γίνεται ἀπὸ τοῦ ἁλίζω τὸ συναθροίζω· ἐτελοῦντο γὰρ ἐκεῖ τὰ Ὀλύμπια καὶ συνηθροίζετο λαὸς πολύς· διὰ γοῦν τὸ ἁλίκῳ γρά- φεται δασεῦα· εἰ δὲ ψιλή, φαμὲν ὅτι τὸ ῇ πρὸ τοῦ λ ψιλοῦται

679. συβόσεια] χοιροφόρβια πλατέα] μεγάλα

684. τύχε] κατέτυχεν

685. κήρυκες δʼ ἐλίγαινον] οἱ τῶν Πυλίων κήρυκες ὀξέως ἐπε- καλοῦντο τούτους, οἷς ὀφειλόμενον ἦν ἐν τῆ Ἤλιδι, δραμεὔν, ὡς ἀφαρπασθέντων αὑτῶν τῶν θρεμμάταων rec.