Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

454. φοῖνιξ πυρρός 467. ἐξηρώησαν ἐξώρμησαν ἴσοι

474. λαβρεύεαι πολυλογεῖς, ἢ προγλωσσεύῃ

500. κατωμαδόν κατὰ τῶν ὤμων

536. λοῖσθος ἔσχατος 631. Βουπρασίῳ τόπος

701. Δαναοῖσι λαοῖσι 765. ἀϋτμένα ἀναπνοήν

7. τολύπευσε κατειργάσατο πείρων διαπερῶν

12. δινεύεσκʼ ἀλύων ἀνεστρέφετο στένων

43. θυμῷ εἴξας πεισθείς 96. λιάζετο ἐχωρίζετο

139. εἴη πορευθῇ 165. κατεμήσατο κατεχέατο

192. γλήνεα πολλά πολλῆς θέας ἄξια κόσμια

202. ἔκλεʼ ἐδοξάζου 209. ὥς ποθι ἀντὶ τοῦ οὕτως

215. πρὸ Τρώων οὕτω χωρὶς τοῦ (i. e. πρὸ, non πρός)

216. ἀλεωρῆς ἀποφυγῆς

344

230. τάπητας τὰ περιβλήματα τῆς κλίνης

241. οὔνεσθ’ ὄνησιν ἔχετε (marg. exter.)

292. ἑόν τεόν 300. ἐφιεμένῃ ἐντελλομένῃ

303. ἀκήρατον καθαρόν

316. περκνόν μέλαν

318. ἐϋκλήις εὔκλειστος 319. τόσσʼ τηλικαῦτα

335. ἑταιρίσσαι φίλον γενέσθαι καὶ ἑταῖρον