Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

311. στρουθοῖο ἀπὸ τοῦ στερεῖσθαι τοῦ θέειν

355. Τρώων ἀντὶ τοῦ Τρωός

415. πυρὸς λείπει ὑπό θύρετρα In marg. μέλαθρον

418. γαῖαν ἀντὶ τοῦ γαίης

435. δήθʼ ἐπὶ πολὺν χρόνον

λεγώμεθα ἠθροισμένοι ὧμεν

313

438. ἀγειρόντων ἀντὶ τοῦ ἀγειρέτωσαν